25. DÖNEM

 25. DÖNEM
 
Bugün kü yazımda seçimlere dair kısa bir değerlendirme yapmak istiyorum.
 
1920 - 2015 tarihleri arasında yapılan seçimlerin toplamı 24dür. Toplam 24.yasama döneminde 11.322 milletvekili görev almıştır.
 
Bu dönemlere de milletvekili seçimleri yapılırken farklı seçim sistemleri uygulanmıştır. Bazen çoğunluk sistemi, bazen bölüm sistemi v.s. gibi
 
7 Haziran 2015 günü Türkiye Geneli Milletvekili  seçimi yapılacaktır.  25. yasama döneminde görev alacak kişiler tespit edilecektir.
 
7 Haziran Pazar günü  milyonlarca kişi oy vermek için sandık başına gidecektir.
 
Türkiye genelinde 56 milyondan fazla insan oy kullanabilecektir.
 
Yurt içinde  53.765.231 kişi,
 
Yurt dışında ise 2.867.658 seçmen oy kullanma hakkına sahiptir.
 
Yurt dışındaki seçmenler ile ilgili Yüksek Seçim Kurulu’nun hazırladığı takvim doğrultusunda oy verme işlemi başlamıştır.
 
Yurt içinde ise 7 Haziran Pazar günü saat 08:00 ile 17:00 saatleri arasında oy verme işlemi yapılacaktır.
 
Bu dönem 18 yaşını dolduran kişiler de oy kullanabilecektir.
 
Elazığ genelinde ise 396.190 seçmen 1531 sandıkta oy kullanacaktır.
 
 Elâzığ’ın 25. Yasama döneminde görev alacak 4 milletvekilini seçecektir.
 
Milletvekili ya da eski adıyla Mebus, demokratik ülkelerde genel seçimler ile seçilerek parlamentoda halkı temsil hakkı kazanan kişidir. Türkiye’de ilköğretim mezunu olmak milletvekili olmak için yeterlidir.
 
Milletvekili, Anayasa ile kendisine verilen görevleri TBMM üyesi olarak yerine getirir.
 
TBMM’nin başlıca görev ve yetkileri ise;
 
Kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak,
 
Bakanlar Kurulu’nun ve Bakanları denetlemek,
 
Kanun Hükmünde Kararname çıkarmak vs. gibi sıralayabiliriz.
 
Anayasa  ve diğer yasalarla tanınan yetki ve görevleri vardır.
 
Ancak bunun dışında kamu vicdanı ve siyasi etik açısından vatandaşların  milletvekillerinden bazı  beklentileri vardır.
 
Bu beklentiler genelde seçimden önce milletvekili adaylarının seçmenlere vaatte bulunmalarından kaynaklanmaktadır.
 
Bu vaatler doğrultusunda seçmenlerden oy istedikleri için seçildikten sonra da seçmenin beklentileri artmaktadır.
 
Milletvekilinin temel görevi kamu yararını ön planda tutarak işlemler yapmaktır. Ne olursa olsun bundan taviz vermemelidir.
 
Ayrıca kendi seçim çevresinin sorunlarının çözümü konusunda ayrı bir çaba sarf etmesi gerekir. Bu sorunları Meclis gündemine taşıyarak çözüm bulma konusunda çalışma yapması  gerekmektedir.
 
7 Haziran’da sandık başına giden her seçmen kendi fikir ve düşünceleri doğrultusunda oy kullanacaktır. Yapmış olduğu değerlendirmelerin sonucuna göre oyunu hangi siyasi partiye vereceğini belirleyecektir.
 
Bu husus dikkate alındığında her seçmenin kendine göre bir değerlendirmesi olacaktır. Değerlendirmelerindeki öncelikler seçmenden seçmene fark edecektir.
 
Seçmenler 4 yıl süre ile kendisinin, çocuğunun, şehrinin, ülkesinin sorunları ve geleceği ile ilgili karar alacak ve çözüm üretecek milletvekillerini seçerken kendi doğruları içerisinde karar verecektir.
 
Burada seçmen ve milletvekili açısından ciddi yükümlülükler ortaya çıkmaktadır. Milletvekili seçilecek kişinin halktan aldığı temsil yetkisi ve görevini layıkıyla yerine getirip getiremeyeceğini iyi değerlendirmesi ve buna göre yol haritasını çizmesi gerekir.
 
Seçmenin ise bu konularda görev vereceği kişileri sağlıklı bir şekilde değerlendirerek ona göre oyunu kullanması gerektiği kanaatindeyim.
 
