YENİ YÖK’ÜN HAMLELERİ

17 Mayıs 2017 günü Başbakanlık “Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısını” Meclise gönderdi. Bu kanun tasarısı içinde üniversitelerimizi ilgilendiren bazı maddeleri ele alacağım. YENİ YÖK sloganı halk arasında benimsendi. Tabi bu “YENİ” kelimesinin omuzladığı anlamın gereklerini yerine getirmek için yükseköğretim kurumlarımızda gözle görülür değişim rüzgârlarını iliklerimize kadar hissetmemiz lazım. Bu nedenle de YENİ YÖK’ün faaliyetlerini takibe almış bulunuyorum. Başkan Prof. Dr. Yekta Saraç ve Genel Kurul üyeleri farkındalık yaratmanın peşinde. Ha bire ilginç hamleler yapıyorlar.

Amerika Birleşik Devletlerinde üniversitelerde öğretim üyeleri için yaş sınırlaması yok. Öğretim üyesi dersi hakkı ile verebiliyorsa ve ilgili üniversite uygun görüyorsa, o öğretim üyesi yaş sınırlamasına takılmaz. 2004 ve 2005 yıllarında West Virgina Üniversitesinde misafir öğretim üyesi olarak bazı dersler veriyordum. Ders verenler arasında yaşı 80 olmasına karşın dinç bir öğretim üyesi ders vermeye devam ediyordu. Aslında yürümede zorluk çekiyordu, ancak konuşması oldukça dinamik ve bilgi birikim düzeyinin çok yüksek olduğunu, yaptığımız bilimsel tartışmalardan anlıyordum. Kimse ona “Sen 67 yaşını doldurdun. Köşene çekil” dememişti ve hem Üniversite hem de öğrenciler kendisinden memnundu. Türkiye’de de ortalama yaş sınırı yükseldi. 67 yaşını dolduran öğretim üyelerini devlet üniversitelerinde zorunlu emekliliğe sevk etmek, anlamsızdı. YÖK bu durumu 16 numaralı madde ile Meclis gündemine taşıdı. Böylece öğretim üyesi ihtiyacı sadece yeni kurulan üniversitelerde değil, ülkemizin ihtiyacı olan özellikli alanların bulunduğu diğer üniversitelerde de karşılanabilmesi için yaş sınırı yukarılara çekildi. Artık 75 yaşına kadar çalışılabilecek.

Madde 19 ile gene öğretim üyelerini yakından ilgilendiren bir değişikliğin yapılması önerilmiş. Amerika’dan örnek vererek bu değişimi açıklayacağım. ABD’de uygulanmakta olan yedi yıl araştırma izni (sabbatical) artık ülkemiz yükseköğretim kurumlarında da uygulanacak. Diğer bir deyimle, 7 yılını tamamlayan öğretim üyesi, kabul aldığı bir yurt dışı üniversiteye izinli gidebilecek ve bu sayede araştırma çalışmalarına katılabilecek. Buna ilave olarak doktora sonrası araştırma pozisyonu da insan kaynağı geliştirilmesi sürecine önemli katkılar sağlayacaktır.

Üniversitelerin belirli bir kalite güvencesi sağlaması gerekir. Bu amaçla YÖK bünyesinde Kalite Kurulu oluşturuldu. Artık üniversitelerde rekabet edemeyen, yenilikler peşinde koşamayan ve kendi alanlarında akredite edilemeyen bölümlerin işi zor. Belirli bir standardı yakalayamayan bölümler kendiliğinden öğrenci bulamayacak duruma gelebilir. Yükseköğretimde kalite güvencesi sisteminin oluşturulması sayesinde, yatmayı seven ve yenilikler peşinde koşmayan öğretim elemanları ve ilgili bölümlerin işi zorlaşacak. Bu düşüncede olan bölümlerin kredileri azalacak ve halk deyimi ile ikinci kalite bölümler içerisine itilecektir.

Birçok üniversitemizin meslek yüksekokulları deyim yerinde ise yerlerde sürünüyor. Özellikle sınavsız geçiş yüzünden çok başarısız öğrenciler kendilerini meslek yüksekokulu bölümlerinde (programlarında) buldular. Hak etmedikleri programlara da yerleşince, hocalarını tehdit eden, uyuşturucu kullanan, tehdit ile ders geçmeye çalışan tipler türedi. Adını yazamayan, kendisini ifade edemeyen kişiler öğrenci statüsü kazandı. Bu okullarda çalışan çoğu öğretim elemanı, dayak yememek için hak etmeyen öğrencileri sınıf geçirme baskısı altında bocalıyor. Benim şahit olduğum olaylar var. Aslında bu okullar ara insan yetiştirme açısından çok önemli idi. Ama öğrenci profilinin düşmesi, bu okullardaki eğitim seviyesinin daha da kötüleşmesine neden oldu.YÖK bu çarpıklığı fark etti ve Meslek Yüksekokulları Koordinasyon Kurulu sayesinde bu okullara çeki düzen getirecek.

