KENTSEL DÖNÜŞÜM VE ELAZIĞ

 KENTSEL DÖNÜŞÜM VE ELAZIĞ

 

Yerkabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yer yüzeyini sarsma olaylarını bilim adamları deprem olarak tanımlamışlardır.

 

Türkiye Kuzey Anadolu Fay Hattı, Doğu Anadolu Fay Hattı ve Batı Anadolu Fay Hattı ile deprem kuşağındadır. Bu da ülkemizde geçmişte olduğu gibi gelecekte de ciddi depremlerin yaşanacağını göstermektedir.

 

Tarihimize baktığımızda ülkemizde büyük yıkımlara neden olan, on binlerce insanın ölümüne sebep olan depremler meydana gelmiştir. Yakın tarihimizde bizler de bu depremlere şahit olduk.

 

Türkiye deprem kuşağında yer almaktadır. Bölgeler olarak da ciddi deprem riski bulunan fay hatları üzerinde bulunmaktadır.

 

Türkiye'deki deprem bölgelerini başlıca üçe ayırmak mümkündür:

 

1 – Kuzey Anadolu Deprem Kuşağı: Bu deprem kuşağı batıda Biga yarımadasından başlayıp, Marmara bölgesini içine alarak Bolu-Kurşunlu-Amasya-Erzincan'dan Van Gölü'ne kadar uzanmaktadır.

 

2 – Batı Anadolu Deprem Kuşağı: Türkiye'nin batı bölümünü kapsayan bu alan, Edremit körfezinden, güneyde güney Anadolu kıvrımlarının sınırladığı Akdeniz'e kadar uzanmaktadır.

 

3 – Doğu Anadolu Deprem Kuşağı: Antakya'dan başlamakta, Maraş, Malatya, Elazığ, Bingöl, Bitlis ve Van'a kadar uzanmakta ve yukarıda bahsedilen birinci kuşak ile Karlıova civarında birleşmektedir.

 

Şehrimiz Doğu Anadolu Fay hattında bulunduğundan gerek şehrimizde gerekse de çevremizdeki şehirlerde ciddi depremler meydana gelmiştir.

 

Son olarak da 5 vatandaşımızın ölümüne 74 vatandaşımızın yaralanmasında ve onlarca evin yıkılmasına sebep olan Karakoçan depremi meydana gelmiştir.

 

1999 yılında Marmara Depremi’nde 17 bin 480 insanımız riskli binalar yüzünden hayatını kaybetmiştir. Türkiye ekonomisi %10 gerilemiştir.

 

2011 Van depreminde 644 insanımız riskli binalar yüzünden hayatını kaybetti, şehirdeki binaların % 70’i oturulamaz hale geldi.

 

Bu depremler sonrası yapılan çalışmalar sonucu Dünya’da 9,0 şiddetinde meydana gelen depremlerin ciddi anlamda zarar ve can kaybına meydan vermemesine rağmen ülkemizde çok düşük şiddetteki depremlerin can ve mal kaybına sebebiyet vermesi daha önce de bilinen gerçekleri ciddi anlamda ortaya koymuştur.

 

Yaşanan sıkıntılara binaların yetersizliği, şehirlerin çarpık kentleşmesi ve plansız ve programsız yapılaşmaların sebep olduğu anlaşılmıştır.

 

Belediye Kanunu ve İmar Kanunu vs. gibi yasal düzenlemelerin yetersizliği ve eksikliği anlaşılmıştır.

 

Bu doğrultuda 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun 31.05.2012 tarihinde çıkarılmıştır.

 

Bu Kanun afet riski altındaki alanlar ile riskli yapıların dönüşümünü sağlayarak, Ülke genelinde, sağlıklı, güvenli ve yaşanılabilir çevreler oluşturmak maksadıyla çıkarılmıştır.

 

Afetler neticesinde bir daha can kaybı yaşanmaması ve şehirlerin sağlıklı ve güvenli yaşama çevrelerine dönüştürülmesi hedeflenmiştir.

