CUMHUR İTTİFAK YASASI

2017 tarihinde gerçekleştirilen halk oylaması ile Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi getirilmişti.

Bir yıl geçmeden 2019 seçimlerinde partilerin ittifak yapmasının önünü açan Cumhur İttifak Yasası kabul edildi.

Bu yasa siyasi arenada ve ülke yönetiminde ciddi etkiler yaratacaktır.

İlk kez Sayın Devlet Bahçeli tarafında dile getirildikten sonra, Ak Partinin bunu kabul etmesi ve bu yöndeki olumlu tavrı bu yasanın çıkmasını sağladı.

AK Parti ve MHP'nin, siyasi partilerin seçim ittifakın önünü açan 26 maddelik yasa teklifini meclis gündemine getirdiler.

Meclis Genel Kurulunda bu kanun teklifi, kabul edilerek yasalaştı.

Yeni düzenleme; Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair  Kanuna göre,

İlçe birleştirme tutanağında, ittifakların her birinin ortak oylarının sayısı, ittifak içerisindeki her bir siyasi partinin tek başına aldığı oy sayısı ile ittifakın ortak oylarından gelen payın ilave edilmesiyle elde edilen oy sayısı gösterilecek.

Kanunla, siyasi partilerin seçimlerde başka bir siyasi partiyi destekleme kararı almalarını yasaklayan hüküm kaldırılıyor.

 

İTTİFAK İLE SEÇİME KATILMA

Kanunla, siyasi partilerin ittifak yaparak milletvekili seçimine katılmalarına imkan tanınıyor.

Buna göre, seçimlere katılma yeterliliği taşıyan siyasi partiler,  ittifak yaparak seçime katılabilecek.

İttifak yapan partiler kendi aday listelerini verecek.

İttifak protokolünde; siyasi partilerce belirlenmesi halinde, ittifak unvanı ve kanunlara aykırı olmayan diğer hususlar yer alacak.

Siyasi partiler, aday listelerinin teslim edilmesi için belirlenen tarihten üç gün öncesine kadar,  YSK'ye bildirimde bulunmak suretiyle ittifaktan vazgeçebilecek.

Vazgeçme halinde, ittifak diğer partiler arasında devam edecek.

 

YSK BELİRLEYİCİ OLACAK

Bu hükmün uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar ile seçim ittifakına ilişkin diğer hususlar, YSK tarafından belirlenecek. 

Seçimlere katılma yeterliliği taşıyan siyasi partinin seçime katılmaması halinde, bu partinin üyesi, kendisinin ve üyesi olduğu siyasi partinin yazılı muvafakati alınarak, başka bir siyasi parti tarafından aday gösterilebilecek.

İttifak yapan siyasi partiler, kuraya ittifak olarak dahil edilecek ve oy pusulasında yan yana yer alacak.

Bu partilerin ittifak içerisindeki sıraları da kurayla belirlenecek.

Bu durumda ittifak yapan siyasi partilerin sütunlarının üzerinde; kısa kenarı iki santimetre, uzun kenarı bu partilerin sütunlarının genişliği ile sütunlarının aralığı toplamı kadar olan, dikdörtgen şeklinde ittifak unvanının yer alacağı ortak bir bölüm bulunacak. 

Buna göre, aynı ittifak içerisindeki siyasi partilerin her birinin geçerli oyu; ittifakı oluşturan siyasi partilerin o seçim çevresinde tek başına aldıkları oy sayısına, ittifakın ortak oylarından gelen payın ilave edilmesiyle elde edilecek.

İttifak yapan her bir partiye ortak oylardan gelen pay; ittifak yapan siyasi partilerin tek başına aldıkları oyun bu partilerin toplam oyuna bölünmesiyle elde edilen katsayının ittifakın ortak oyu ile çarpımı sonucu elde edilecek.

 

BARAJ HESABI

İttifak yapan siyasi partilerin aldıkları geçerli oyların toplamının yüzde 10'u geçmesi halinde, bu siyasi partilerin her biri barajı geçmiş sayılacak.

Seçim ittifakı yapılması halinde, yüzde 10'luk barajın hesaplanmasında ittifak yapan siyasi partilerin aldıkları geçerli oyların toplamı esas alınacak,  bu siyasi partiler için ayrıca baraj hesaplaması yapılmayacak.

Kanunla, dahil olduğu ittifak yüzde 10 barajını aşan siyasi partilerin çıkaracağı milletvekillerinin tahsis usulü düzenleniyor.

İttifakın elde edeceği milletvekili sayısının hesaplanmasında, ittifak yapan siyasi partilerin toplam oyu esas alınacak.

İttifakın elde ettiği toplam milletvekili sayısı, ittifak yapan siyasi partiler arasında her birinin aldığı geçerli oy sayısı esas alınarak bu düzenlemedeki usule göre paylaştırılacak.

 

OY PUSULALARI AYNI ZARFA KONULACAK

Belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, il genel meclisi üyeliği ve muhtarlık seçimlerinde oy pusulaları aynı zarfa konulacak.

Ancak seçim bölgelerinin birleştirilmesine karar verilmesi halinde, muhtarlık seçiminde oy  pusulası ayrı zarfa konulacak ve bu zarf ayrı sandığa atılacak.

Düzenlemenin getirdiği yenilik, milletvekilli seçimlerinde, 

“Buna göre birden fazla parti bir araya gelerek milletvekili seçimine ittifak halinde gidebilecek ki. Böyle bir durumda seçim pusulasında ittifakın içinde yer alan partilerin amblemleri, bu birlikteliğe verilen ismin altında aynı çerçeve içinde yer alacak.”

Dolayısıyla her parti kendi listesiyle seçime gidecek.

Hedef, oydaki zayiatı minimize etmek, adeta yok etmektir.

Seçmenler hangi partiyi istiyorsa onun amblemine mührünü vuracak ama oylar birlikte sayılarak toplam milletvekili sayısı belirlenecek, sonra bu oylar partilere göre bölünecek ve toplam milletvekili sayısı herkesin oyu nispetinde dağıtılacak.”

 

-"Neticede oyu ittifak alacak"

İttifak bölümüne vurulan ancak herhangi bir partinin amblemine denk gelmeyen oyların da geçerli sayılacak.

Bu ortak oylar yine partilerin sayısal çoğunluğu nispetinde dağıtılarak oy oranı değişmeden milletvekili dağıtımına yansıyacak.

Halbuki ülkemizde kendi başına milletvekili çıkartamayacak durumda olsa da siyasi bir özne olarak değer taşıyan pek çok parti var.

İşte yeni düzenlemede bunlar için de kolaylık getirildi.

Herhangi bir siyasi partinin lideri veya üyelerine, kendi partilerinden istifa etmeksizin bir başka partinin listesinden aday gösterilebilme imkanı sağlandı.

Bu partiler, seçim pusulasındaki ittifak bölümünde yer almayacaklar ama aday listesinde bulunmak suretiyle dolaylı bir şekilde bu oluşumda temsil edilecekler.

Seçmenler oy kabininde her ikisiyle ilgili de tercihlerini yapıp bu defa aynı zarf içinde sandığa atacaklardır." dedi.

- "Seçim sisteminin özünde herhangi bir değişiklik yok"

 

 

YORUM EKLE