YGS SINAVI VE DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ

13 Mart 2016 tarihinde YGS sınavı yapılıyor. İki milyona yakın gencimiz geleceklerini belirlemek için ter dökecek. Ortaöğretim kurumlarından mezun olan gençlerimizin umut kapısı üniversiteler oluyor. Üniversite bitirip bir melek sahibi olmayı düşünenlerin acaba ne kadarı arzu ettikleri meslek alanında çalışabiliyorlar ki? Sadece üniversite mezunu olmak zorunda bırakılan, ama maddi açıdan geçimlerini tedarik edemeyen binlerce işsiz üniversite mezunu olan bir ülke oldu Türkiye…

2006 sonrasında “her ile bir üniversite sloganı” ile artık bütün kentlerimizde bir üniversite var. Ama geçen on yıllık süredeki bu üniversitelerin önemli bir bölümünün Türkiye’nin başına sorun teşkil ettiği de görülmektedir. Şöyle ki Doğu ya da Güney Doğu Anadolu Bölgelerinde açılan üniversitelerimizin önemli bir bölümü büyük sıkıntılar çekmektedir. Bu bölgelerde süren terör olayları yüzünden batı illerden öğrenci akışı hemen hemen durma noktasına gelmiştir. Aileler risk almak istememektedir. Çocukları bu üniversiteleri tercih etse bile artan olaylar yüzünden çocuklarını üniversiteye göndermeyenlerin sayısı büyük artış göstermektedir.

Söz konusu bu bölge içerisinde yer alan bazı üniversiteler, batıdaki birçok lise düzeyinin daha altında bir eğitim sürdürdükleri görülmektedir. Yeterli hocaları olmadığı gibi bir de azalan öğrenci sayıları nedeniyle, mevcut hocalar da düzenli ders yapmamakta ya da yaptırılmamaktadır. Normalde 40 kontenjanı olan bir derste sadece birkaç öğrenci gördüklerinde, dersi yürütme şevki azalan öğretim elemanı da sadece dostlar alışverişte görsün diye sınıflarda bulundukları durumlar olabiliyor.

Geçen yıl Bilgisayar ve Yazılım Mühendisleri Bölüm başkanları olarak Doğu Anadolu Bölgesinde bir Üniversitemizin ev sahipliğinde toplanmıştık. Bu üniversitemiz üstelik 1992 yılında kurulmuştu. Bölüm başkanı, terör olayları nedeniyle geçen yıl üniversite genelinde 4 bin öğrencinin azaldığını söylüyordu. Rakamın büyüklüğü vahim bir tablo ortaya koyuyor. Bunun sonucu olarak da bu guruba giren üniversiteler, yerel üniversite olmaktan öteye geçemiyor. Puanları o kadar düşüyor ki öğrencilerinin birçoğu sadece tercih yapmaları yeterli oluyor. Çünkü kontenjanları dolmadığı için her tercih yapan kendini üniversite sıralarında buluyor.

Kontenjanlar artıkça üniversiteye yerleşen aday sayısı çoğalmakta ancak, eğitim kalitesi düşmektedir. Bu nedenle bazı mesleklere girebilmek için alt puan sınırı getirilmesi, olumlu bir gelişmedir. Tıp, Hukuk ve Mühendislikler için puan sınırı getirilmiştir. Mühendislik için getirilen asgari sınır yüksek sayılmaz, ama gene de yerleştirilen öğrenci açısından seviyeyi yükseltebilecektir.

Bazı alanlarda minimum puan sınırlamasının getirilmesi, vakıf üniversitelerinin kâbusu olabilecektir. Çünkü birçok vakıf üniversitesinde kontenjanlar boş kalırken bir de puan sınırlaması nedeniyle, vakıf üniversitelerinin bazı bölümleri kapanmış olacaktır.

Gençlerimizin büyük bir bölümü arzu ettikleri programlara yerleşememektedirler. Bu nedenle de üniversite eğitimlerinde başarısız olabilmektedir. Üniversitelere yerleşenler, mevcut sistem yüzünden er geç mezun olabilmektedir. Ama aldıkları eğitim yeterli midir? Sorusuna maalesef “evet” diyemiyoruz.

Haziran ayı içerisinde de LYS sınavları yapılacak. YGS ve YLS sınavları gerçekten de bir sıralama yapıyor. Yani bölümlerin puanlarına bakıldığında, öğrencilerin eğitim seviyeleri hakkında da bir fikir veriyor. Örneğin meslek yüksekokuluna sınavsız geçiş yapanların durumları maalesef içler acısı.  Basit matematik ya da fizik hesaplamaları dahi yapamayan öğrencilerin bu okullardan mezun olduklarına şahit oluyoruz. Diploma aldıktan sonra da bu mezunların piyasada ne denli başarılı oldukları tartışılan bir konudur.

Bu yazı Türkiye üniversitelerinin gerçek durumunu ortaya koymaktadır. Ama YGS sınavına giren öğrencilerimiz morallerini bozmamalıdır. Umarım çoğu istediği bölümü kazanır. Bu mümkün mü? Asla… Eğer yüzde onluk bir kısmı dahi istediği bölüme girebiliyorsa, şükürler olsun diyelim.  

        

YORUM EKLE