7 Haziran 2015 tarihinde yapılacak milletvekili seçimin Ülkemize ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum.
 25. DÖNEM
 
Bugün kü yazımda seçimlere dair kısa bir değerlendirme yapmak istiyorum.
 
1920 - 2015 tarihleri arasında yapılan seçimlerin toplamı 24dür. Toplam 24.yasama döneminde 11.322 milletvekili görev almıştır.
 
Bu dönemlere de milletvekili seçimleri yapılırken farklı seçim sistemleri uygulanmıştır. Bazen çoğunluk sistemi, bazen bölüm sistemi v.s. gibi
 
7 Haziran 2015 günü Türkiye Geneli Milletvekili  seçimi yapılacaktır.  25. yasama döneminde görev alacak kişiler tespit edilecektir.
 
7 Haziran Pazar günü  milyonlarca kişi oy vermek için sandık başına gidecektir.
 
Türkiye genelinde 56 milyondan fazla insan oy kullanabilecektir.
 
Yurt içinde  53.765.231 kişi,
 
Yurt dışında ise 2.867.658 seçmen oy kullanma hakkına sahiptir.
 
Yurt dışındaki seçmenler ile ilgili Yüksek Seçim Kurulu’nun hazırladığı takvim doğrultusunda oy verme işlemi başlamıştır.
 
Yurt içinde ise 7 Haziran Pazar günü saat 08:00 ile 17:00 saatleri arasında oy verme işlemi yapılacaktır.
 
Bu dönem 18 yaşını dolduran kişiler de oy kullanabilecektir.
 
Elazığ genelinde ise 396.190 seçmen 1531 sandıkta oy kullanacaktır.
 
 Elâzığ’ın 25. Yasama döneminde görev alacak 4 milletvekilini seçecektir.
 
Milletvekili ya da eski adıyla Mebus, demokratik ülkelerde genel seçimler ile seçilerek parlamentoda halkı temsil hakkı kazanan kişidir. Türkiye’de ilköğretim mezunu olmak milletvekili olmak için yeterlidir.
 
Milletvekili, Anayasa ile kendisine verilen görevleri TBMM üyesi olarak yerine getirir.
 
TBMM’nin başlıca görev ve yetkileri ise;
 
Kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak,
 
Bakanlar Kurulu’nun ve Bakanları denetlemek,
 
Kanun Hükmünde Kararname çıkarmak vs. gibi sıralayabiliriz.
 
Anayasa  ve diğer yasalarla tanınan yetki ve görevleri vardır.
 
Ancak bunun dışında kamu vicdanı ve siyasi etik açısından vatandaşların  milletvekillerinden bazı  beklentileri vardır.
 
Bu beklentiler genelde seçimden önce milletvekili adaylarının seçmenlere vaatte bulunmalarından kaynaklanmaktadır.
 
Bu vaatler doğrultusunda seçmenlerden oy istedikleri için seçildikten sonra da seçmenin beklentileri artmaktadır.
 
Milletvekilinin temel görevi kamu yararını ön planda tutarak işlemler yapmaktır. Ne olursa olsun bundan taviz vermemelidir.
 
Ayrıca kendi seçim çevresinin sorunlarının çözümü konusunda ayrı bir çaba sarf etmesi gerekir. Bu sorunları Meclis gündemine taşıyarak çözüm bulma konusunda çalışma yapması  gerekmektedir.
 
7 Haziran’da sandık başına giden her seçmen kendi fikir ve düşünceleri doğrultusunda oy kullanacaktır. Yapmış olduğu değerlendirmelerin sonucuna göre oyunu hangi siyasi partiye vereceğini belirleyecektir.
 
Bu husus dikkate alındığında her seçmenin kendine göre bir değerlendirmesi olacaktır. Değerlendirmelerindeki öncelikler seçmenden seçmene fark edecektir.
 
Seçmenler 4 yıl süre ile kendisinin, çocuğunun, şehrinin, ülkesinin sorunları ve geleceği ile ilgili karar alacak ve çözüm üretecek milletvekillerini seçerken kendi doğruları içerisinde karar verecektir.
 
Burada seçmen ve milletvekili açısından ciddi yükümlülükler ortaya çıkmaktadır. Milletvekili seçilecek kişinin halktan aldığı temsil yetkisi ve görevini layıkıyla yerine getirip getiremeyeceğini iyi değerlendirmesi ve buna göre yol haritasını çizmesi gerekir.
 
Seçmenin ise bu konularda görev vereceği kişileri sağlıklı bir şekilde değerlendirerek ona göre oyunu kullanması gerektiği kanaatindeyim.
 
7 Haziran 2015 tarihinde yapılacak milletvekili seçimin Ülkemize ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum.
 
YORUM EKLE