YENİ YÖK ÇILDIRMIŞ OLMALI

 YENİ YÖK ÇILDIRMIŞ OLMALI

1 Temmuz 2017 tarihinde Resmi Gazete’de 7033 sayılı “Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” yayımlandı. Bu kanun ile birlikte YENİ YÖK; sessiz devrimlerini bir bir yürürlüğe sokuluyor. Peki, bu hamleler gerçekten de devrim olarak nitelendirebilir mi diye sorulduğunda, bence “fazlası var eksiği yok” derim. YENİ YÖK çıldırmış olmalı diye düşünenler olabilir. Çünkü son iki yıldır yenilikler açısından o kadar çok cephe açtı ki, bu denli kapsamlı bir değişikliği yönetmek kolay olmayabilir.

Bu Kanunun 35. Maddesi “Yükseköğretim Kalite Güvencesi Sistemi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu” başlığını taşıyor. Aslında YENİ YÖK 2 yıl öncesinde 23 Temmuz 2015 tarihli Resmi Gazete’de“Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliğini” yayımlamıştı. Bu Yönetmeliği 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 ve 65 inci maddeleri ile 44 üncü maddesinin (b) bendine dayanarak hazırlamıştı. Kanımca YENİ YÖK, Yönetmeliği daha sağlam bir zemine oturtmak için öngördüğü değişiklikleri kanuna dönüştürdü. Bu arada Yönetmelikte iki yıldır karşılaşılan eksiklikler de kanunla giderilmiş oldu.

6 Temmuz 2017 günü YÖK’de “Kurumsal Dış Değerlendirici Eğitimi’ne” katıldım. Bu önemli toplantının Kanunun Resmi Gazete’de yayımlanmasından 5 gün sonra yapılması, planlı ve programlı bir senaryonun uygulamasıdır diye düşünüyorum. Çünkü YENİ YÖK üniversitelerin eğitim kalitesindeki güvenirliğini ve kredisini mümkün olduğunca kısa sürede tesis etmek için önce bir yönetmelikle işe koyuldu. Baktı eksiklikler var, bu defa da kanun çıkartarak üniversitelerde kaliteyi artırmayı kafasına koydu.

YENİ YÖK aslında çaktırmadan üniversiteler arasında rekabeti de ivmelendiriyor. Şu taktiğe bir baksanıza… Geçen yıldan beri ÖSYS tercih kılavuzuna bölümlerin akredite edilip edilmediğine dair bilgi koydu. Mesela Mühendislik bölümlerinden MÜDEK ya da ABET kriterlerine göre akredite edilen programları yazarak, akredite edilmemiş programlara sahip üniversitelerin telaşlanmasına sebep oldu. Yakında sınav sonuçları açıklanacak ve öğrenciler tercih yapmaya başlayacaklar. Son zamanlarda Bölüm Başkanlığını yaptığım Yazılım Mühendisliği programını tercih yapmak isteyen gençlerin e-posta bombardımanına maruz kalıyorum. Öğrenciler beni arayarak, “Hocam ÖSYS kılavuzunda bölümünüzün akredite edilmediğini görüyoruz, neden?” diye sorduklarında gel de işin içinden çık.” Bereket bölümümüzün Amerika Birleşik Devletlerinde Sam Houston State Üniversitesi ile çift diplomaya dayalı Uluslararası Ortak Lisans programı (UOLP) imdadıma yetişiyor. Akreditasyonu soranlara, UOLP programımızı yürüttüğümüz karşı üniversitenin (Sam Houston State Üniversitesi) ABET akreditasyonu var, o programa yerleşirsen otomatikman ABET akreditasyonuna sahip bir programdan diploma alabiliyorsun” diyorum.

Geçenlerde Bölüm elemanlarını topladım ve “MÜDEK ya da ABET akreditasyonuna sahip olmak için ne gerekiyorsa yapmalıyız” dedim. Yani mahalle baskısı misali istesek de istemesek de akreditasyon almak için gerekeni yapmak zorundayız.

YENİ YÖK Yükseköğretim Kalite Kurulunu tesis ederek, üniversiteleri birbirleri ile rekabet ve eğitim kalitelerini yükseltmek için mücadele etmelerini sağlayacak. Ben daha önceden 2004-2005’li yıllarda ABD’de West Virginia Üniversitesinde ABET kriterlerine göre dersler vermiş ve 1 Kasım 2005 tarihinde Cincinnati’de ABET Program Evaluator (ABET Program Değerlendirici) Seminerine katılmıştım. Dolayısıyla YENİ YÖK’ün çıkarttığı son kanunla Türk Yükseköğretimine neler kazandırmak istediğini çok iyi değerlendirebiliyorum. Yükseköğretim Kalite Güvencesi Sistemi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu, üniversitelerimizde eğitimin kalitesinin artırılması ve mezunlarının istihdamlarını kolaylaştırılması bağlamında, önemli farkındalıklar yaratacağına inanıyorum. Bu sistem içerisinde yer alamayan üniversiteleri bekleyen tehlikeleri ise bilmem burada yazmama gerek var mı? Herkes tahmin edebilir…

 

 

YORUM EKLE