Yazılım Mühendisliğinde Mutlu Son

31 Ağustos 2018 tarihi, Üniversiteye yerleştirilmek için sabırsızca bekleyen iki milyonu aşkın öğrencinin mutluluk ya da üzüntü yaşamasına sebep oldu. Bir önceki yılda uygulanan çoklu puan sonuçları yerine, sadece dört puan türüne (Sayısal, Sözel, Eşit Ağırlık ve Dil) geçilmiştir. Bu yüzden yerleştirmelerde sürprizler yaşanabilirdi. Bu belirsizlik nedeniyle tercih yapan öğrencilerin büyük bir kısmı geçen yıl ki sıralamaları dikkate pek almadı ve gönlünde yatan sıralamaya göre tercihlerini sıraladı. Bazı öğrenciler ise “belki düşük puanıma rağmen daha iyi bir bölüme yerleşebilirim” hayalini yaşadı.
Diğer taraftan akademisyenler de büyük bir heyecanla bekliyorlardı. Çünkü bazılarının çalıştıkları bölümlere ait meslekler yıldan yıla değer kaybediyordu. Bir zamanlar zirve yapan, girilmesi pek de mümkün olmayan bölümlerin önemli bir kısmı önceki yıllarda can çekişiyordu.  
Yazılım Mühendisliği, mezunlarının kolay iş bulabildiği meslekleri arasında üst sıralardadır. İnternet, Bulut Bilişimi, Sis Bilişimi, Nesnelerin İnterneti (IoT), Siber Güvenlik, Adli Bilişim gibi alanlar, mühendislik alanları içerisinde Yazılım Mühendisliğini zirveye taşımıştı.
Fırat Üniversitesi Teknoloji Fakültesinde Yazılım Mühendisliği altında üç ayrı program bulunmaktadır. Bunlardan ikisi Türkçe, birisi ise İngilizce (UOLP) öğretim vermektedir. Türkçe öğretim yapan programların hem birinci hem de ikinci öğretimleri (İ.Ö.) mevcuttur. Normal liselerden gelen öğrencilerin öğretim süreleri 4 yıldır.
Türkçe eğitim veren diğer bir programın adı M.T.O.K. (Meslekli ve Teknik Ortaöğretim Kurumları) olup bu programın da hem birinci hem de ikinci (İ.Ö.) öğretimleri vardır. Ancak bu guruptan gelen öğrenciler, bir yıl Bilimsel Hazırlık Sınıfına kaydolmaktadır. Bilimsel Hazırlık Sınıfında yoğunlaştırılmış Matematik ve Fizik dersleri ve kısmen İngilizce dersleri almaktadırlar. Bilimsel Hazırlık Sınıfını başarı ile tamamlayanlar, diğer normal lise mezunlarının kayıtlı olduğu Türkçe bölümlerine aktarılmaktadır. Dolayısıyla bu guruba giren öğrencilerin öğrenim süreleri 5 yıl olmaktadır.
Normal liselerden ve Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarından gelen birinci öğretimde bulunan öğrenciler, Fırat Üniversitesine herhangi bir okul harcı ödememektedir. Ancak İkinci Öğretimde olan öğrenciler okul harcı ödemektedir.  
Diğer bir Yazılım Mühendisliği Bölümü ise Amerika Birleşik Devletlerinde Sam Houston State Üniversitesi ile ortaklaşa yürütülen Uluslararası Ortak Lisans Programıdır (UOLP) ve bu program İngilizce hazırlık da dâhil olmak üzere öğretim süresi 5 yıldır. Bu programdaki öğrenciler isterlerse 3. ve 4. sınıfları Amerika’da okuyabilmekte ve çift diploma sahibi olabilmektedir. Bu bölüm öğrencileri hem Türkiye’de hem de Amerika’da okul harcı ödemektedir. Yani ücretli bir bölümdür.
Diğer taraftan da Mühendislik Fakültesi altında hem Bilgisayar Mühendisliği hem de Yazılım Mühendisliği Bölümleri bulunmaktadır. Anlayacağınız Fırat Üniversitesinde 4 ayrı Yazılım Mühendisliği Bölümü ve bir de Bilgisayar Mühendisliği mevcuttur. İlgili bölümlerin yerleşen öğrenci sayıları tabloda verilmiştir.
Fakültesi
Bölüm
Genel Kontenjan
Yerleşen
Yerleşen
Mühendislik
Bilgisayar Mühendisliği
85
88
196
 
