HALKTAN NEDEN KORKUYORSUNUZ’..

 HALKTAN NEDEN KORKUYORSUNUZ…..

 

Halk olarak siyasete çok önem veririz.

 

Seçimleri dört gözle bekleriz.

 

Yeni yasama yıllında Meclise gidecek vekilleri göndermek için milyonlarca insan caba ve emek sarf eder.

 

Bir dönem için vekalet verdiğimiz vekillerimiz;

 

Yaşayışları, davranışları, fikirleri ve konuşmalarıyla bizlere örnek olmalı ve öncülük etmelidirler.

 

Milletvekilleri elbette son derece güçlü kişilerdir.

 

Milletvekilleri sadece bugünün problemlerini çözmekle yetinmemeli, gelecek hakkında da planlar kurup bunları icra etmeye çalışmalıdır.

 

Geleceğin tesisinde etkin fikirler üretmeli ve hayata geçirmelidir.

 

Bu konuda her türlü yetkilerde verilmiştir.

 

Türkiye Büyük Millet Meclisini oluşturan milletvekillerinin anayasaya göre görevleri :

*Kanun yapmak, değiştirmek ve kaldırmak,

*Bakanları ve Bakan Kurulunu denetlemek,

* Kanunlar çerçevesi içinde belli konularda Bakanlar Kurulu'na kararname yetkisi vermek,

* Para basılmasına karar vermek,

* Savaş ilan etmeye karar vermek,

*Kesin hesap ve bütçe kanun tasarılarını görüşüp kabul etmek,

* Uluslararası antlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak,

* Anayasamızın on dördüncü maddesindeki fiiller haricindeki suçlardan dolayı mahkum olmuşlar hakkında özel ve genel af ilanına karar vermek, 

*Anayasamızdaki diğer maddelerinde öngörülen salahiyetleri kullanmak ve görevleri yerine getirmek,

Gibi çok geniş yetkilere  sahiptir. Vekillerimiz.

Birlik ve beraberliğe en fazla ihtiyaç duyduğumuz bu günlere de mecliste bu tabloyu ne yazı ki göremiyoruz.

Meclisimiz uzakdoğu ülkelerinin meclisleri gibi kavgalarıyla gündemde.

Özelikle CHP ve HDP milletvekillerinin tutumlarını anlamak imkansız.

Yıllardır sivil Anayasa  diye slogan atan demokrasi kahramanları bu insanlar (!),demokrasiye hiçte yakışmayan tavırlar sergilemekteler.

Anayasa değişiklik teklifinin meclisten geçmemesi  için her türlü eylemlerde bulundular.

     Kürsü işgal etiller.

 

     Milletin kürsüsünü darmadağın ettiler.

 

     Ellerine  ne geçtiyse fırlattılar.

 

     Yumrukların konuşturdular.

 

     Burun kırdılar.

 

     Ayak ısırdılar.

 

     Sokak  eğlemecileri gibi kendilerini kelepçelediler.

 

     Kendiler gibi düşünmeyen vekilleri tehdit etiler.

 

     Oylamaları sabote etmek için her türlü yolu denediler.

 

     Bunlar bizim için yaptıklarını her fırsatta dile getirdiler (!)

 

     Tabi ki bu tavırlar hiç şık olmadı.

 

     Doğrularınız çık kürsüde anlatın.

 

     Bizleri ikna edin.

 

     Ama bu şekilde değil.

 

     Bunların tek bir amacı var.

 

     Halk Anayasayla ilgili tavrını ve düşüncesini ortaya  koymasını engellemek.

 

     Bizim için kavga etmeden önce, bizim ne düşündüğümüz hele bir dur dinle.

 

     Benim adıma mecliste burun kırıp ayak ısıracağına, dişlerini ve yumruğunu vatan hainlerine ve düşmanlarımıza karşı kullan.

 

     Bizler, sizleri seçerken vatandaşını iradesine ve sandığa saygı diyordunuz.

 

     Bırak anayasa değişikliği bizlerin önüne gelsin.

 

     Kararı biz verelim.

 

     Hani "Hakimiyet Kayıtsız şartsız Milletindi."

 

     Bizlere neden güvenmiyorsunuz.

 

     Bırakın kararı halk versin.

 

     Nerde sizin demokrasi anlayışınız.

 

     Demokrasi sözde değil.

 

     Özde olması gerekir.

 

     Korkunun ecele faydası yok.

 

     HALK NEDERSE O…..

 

 

YORUM EKLE