YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ UOLP ÖĞRENCİLERİ

Burada yaptığım açıklamalar bazılarınca yanlış yorumlanmamaldır. Sadece öğrencilerin gelecekleri ile ilgili bir ön bilgi mahiyetinde olup asıl geçerli olan, ÖSYM Kılavuzundaki bilgiler ve UOLP Yönetmeliğidir. 

Fırat Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Uluslarası Ortak Lisans programında (UOLP) eğitim gören bir kısım öğrencilerimiz 2015 Ağustos ayında Amerika’nın yolunu tutmuş olacaklar. Birkaç haftadır Sam Houston State Üniversitesi yetkilileri ile öğrencilerimiz hakkında bir dizi görüşmeler yapıyorum. Elimden geldiğince öğrencilerimizin leyine olacak kararların alınması için çaba gösteriyorum. Son toplantımızı 13 Şubat’a yapacağız ve nihai durumu ancak, o tarihten sonra öğrencierimize açıklayabileceğim. Ama şimdiden de bazı hususları öğrencilerime tekrar hatırlatmam gerekiyor.

Öğrencilerimiz ÖSYM kılavuzunda yer alan bu bölümle ilgili bilgileri tekrar dikkatlice okumalarını tavsiye ediyorum. Bazı öğrencilerimiz kendi aralarında çeşitli balonlar uçuruyorlar ve ne ilginçtir ki o balonları uçuranlar da bir süre sonra hayal ürünü olarak üretikleri söylemlere kendileri de inanmaya başlıyorlar. Oysa kılavuzda bu programımızla ilgili her türlü bilgi detaylıca verilmiştir. Asıl olan kılavudaki bilgilerdir. Ayrıca Resmi Gazetede yayımlanan ve http://portal.firat.edu.tr/WebPortal/?BirimID=280 linkinden ulaşılabilen FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÇİFT DİPLOMAYA YÖNELİK ULUSLARARASI ORTAK LİSANS

PROGRAMLARI EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ ilgili öğrencilerimiz tarafından mutlaka dikkatlice okunmalıdır (Resmi Gazete: 18 Eylül 2012, Sayı: 28415).

Çift diplomaya yönelik Uluslararası Ortak Lisans Programı (UOLP), Türkiye’deki Fırat Üniversitesi ile Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Sam Houston State Üniversitesi tarafından ortak olarak yürütülen lisans programıdır. Bu programı başarıyla tamamlayan bir öğrenci, her iki kurum tarafından verilecek iki ayrı diplomayı almaya hak kazanır.

Fırat Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölümü ile Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Sam Houston State Üniversitesi  Bilgisayar Bilimleri Bölümü tarafından yürütülen çift diplomaya yönelik Uluslararası Ortak Lisans Programı İngilizce hazırlık sınıfı hariç 4(Dört) yıl sürelidir. Yazılım Mühendisliği Bölümü için Birinci ve İkinci Sınıf Eğitimleri Fırat Üniversitesinde, Üçüncü ve Dördüncü Sınıf Eğitimleri ise Amerika Birleşik Devletleri’nde yapılmaktadır.

Öğrenim ücretleri ÖSYM kılavuzunda her yıl yayınlanmaktadır. Her Eğitim-Öğretim yılı için belirlenmiş ücretler, sonraki yıllarda öğrenim ücretlerinde meydana gelebilecek artışlar, ilgili eğitim-öğretim yılı başından önce öğrencilere duyurulmakta ve giriş yılına bakılmaksızın tüm öğrenciler o yıl için ilan edilen yeni öğrenim ücretlerine tabi olmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri’nde geçirilen dönemler ve sonraki yıllarda öğrenim ücretlerinde meydana gelebilecek artışlar, gittikleri üniversite tarafından belirlenmektedir.