 

Ülkemizin 2012 yılı itibarı ile nüfusunun % 77’sinin kentlerde yaşadığı, bu kentlerin % 90’ının 1. ve 2. deprem kuşağı üzerinde bulunduğu tespit edilmiştir.

 

Yapılan çalışmalar sonucu 2012 yılsonu itibarı ile Türkiye’de 20 milyon konut vardır.  Bunun 5,5 milyonunun riskli yapı olduğu anlaşılmıştır.

 

Bu yasa doğrultusunda yapılan çalışmalarda Türkiye’de depremde 1. ve 2. derecede deprem kuşağında bulunan iller dikkate alınarak 9 riskli bölge tespit edilmiştir. Bu doğrultuda iller derecelendirilmiştir.

 

Elazığ 1. ve 2. derecede deprem kuşağında kaldığı için 1. derecede riskli bölgelerden sayılmıştır.

 

Bu yasanın çıkmasından sonra Valilik, Elazığ Belediyesi ve diğer ilgili kurum ve kuruluşlar Elazığ’daki riskli alanlar ve riskli binalar konusunda tespit çalışmaları yapmışlardır.

 

Yapılan çalışmalar sonucu ilk etapta Elazığ Merkez mahallelerdeki riskli binalar tespit edilmiştir. Bunlar mahalle mahalle bina sayısı olarak tespit edilmiş ve raporlar hazırlanmıştır.

 

Cumhuriyet Mahallesi sınırları içerisinde kalan 22 hektarlık alanın riskli alan ön çalışmaları sonucu bu alanda 135 bina ve bu binalardaki 237 bağımsız bölüm bulunduğu, riskli binalardan etkilenen kişi sayısı 1065 kişidir.

 

Elazığ Merkez Sürsürü Mahallesi’nde ön çalışmalar yapılmış, bu mahallede 18 hektarlık alanda 258 binaya ait 310 bağımsız bölümün bulunmakta olup, etkilenen kişi sayısı 1.650’dir.

 

Bu yapılan çalışmalar Karşıyaka Mahallesi’nde, Zafran Mahallesi’nde, Ulukent Mahallesi’nde ve diğer mahallelerde de yapılmıştır.

 

Elazığ’daki eski mahallelerin durumu göz önüne alındığında ciddi anlamda riskli yapıların olduğu açık ve nettir.

 

Son yaşadığımız Karakoçan depreminden de anlaşıldığı gibi depremden çok binaların yetersizliği ve kötü yapılmasından dolayı can kaybı ve zararlar meydana gelmiştir.

 

2012 Yılında çıkartılan Kentsel Dönüşüm Yasası yaşanması muhtemel sıkıntıların önüne geçmek amacı ile çıkartılmış, insanların huzur ve güven içerisinde yaşadığı, çevre ile barışık, deprem ve afet risklerine karşı güvenli, planlı ve standartlara uygun modern kentler ve yerleşim alanları yaratılması amacı ile bir saat önce çalışmaların başlatılması amacı ile çıkartılmıştır.

 

Bu yasa kapsamında büyük şehirlerde mahalle mahalle TOKİ tarafından yaptırılan projeler hayata geçirilmiştir.

 

Şehrimizde bu konuda bu yasa doğrultusunda ilgili kurum ve kuruluşlarca çalışmalar yapılmaktadır. Bu yasa kapsamında kalan binaların yıkılıp yapıldığına da şahit olmaktayız.

 

Son günlerde yaşadığımız ve Elazığ’da da hissedilen 2 deprem olmuştur. Bu depremler tekrar şu ana kadar yapılanların yeterli olup olmadığını gündeme getirmiştir.

 

Şehrimizin bulunduğu konum, köylerimizdeki ve şehrimizdeki eski yapılaşmalar, bu yapılaşmalarda öngörülen yasal hükümlere sağlıklı olarak riayet edilmemesi göz önüne alındığında ben 2012 yılında çıkartılan Kentsel Dönüşüm Yasası doğrultusunda olması muhtemel deprem için şu ana kadar yapılan çalışmaların yeterli olmadığı kanaatindeyim.

 

Sizce?...

YORUM EKLE