Bilgisayar Mühendisliği (İ.Ö:)
65
46
 
Yazılım Mühendisliği
60
62
Teknoloji
Yazılım Mühendisliği
72
74
186
 
Yazılım Mühendisliği (İngilizce-UOLP, ücretli)
20
20
 
Yazılım Mühendisliği (İ.Ö.)
64
66
 
Yazılım Mühendisliği (M.T.O.K.)
18
19
 
Yazılım Mühendisliği (M.T.O.K.) (İ.Ö.)
16
7
Toplam
382
    
Asıl bu yazıda işlemek istediğim konu, Yazılım Mühendisliği UOLP programıdır. Bu program çift diploma verdiği için farkındalık yaratan bir bölümdür. Amerika ve Türkiye’den ayrı diplomalarının olması, mezun mühendislerimize iş bulma kolaylığı sağlamaktadır. İki yıl Amerika’da öğretim gördükleri için İngilizce konuşma yetenekleri oldukça artmaktadır. Bu program kapsamında Amerika’ya 2015 yılından beri öğrenci gönderiyoruz. Oraya giden öğrencilerimiz başarıyla okullarını tamamlıyorlar ve birçoğu Amerika’da iş bulabiliyorlar.  Türkiye’ye dönenler ise büyük şirketlerde işe başladılar.
Bu programa kayıt olan öğrenciler isterlerse Amerika’ya gitmeyip koşulları sağlayanlar Türkçe programlarımıza yatay geçiş yapabiliyorlar.  
Tercih döneminde dolar 7 TL karşılığı işlem görüyordu. Doların aşırı değerlendirmesi, elbette ki öğrencilerin bu bölümü tercih etmeleri önünde büyük engel teşkil ediyordu. Kontenjanın dolup dolmayacağı konusunda gerçekten de bir belirsizlik vardı. Ancak sonuçlar açıklandığında kontenjanın tamamen dolmuş olması şunu gösterdi ki, aileler çocuklarına iyi bir gelecek sağlamak için her türlü fedakârlığı yapabiliyorlar. Doğru olan da budur. Eğitime yapılan yatırım asla boşa gitmez. Çocuklarına maddi olarak yapmış oldukları yatırımı da birkaç yıl içerisinde geri alacaklarını ileride görecekler.
Biz bu programı açarken orta tabaka denilen halkın çocuklarının da iyi bir eğitim alabilmelerinin yolunu açalım dedik. Nitekim de hedeflerimiz hiç sapmadan aynen planladığı gibi gerçekleşti. Fırat Üniversitesi öğrencisi Amerika’da Texas Eyaletinde bulunan Sam Houston State Üniversitesi ile ortak eğitim yapma ve çift diploma verme imkanlarını elde etti. Türkiye’de Yazılım Mühendisliği alanında Uluslararası Ortak Lisans programı (UOLP) yürüten tek bölümün Fırat Üniversitesi içerisinde yer alması da Fırat Üniversitesinin farkındalığını ortaya koymaktadır. Bilimin parlayan yıldızı Fırat Üniversitesi, çok farklı alanlarda başarılarına başarı katmaya devam ediyor. Fırat’ı tercih eden öğrenciler pişman olmayacaklar, zaman bunu teyit edecektir. Yen gelen öğrencilerimize hoş geldiniz diyoruz ve Fırat ailesine katıldıkları için kendilerini kutluyoruz.   
 
YORUM EKLE