KONTROLSÜZ KEMAL BEY…..

 KONTROLSÜZ KEMAL BEY…..

 

2820 Sayılı Siyasi Partiler Kanunu, Partilerin görev ve sorumluluklarını açıkça ortaya koymuştur. 

 

Bu Kanunun 78. Maddesi ve devamı maddelerin de, siyasi partilerin yapabileceği ve yapamayacağı faaliyetler sıralanmıştır….

 

Siyasi Partiler……….Türk Devletinin ve Cumhuriyetin varlığını tehlikeye düşürmek, temel hak ve hürriyetleri yok etmek, dil, ırk, renk, din ve mezhep ayrımı yaratmak veya sair herhangi bir yoldan bu kavram ve görüşlere dayanan bir devlet düzeni kurmak;

Amacını güdemezler veya bu amaca yönelik faaliyette bulunamazlar, başkalarını bu yolda tahrik ve teşvik edemezler…………

 

Bunlar kanunla partilere getirilen yasakların bir kısmıdır.


Ayrıca kanunla ve parti tüzükleri ile de partilerin ne tür faaliyetlerde bulunacağı ortaya koyulmuştur.


Siyasi partiler, toplumu ilgilendiren sorunların çözümü için önerilerde bulunur, demokrasi ortamının çok sesliliğinin sağlar.

Siyasi partiler, hukuk düzeninin sınırladığı çerçevede birbirleriyle rekabet eder ve halkın oyunu almaya çalışır.

Demokratik sistem, karşıt görüşlerin varlığına dayanır.

Partiler de bu karşıt görüşleri temsil ederek demokratik sistemin temel öğlelerini oluşturur.

Siyasi partiler, toplumdaki çeşitli grupların çıkarlarını korumak ve böylece onların oylarını alarak iktidara gelmek amacıyla kurulmuştur.

Bu sistem içerisinde ana muhalefet partisine çok daha fazla görevler düşmektedir.

Önce iktidarın yanlış uygulamalarının karşısında olmak, dimdik durmak. 

İktidarın yanlışları karşısında, toplumsal muhalefete yön vermek görevi de vardır.

Türkiye’de ana muhalefet partisi olan CHP’nin  bu görevleri  tam anlamıyla yaptığını söylemek biraz zor.

Yaptıklarına ve söylediklerine baktığımızda siyasi iktidara muhalefet etmek yerine bu ülkenin değerlerini hedef alan söylem ve tavırlar içerisinde oldukları görülmektedir.

Şöyle ki;

Son zamanlarda PKK'nın işbirlikçisi HDP'ye verdikleri destekle Anayasa'nın değiştirilemez 2. ve 3. maddelerinin değiştirmek için çaba harcamaları...

Uluslararası toplantılarda Ülke aleyhine oy kullanmaları….

Parti temsilcileri ülke aleyhine faaliyet gösteren sivil toplum örgütleriyle birlikte hareket etmesi..

Terör örgütleriyle aynı dilli  ve söylemleri kullanmaları...

Devletimizin  karşı karşıya geldiği, ülke liderlerine destek vermek birlikte fotoğraf çektirmek..

Vatana ihanet eden ve kaçan insanlara destek vermek…

Ülkenin gizli sırlarını açığa vurmak ve bunları batılı devletlerle paylaşmak.(Mit Tırlar…)

15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili olarak,” Kontrollü darbe girişimi söylemleriyle” devleti bütünlüğünü hedef almak..

Türkiye de  “Can ve mal güvenliği yok” diyerek ‘Türkiye’ye gitmeyin’ çağrısında bulunmak.

Bunlar burada dile getire bildiğimiz söylemlerinin bazıları.

Bu söylem ve politikaların hepsinin ayrı ayrı değerlendirilmesi ve analiz edilmesi gerektiği inancındayım.

Sayın Kılıçdaroğluna sesleniyorum..

15 Temmuz un kontrollü darbe girişimi olduğunu söylüyorsunuz.

Bunu söyleyebilmek için yapanlarla birlikte hareket etmeniz gerekir.

Aksi takdirde yapılan işin kontrollü mü, kontrolsüzüm olduğunu ve hangi aşamada ve derecede kaldığını bilmeniz imkansızdır.

O gece asıl cevaplamanız gereken soru, Havalanın da sizin yolunuzu kesen tanklar size nede yol verdi ve size karşı neden bir fiilde bulunmadılar.

Kendileri gibi düşünmeyen vatandaşları tanklarla ezip, Üzerlerine kurşun yağdırdıkları ortadayken. 

Size karşı sergiledikleri tavırlar manidar dır.

Diğer bir husus ise Turizmden ekmek yiyen ve dış  ticaret yapan  milyonlarca insanın ekmeği ile nasıl oynarsınız.

Bu ülke güvenli değil ise siz nasıl 25 gün tek başınıza dağ, ,bayır yürüdünüz.

Şu anda bu söyledikleriniz bu ülkeye ihanet edenler ile düşmanlarımız söylüyor.

Bu söylemleriniz den dolayı mağdur olan binlerce insanın mağduriyetini nasıl gideceğiniz  noktasında bir politikanız var mı?

Vicdanen rahatsız mısınız?

Bu söylenenlere bakıldığında kontrollü bir hareket  varlığından bahsetmek imkansızdır.

Eğreti ata binen tez iner.

 

YORUM EKLE