Burada bir hususu tekrar açıkça belirtmekte yarar görüyorum. Öğrencilerimizin yurt dışında eyalet içi ücret ödeyebilmeleri için kendilerine Sam Houston State Üniversitesi tarafından bir yılda toplam 1000 dolarlık bir burs tahsis edilecektir. Bu burs öğrencilere elden verilmeyecektir. Kağıt üzerindeki işlemlerde gözükecektir. Bu sayede eyalet içi harç sistemine geçilmiş olunacaktır.

Çift diploma programlarında dersler İngilizce olarak verilmektedir. Fırat Üniversitesinin İngilizce hazırlık programını başarıyla tamamlamak ya da bu programdan muaf olmak için, öğrencilerin Fırat Üniversitesi İngilizce Yeterlilik Sınavı’nı geçmeleri veya uluslararası TOEFL sınavından, son iki yıl içerisinde, üniversitece istenen düzeyde başarı göstermiş olmaları gerekmektedir. Yurtdışında eğitime gidebilmek için, öğrenciler TOEFL sınavından en az 80 puan almak zorundadır.

Öğrencilerime tavsiyem Amerika’ya gitmeden TOEFL ve IELTS sınavlarına girmeleridir. Bu sınavlar ABD’de birçok üniversite tarafından kabul görmektedir. TOEFL sınavında 80 puan almak protokole konulan bir barajdır. IELTS’den de 6.5 almak gerekir. Bu puanları tutturmak kolay değildir. Sıkı ve düzenli bir çalışma gerektirmektedir. Hemen bu noktada akla gelen bir soru, öğrenciler bu puanları tutturamazlarsa ABD’ye gelemeyecekler mi? Burada yaptığımız görüşmelerde bu konuları detaylı ele alıyoruz. Sam Houston State Üniversitesinde ELI (English Language Institut) programı var. Bu programın en üst seviyesi 5. seviyedir. Bu seviyeye yerleştirme, yapılan bir sınav ile belirlenmektedir. Yani ABD’ye gidecek öğrencilerimizin TOEFL ya da IELTS’den istenilen puanları alamamaları durumda otomatik olarak 5. Seviyeyden İngilizce kurslara devam etme şansları yoktur. O nedenle öğrencilerimizin İngilizce dil bilgisi seviyelerini iyileştirmek için şimdiden çok sıkı çalışmaları, gerekirse ek özel kurslar almalarını tavsiye ediyorum. Aksi takdirde Sam Houston State Üniversitesinde seviye tespit sınavında yeterli puan alamazlarsa, İngilizce Dili Enstitüsünde alt seviyelere yerleştirilmeleri halinde, hem zamanları kaybolacak hem de yabancı dil okulu için de harç ödemiş olacaklar.

Diğer aldığım bir duyum ise bazı öğrencilerimizin kalacak yer işini Sam Houston State Üniversitesinin ayarlamak zorunda olduğu şeklindeki ifadelerdir. Amerika’da birçok üniversite kendilerinde eğitim görecek öğrencilere ev bulmak için çabalamaz. Ama ben görüşmelerimde ev konusuna nasıl bir çözüm bulabiliriz sorusunu ısrarla sordum. Yurt ücretleri oldukça pahalı ve yurtlar genelde ilk üniversiteye başlayanlar için tahsis edildiğinden, diğer bir çözüm olarak öğrencilerimize ev kiraya veren bir şirketle görüşüp toplu ev kiralama yoluna gitmenin daha yararlı olacağı konusunda fikir birliğine vardık. Örneğin 4 arkadaş bir evde kalırlarsa, herbirinin payına düşecek kira, makul seviyelere inebilecektir.   

Uluslararası Ortak Lisans Programına kabul edilen öğrenciler, Amerika Birleşik Devletleri’nde öğrenim görmek için gerekli vizeyi almakla yükümlüdür ve öğrenciler vize alabilmek için gerekli koşulları yerine getirmelidirler. Sam Houston State Üniversitesi, konsolosluğa sunulmak üzere bir tavsiye yazısı hazırlayabilecektir. Ama vize verilmeyen öğrencilerimiz de olabilir. O guruba giren öğrencilerimiz, ÖSYM kılavuzunda da yer aldığı gibi ÖSYM tarafından eşdeğer Türkçe eğitim verilen bir Yazılım Mühendisiliği bölümüne yerleştirilebilecektir. Fırat Üniversitesi bünyesinde Yazılım Mühendisliğinin Türkçe eğitim veren bölümünün de olmasını, büyük bir avantaj olarak değerlendiriyorum.