Araştırma Görevliliği, akademisyenliğin ilk basamağıdır. Yüksek lisans ve doktora sonrası, öğretim üyeliğine geçiş başlamaktadır. Gene Amerika’dan örnek vereceğim. Amerika’da bir öğrenci doktora yaptığı yerde öğretim üyeliğine yükseltilmez. Belki çok az oranda örnekler görülebilir ama genelde doktorasını tamamlayan başka üniversitelerde iş bulmak için çabalar. Amerika’da bu durumu birkaç bölüm başkanı ile tartışmıştım. Dedikleri şuydu. “Bizim öğrenciler doktora sonrası gene bizde çalışmaya devam ederse, bizim gözümüzde onlar hala öğrencilerimizdir. Bu öğrencilerimiz ileride bizim akademik seviyemize ulaşmış olsa bile hala saygı gereği hocasının dediklerini yanlış olsa bile kabul etmek zorunda kalabilir. Oysa yeni bir üniversiteye geçtiklerinde böyle bir psikolojik baskı altında olmayacaklarından, hür iradeleriyle daha karalı davranabileceklerdir.” Bu dediklerine tamamen katılıyorum ve bence YENİ YÖK’ün önemli kararlarından birisidir.

İşte YENİ YÖK’ün şapka çıkarılacak diğer bir kararı. Madde 20 de işyeri eğitimin yaygınlaştırılması için üniversitelere, lisans düzeyinde eğitim veren üniversitelerin fen bilimleri ve mühendislik fakültelerinde okuyan öğrencilerin bir yarıyılını işyerinde geçirmelerini zorunlu hale getirme yetkisi getirilmektedir. Bu uygulama şu anda Teknoloji Fakültelerinde uygulanan bir yöntemdir. Somut örnek vermek istiyorum. Yazılım Mühendisliği bölümü öğrencilerimizi son sınıfta işyeri eğitimine gönderiyoruz. Bu öğrencilerimizin önemli bir bölümü mezuniyet sonrası gittikleri işyerlerinde istihdam edilmektedirler. Yani öğrenci daha mezun olmadan işi hazır... İşyeri eğitimine giden birçok öğrencimiz döndüklerinde bir de referans mektubu ile geliyorlar. Bölüme hitaben yazılan yazılarda “…İlgili öğrenciniz mezun olduğu takdirde işyerimizde istihdam edilecektir” ibaresi bizi fazlasıyla memnun etmektedir ve istediğimiz hedefi yakalamış olmaktayız. Bu farkındalık sayesinde Mühendislik Fakültesinden yatay geçiş ile bize gelmek isteyen öğrencilerin sayısı gün geçtikçe artıyor. Yatay geçiş yapma gerekçelerini sorduğumda, “hocam sizde işyeri eğitimi var, bu sayede öğrencileriniz rahat iş buluyorlar”, diyorlar.

Bölümün yatay geçiş bağlamında çokça tercih edilmesi, doğru yolda olduğumuzu teyit ediyor. Bölüm başkanlığını yaptığım Fırat Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Yazılım Mühendisliği bölümünün kontenjanları tamamen doluyor. Toplam lisans öğrenci sayımız 933. Bizim Türkçe eğitim yanında bir de Amerika’daki Sam Houston State Üniversitesi ile ortak yürüttüğümüz Uluslararası Ortak Lisans Programımızda da 23’ü Amerika’da olmak üzere toplam 122 öğrencimiz daha var.  Bunun dışında 104 de yüksel lisans ve doktora öğrencimiz bulunuyor, yani toplamda 1159 öğrenciye sahibiz.

Bazı üniversitelerimizde Mühendislik Fakülteleri ve Teknoloji Fakülteleri bünyesinde aynı isimli bölümler bulunmaktadır. Örneğin Fırat Üniversitesinde Yazılım Mühendisliği Bölümü önce Teknoloji Fakültesi bünyesinde kuruldu. Bu yetmedi bir de Mühendislik Fakültesi bünyesinde Yazılım Mühendisliği bölümü kuruldu. Yani Fırat Üniversitesinde iki tane Yazılım Mühendisliği Bölümü yer alıyor. Diğer bazı mühendislik bölümleri de örneğin Makine, İnşaat, Mekatronik, Elektrik-Elektronik vb. iki tarafta yer alıyor. Mühendislik Fakülteleri bölümlerine de işyeri eğitimi konulduktan sonra, aynı üniversite altında yer alan aynı isimli Teknoloji ve Mühendislik bölümlerin birleştirilmesi ve tek isim altında toplanması düşüncesindeyim.

YÖK’ü yazmaya ve her yenilikci ve yapıcı değişimlerin arkasında durmaya devam edeceğim. Bizler YÖK’ün farkındalık yaratan hamlelerini desteklemeliyiz ki YENİ YÖK de çıtayı daha da yukarı çekebilmenin arayışı içerisine girebilsin. 

YORUM EKLE