DOĞRU SÖZ DOĞRU AĞIZDA ANLAM BULUR…

DOĞRU SÖZ DOĞRU AĞIZDA ANLAM BULUR

Parti tüzükleri bir partinin Anayasası gibidir.

Kanunlara uygun olarak hazırlanır.

Partiler tüzükleri doğrultusunda hareket ederler.

Partiler siyaseten yol haritalarını tüzüklerine göre belirler.

 

Cumhuriyet Halk Partisinin Tüzüğünün;

Madde-2

Cumhuriyet Halk Partisi programındaki ilkeleri:

Cumhuriyetçilik,

Milliyetçilik,

Halkçılık,

Devletçilik,

Laiklik,

Devrimcilik.

Madde-3

...................................

Ülkenin güvenliğini ve bütünlüğünü, ulusal birliği, ekonomik ve siyasal bağımsızlığı, yurtta ve dünyada barışı koruyup güçlendirmek,

Yoksulluk ve açlıkla hak temelinde mücadele etmek, tam istihdam hedefi ne ulaşmak,

Sürdürülebilir ve dengeli kalkınmayı, insanca ve hakça bölüşmeyi ve toplumsal dayanışmayı sağlamak,

Halkın mutluluğunu, gönencini ve yönetime katılma olanağını arttırmak,

Haklardan ve özgürlüklerden eşit olarak yararlanılmasını sağlamak,

Bireylerin kültürel farklılıklarının zenginlik olduğunu göz önünde tutarak ve koruyarak bir arada yaşayabilecekleri ortamı ve koşulları sağlamak.

 

Madde-4

.......................................

Siyasal görevler, özel çıkarlar için kullanılamaz.

Siyasal yaşamda etkinlik kazanmak için kimseye kişisel yarar sağlanamaz.

Toplumsal ve siyasal yaşamda erdemli olmak, erdemliliği savunmak, korumak ve gerçekleştirmek Cumhuriyet Halk Partili olmanın ön koşuludur.

CHP parti tüzüğün sadece üç maddesinde bulunan hükümlerden bir kısmı…..

Son günlerde yaşanan ve kamu oyunun gündemine gelen olaylara baktığımızda CHP milletvekillerinin partilerinin tüzüğünün den bi haber oldukları anlaşılmaktadır.

Öncelikle Anayasa değişiklik teklifinin halk önüne gelmemesi için her türlü eylemlerde bulundular.

Halkın bu konuda karar vermesini engellemek için.

-Meclis kürsüsünü kırdılar, burun kırdılar, bacak ısırdılar.

-Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nde Türkiye'nin yeniden izleme sürecine alınıp alınmayacağı oylaması yapıldı.

Bu oylama Türkiye aleyhtarları tarafından gündeme getirildi.

CHP'liler oylamaya katılmayarak Türkiye aleyhine destek verdi.

Bu vekiller Türkiye’yi temsilen orada bulunmaktaydılar.

-TBMM Başkanlık Divanı üyesi CHP milletvekillerinin iletişim giderleri gündeme bomba gibi düştü.

CHP'nin ve Elif Doğan Türkmen’in iletişim masrafları pes dedirtti.

2016 yılı iletişim gideri -1.108.842 TL

2017 Ocak ayı iletişim gideri -794 bin TL.

Bir milletvekillinin yıllık haberleşme giderinin toplam 2 maaş tutarı olan 34 bin TL’dir.

Fazlası milletvekilince karşılanır.

Ancak Meclis Başkanlık Divanı üyeleri için bu sınırın olmadığı tüzük gereği.

2014 yılında Milletvekillerin bütçeye yüklediği masraf 110 milyon lira…..

Böyle bir harcama hiçbir ülkede yok.

Bu, neticede millet parası.

Bütçeden gelen para harcanıyor.

Sınırsız ve limitsiz harcama yapan bu vekiller acaba bu ülkede 1400 Tl. Asgari ücretle geçinen vatandaşları düşünüyorlar mı merak ediyorum.

Bir yandan halk partisi olacaksınız, halkın partisi olduğunu dile getireceksin.

Halkın milyonlarca parasını sadece telefon parası olarak harcayacaksın.

Bu konuda sadece etik değil demekle yetineceksin.

Yaşananlar baktığımızda parti olarak, ilkelerine pekte bağlı kaldıklarını söylemek imkansız.

Bu sıkıntılı günleri bir an önce atlatmak istiyorsak öncelikle vekillerimizin öncü olması gerekir.

 

Yanlış yola girince doğru adresi bulamanız imkansızdır.

YORUM EKLE