Altın Ovalılar Derneği

Mesleğe başladıktan sonra birçok sivil toplum örgütünde görev aldım.
Sivil toplum kuruluşları, resmi kurumlar dışında ve bunlardan bağımsız olarak çalışan, politik, sosyal, kültürel, hukuki ve çevresel amaçları doğrultusunda lobi çalışmaları, ikna ve eylemlerle çalışan, üyelerini ve çalışanlarını gönüllülük usulüyle alan, kâr amacı gütmeyen ve gelirlerini bağışlar ve/veya üyelik ödemeleri ile sağlayan kuruluşlardır.
Sivil toplum kuruluşları en önemli amacı insanları bilinçli yetiştirmektir.
Sivil toplum kuruluşları kişisel olarak bireyleri geliştirmekle birlikte toplumun da adım adım büyüyerek gelişmesini sağlamaktadır.
Sivil toplum örgütleri daima tarafsızlık ilkesini koruyarak devlet ile vatandaş arasında bir köprü olmalıdır.
Yöresel amaçlı kurulan  dernekler öncelikle sorunları kendi içimde çözerek, devletle çözerek ve vatandaş devlet işbirliğiyle çözüm üreterek faaliyet göstermelidir.
Yöresel bazda kurulan sivil toplum örgütleri öncelikle şunları yapar:
Temsil ettiği yörenin ihtiyaçlarını saptar, yörenin üretilen ürünlerini pazarlamasına yardımcı olur, yörenin sosyal problemlerine el atar, yörenin mutluluğu için hizmet getirmede çaba harcar, eğitim kurumlarına duyarlı olur, sosyal aktivitelerde birlik ve beraberlik sağlar.
Bunu yaparken de asla ve asla ayrıştırıcı olmaz, olmamalı.
Bu amaçlar doğrultusunda uzun süredir gündemimde olan ve bu doğrultuda birçok insanla yapmış olduğum istişareler sonucu ova köylerini kapsayan bir dernek kurma fikri olgunlaştı.
Yıllardır doğduğum yaşadığım topraklarıma bilgim, birikimim ve imkanlarım ölçüsünde bireysel olarak hizmet etmek için çalışıyorum.
Bundan sonra bu dernek çatısı altına da hizmet etmeye çalışacağım.
Çalışmalarım sonucu bu konuda görev almak isteyen arkadaşlarla bir araya gelerek derneğimizi kurduk.
Dernek binamızı kiraladık.
Bundan sonra  daha yoğun bir çalışma içerisine girerek, derneğin tanıtımını yaparak amaçları doğrultusunda çalışma yapayı hedefliyoruz.
Sosyal ve kültürel amaçlı kurulan derneklerin faaliyet alanları yasalarla belirlenmiştir.
Yasalarla çizilen sınırların dışına çıkmamak kaydıyla, dernekler kendi kuruluş ve faaliyeti alanları  konusunda   tüzüğüne hükümler koyabilirler.  
Kurduğumuz Altın Ovalılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğimizin, kanunda derneklerin belirlenen faaliyet alanlarına ek olarak, aşağıda  öngördüğümüz konularda da yoğun çalışma yapmasını hedefliyoruz.
Derneğimizin Kuruluş Amacı ve Hedefleri; 
1-Ova Köylüleri  arasındaki dayanışma ve yardımlaşmayı sağlamak,
2-Ova köylerinin   dışında yaşayan insanlarımızı dernek çatısı altında bir araya getirmek,
3- Ova köylerinin   gelenek ve göreneklerine sahip çıkıp, yaşatmak,
5-Yaşlılara, yardıma muhtaç ailelere ve gençlere sahip çıkmak ve yardımcı olmak,
6-Üniversite öğrencilerine yardımcı olmak, burs imkanı sağlamak,
7- Ova köylerinin   Muhtarları ile direkt haberleşme olanağı yaratıp, sürekli bilgi alış verişinde bulunmak,
8- Ova köylerinin temel ihtiyaçlarını tespit etmek ve karşılanmasına yardımcı olmak,
9- Ova köylerinin  ihtiyaçlarının giderilmesi için yerel ve merkezi yönetimlerle görüşmek, proje ve öneriler sunmak,
10- Ova köylerinin   kalkınmasını sağlamak,
 Niyetimiz birlik ve beraberlik içerisinde, öncelikle saygı ve kardeşliği ve hoşgörüyü ön planda tutarak ovamıza hizmet etmek.
Yaparız iddiasından çok yapma konusunda çaba sarf etme amacı taşıyoruz.
Bizler derneğimizin tüzüğünde belirtilen konularda ovamıza ve şehrimize hizmet etmek için yola çıktık.
Toplumsal menfaatler her zaman önceliğimizdir.
Bireysel çıkarlardan çok toplumsal çıkarlar ön planda tutmak amacımız.
Hiçbir kuruluşa ve siyasi partiye yakınlığımız yok.
Herkese eşit mesafedeyiz.
Her düşünceye aynı uzaklıkta ve yakınlıkta olacağız.(Tabi ki birlik ve bütünlüğümüze aykırı olan düşünceler hariç.)
Doğrumuz kişiye ve güce göre değişmeyecektir.
Doğrularımızı her ortamda yüksek sesle dile getirmek için yola çıktık.
Bu konuda geç kalınmış bir  derneği kurduk.
Rabbim bu konuda bizleri mahcup etmesin.
Şu anda derneğin amacı onlarca köye ve burada yaşayan veya göç etmiş kardeşlerimize hizmet etmek.
İnşallah muvaffak oluruz.
Halka Hizmet Etmek Hakka Hizmet Etmektir.

YORUM EKLE