YENİ ELAZİZ

“Yeni Türkiye’nin Dış Ekonomik İlişkileri ve Savunma Alanındaki Hedefleri” konulu bir etkinliği Elazığ MÜSİAD Şubesi 15 Kasım 2014 tarihinde Elazığ Belediyesi Konferans salonunda gerçekleştirildi. Açılış konuşmasını MÜSİAD Elazığ Şube Başkanı Av. İbrahim Gök yaptı ve “Yeni Elaziz” söylemini vurguladı. Bu ifadeye gerekçe olarak da 29 Kasım’da Elazığ’da gerçekleştirecek olan Elazığ Kalkınma Kurultayını işaret etti. Av. İbrahim Gök Elazığ Valiliğinin, Ticaret Sanayi Odasının, Fırat Üniversitesinin ve bazı sivil toplum örgütlerinin aylardır yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını ve finalin yakında yapılacağını söylüyordu. Kendisi “Yeni Türkiye”, “Yeni ufuklar”, “Yeni düşünce” ve “Yeni Elaziz” sözcüklerini gündeme getirirken de geleceğe dair yeni umutların oluşacağını müjdeliyordu.  

Sami Özey’in moderatörlüğünü yürüttüğü panelde Prof. Dr. İsmail Demir ve Doç. Dr. Ömer Bolat konuşmacı olarak yer aldılar. Doç. Dr. Ömer Bolat 1993 Yılında MÜSİAD Genel Sekreterliği yapmaya başlamış ve 15 yıl süre ile hizmet etmiş, 2004-2008 yılları arasında da Genel Başkanlığını yürütmüş olduğu için MÜSİAD’ın gelişme sürecine önemli katkılar sağladığı bilinmektedir.    

Prof. Dr. İsmail Demir Elazığlı bir hemşerimizdir. 1982 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak Mühendisliği Bölümünden mezun olmuştur. 1985 yılında yüksek lisans ve doktora öğrenimi için Amerika Birleşik Devletlerine giden Demir; Suudi Arabistan, Kanada ve ABD’de çeşitli üniversitelerde ve araştırma kurumlarında görevler almış bir bürokratımız. 2003 yılında Eğitim Başkanı olarak Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığında göreve başlaması ile yeni bir sürece giren Prof. Dr. İsmail Demir, önce THY Teknik A.Ş. Genel Müdürlüğüne ve 4 Nisan 2014 tarihinde ise Milli Savunma Bakanlığı Müsteşarlığına getirildi.

Elazığlı olmak bu şehre hizmet etmeyi gerektirir. Birçok Elazığlı bu şehirden ayrılsa bile doğduğu topraklara hizmet etmeyi amaç edinir. Fiziki olarak Elazığ dışında olsalar bile yürekleri Elazığ için çarpar ve her fırsatta soluğu Elazığ’da alırlar. Prof. Dr. İsmail Demir de Fırat Üniversitesi bünyesinde Havacılık Yüksek Okulunun kurulması sürecinde bu Yüksekokulun bir an önce eğitim ve öğretime başlaması için çırpınan kişiler arasında yer aldığını biliyoruz. BOING firmasının yetkililerini Fırat Üniversitesine gelmelerini sağlayan da gene kendisidir.

Fırat Üniversitesi Rektörlüğü bu çalışmalar kapsamında Teknoloji ve Mühendislik Fakülteleri ile diğer birimlerden ilgili olabilecek bazı öğretim elemanlarını yapılan toplantılara davet ettiler. Bu toplantılara bendeniz de katılmıştım. Hatta bizlerden istenen proje önerilerine katkı sağlamak için bir teklif de götürmüştüm.

Bazı öğretim elemanlarının beklentisi BOING Firmasının kendilerine maddi destek sağlayarak proje yapmalarına imkân sağlaması biçimdedir. BOING dünya markası bir firma olup tamamen profesyonel çalışmaktadır. Yani kendi menfaatine olmayacak hiçbir projeye destek vermeyeceği tahmin edilebilir. Bu açıdan ele alındığında korkarım ki bu toplantılar sonucunu beklenen atılımlar gerçekleşmeyecektir. Çünkü tarafların birbirinden beklentileri farklıdır.