Yurt içindeki bir yükseköğretim kurumunda uluslararası ortak programdan akademik başarısızlık nedeniyle ilişkisi kesilenlerin yurt dışındaki yükseköğretim kurumu ile de ilişkisi kesilecektir. Yurt dışındaki bir yükseköğretim kurumundaki uluslararası programdan akademik başarısızlık nedeniyle ilişkisi kesilen öğrenciler yurt içinde yükseköğretimdeki başarı notu esas alınarak “Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümlerine göre Türkiye’deki başka bir yükseköğretim kurumundaki eşdeğer bir programa yatay geçiş yapabilecektir. Akademik başarısızlık dışındaki bir nedenle uluslararası ortak programın bağlı olduğu yükseköğretim kurumlarının birisinden ilişiği kesilenlerin diğer yükseköğretim kurumundan da ilişiği kesilecektir.

Öğrencinin bir uluslararası ortak programdan aynı üniversite veya başka bir üniversite bünyesinde aynı alanda yürütülen diğer uluslararası ortak programa Yükseköğretim Kurulu tarafından çıkarılmış yatay geçiş yönetmeliğine uygun olarak yatay geçiş yapılabilir. Bir uluslararası ortak programdan yurt içindeki aynı alandaki eğitim programlarına veya yurt içindeki bir programdan uluslararası ortak bir programa, Yükseköğretim Kurulu tarafından çıkarılmış yatay geçiş yönetmeliğine uygun olarak da yatay geçiş yapılabilir.

Öğrencilerimiz toplu gittikleri takdirde havaalanından Üniversitenin araçları ile alınmaları mümkün olacaktır. Üniversite bu tasarrufu diğer öğrencilerine yapmamaktadır. Sadece bizim öğrenciler için bu taşıma işlemini yapmayı düşünmektedirler.

Alttan dersi olanlar yönetmelik gereğince Sam Houston State üniversitesine gönderilmelerine imkan bulunmamaktadır. Bu nedenle dersi olanlar yaz okullarından kaldıkları dersleri almaları ve şimdiden bu konularda araştırma yapmalarını öneriyorum. Tabi bu arada Fırat Üniversitesi Yaz Okulu açarsa, öğrencilerimiz kendi üniversitelerinde kaldıkları dersleri alabilmeleri daha da kolay olacaktır.

Son zamanlarda doların aşırı artması, öğrencilerimizi olumsuz etkilemektedir. Umarım dolar sükunete varır ve asıl bulunması gereken seviyelere düşer. Öğrencilerimizin şimdiden fırsat buldukça dolar almalarını öneriyorum.

Sonuç olarak, öğrencilerimizin Amerika’dan benden bazı haberleri sabırsızlıkla beklediklerini biliyorum. Zaten bazıları sık sık e-posta üzerinden sorular soruyor. Ben bu köşe yazımda bazı konulara değinerek sizlere önünüzü görmenizi ve ona göre tedbirler almanızı sağlamaya çalışıyorum. Bu bahsettiğim konuların hiçbiri yeni türetilmiş bir husus değildir. Hepsi ÖSYM kılavuzunda yazılıdır. Ayrıca ilgili yönetmeliğimizde kafanıza takılan soruların cevaplarını bulabilmektesiniz. Halen hazırlık, birinci ya da ikinci sınıfta okuyan UOLP öğrencilerimizin bu hususları çok dikkatli okumaları ve zaman varken tedbirlerini erkenden almalarını diliyorum. 

 

YORUM EKLE