“Yeni Elaziz” söylemi de çok iddialı bir kavramdır. Üstelik bu söylemin Elazığ Kalkınma Kurultayına dayandırılmasının sadece bir heyecan yaratmak düzeyinde kalması halinde, ileride büyük hayal kırıklıklarının yaşanmasına vesile olabilir. Çünkü Elazığ’ın da içerisinde yer aldığı DAP Projesi Devlet destekli bir proje olmasına karşın, Elazığ için projelendirilen hedeflerin çok azını gerçekleştirebilmiştir.

2001 yılında Elazığ Kalkınma Kurultayı gerçekleştirilmiş ve bir rapor hazırlanmıştı. O kurultay sonrasında Elazığ Akgün Oteli girişimci rahmeti Talat Akgün tarafından yaptırılmıştı. Bu otelin yapılması çok büyük bir gelişme olarak dillendirilmişti. Yani neredeyse koskoca bir Kurultayın sonrasında bir otelin yapılması büyük bir başarı ve yapılması mümkün olmayacak bir gelişme olarak kayıtlara geçmişti. Oysa taleplerin ve ortamların elvermesi halinde bu tür konaklama yerlerinin kendiliğinden yapılmaya başladığını hep birlikte görmüyor muyuz? İşte Elazığ’da birkaç otel yapımı sürüyor ve peş peşe faaliyete alınıyor. Bu otellerin yapılması için de kurultay yapılması gerekmedi.

Eminim ki Elazığ Kalkınma Kurultayı kapsamında çok güzel çalışmalar gerçekleştirilmiş ve raporlar yazılmıştır. Defalarca önceki raporlarda da (DAP, İl Gelişme Projesi, 2001 yılı Kalkınma Kurultayı, Elazığ Buluşuyor vb.) tekrarlandığı üzere yine Elazığ İli Mermer ve Su Ürünleri Kümeleme Analizleri mükerrer olarak rapor edilmiştir. Kümeleme Tabanlı Bölgesel Kalkınma Projesi Elazığ odaklı mutlaka gene dillendirilmiştir. Organize Sanayi Bölgesi faaliyetleri tekrar tekrar anlatılmıştır. Maden rezervlerimiz yeniden gündeme getirilmiştir. Eğitim, Sağlık, Kültür – El Sanatları, Tarım, Ormancılık, Sanayi, Yeraltı Kaynakları, Haberleşme, Medya, Spor, Su Ürünleri ve Çevre sektörleri doyasıya ve sadece veriler güncellenerek önceki raporlarda belirlenen stratejik hedefler doğrultusunda kaleme alınmıştır. Bütün bunlar güzel çalışmalar da beklenen katkılar elde edilmiş midir? Devlet tarafından çıkarılan teşvik mevzuatında her zaman Elazığ mağdur edilmiş mi edilmemiş mi? O konu üzerinde yoğunlaşmak gerekir. Bir dönem Keban Hidroelektrik Santralinin ürettiği elektrik enerjisi karşılığı olarak Elazığ Gayri Safi Milli Hasılada İsviçre seviyesinde refah bir şehir gösterildiği günleri Elazığlı unutmadı. Tunceli ile birlikte teşvikler dışında tutulduğu günleri de… Son teşvik desteklerinde Elazığ kendisinden çok daha ileri düzeyde olan illerin gerisinde tutulduğunu da unutmamalı…

Bu nedenle 29 Kasım’da yapılacak Elazığ Kalkınma Kurultayında MÜSİAD Elazığ Şube Başkanı Av. İbrahim Gök’ün teşvik yasasına karşı açtığı davayı destekleyen öneriler geliştirilmeli, kamuoyu oluşturulmalı, siyasilerimiz bu konuyu Meclise taşımalıdır. Elazığ daha fazla oranda teşvik alabilirse, aynen Elazığ Akgün Otel yapımında olduğu gibi özel teşebbüs kendiliğinden Elazığ’a gelir ve yatırımlarını yapar. Kalkınma Kurultayında sunulacak raporlar da bu tasarrufun kaymağı olarak servis edilmiş olur.          

          

 

YORUM EKLE