Şiddet Her Yerde

Şiddet, günlük yaşantımızda gittikçe daha sık duyduğumuz, izlediğimiz veya birebir yaşadığımız bir gerçeklik haline gelmektedir.
Kapsamı ve boyutları da gün geçtikçe gelişen şiddet; evde okulda, iş yerinde, sokakta, stadyumda, hastane de, adliye koridorlarında, trafikte, toplu taşıma araçları içinde, neredeyse sıradan bir hadise gibi yaşanmaktadır.
Şiddet gerek dünya gerekse ülkemiz için çok büyük bir sorun.
Yıllar önce yapılan bir araştırmada,
Türkiye 2015 yılı dünya suç endeksinde 147 ülke içinde 100. sırada yer alıyor.
Türkiye’de 2011-2014 yılları arasında suç oranları %58 arttı.
Cinayet sıralamasında Türkiye 41 ülke arasında 13. sırada.
Suça sürüklenen çocuk sayısı 2013’ten 2014’e %6.2 arttı.
2004-2014 yılları arasında şiddet, taciz ve tecavüz suçları 14 kat arttı.
2005-2010 yılları arasında, 100 binin üzerinde kadın cinsel saldırıya uğradı.
Son 7 yılda kadın cinayetleri %1400 arttı.
Türkiye’de her 10 kadından 4’ü fiziksel şiddete uğruyor.
Artan bu şiddet olayların karşısında toplum yaşayan bireyler olarak oturum ciddi ciddi düşünmemiz lazım.
Asıl korkutucu olan durum ise son yıllarda mesleğinin icra etmeye çalışan Avukatlara, Doktorlara ve Öğretmenlere karşı şiddet olaylarında çok ciddi bir artışın yaşanması.
Her gün bu tür olaylarla karşılaşıyoruz.
Bu konuda alınan bir takım tedbirlerin yetersiz kaldığı aşikar.
Polis memurlarının veya güvenlik güçlerinin yanında dahi bu saldırılar yapılmaya devam etmekte.
12.09.2018 Salı günü Gaziantep Barosu mensubu avukat haciz mahallinde vekaletini üstlendiği işini yapmak için devletin resmi görevlisi icra memuru ve polis memuru yanlarında bulunduğu sırada borçluların saldırısına uğramış darp edilmiş ve üzerine de silah çekilmek suretiyle ölümle tehdit edilmiştir.
Saldırı esnasında görevi başında bulunan icra memuru da saldırıya maruz kalmış darp edilmiştir.
Mesleğin içinde olan biri olarak üzülerek belirtmeliyim ki Avukatlara yönelik şiddet olayları, mesleğe başladığımız günlere göre ciddi bir boyutta artış göstermiştir.
Bu tespit hem şehrimiz için hem de  Ülke geneli için geçerlidir.
Vatandaşın hak arama özgürlüğü ve adalete erişimdeki temsilcisi avukatlara duruşma salonlarında, keşif, haciz mahallinde, ofislerinde sözlü ve fiili saldırılar maalesef devam etmektedir.
Kamu görevi ifa eden Avukatlar, bir davanın tarafı değildirler.
Avukat Yargıyı oluşturan üç sacayağından savunmayı temsil etmektedir.
Avukatlar yalnızca müvekkillerinin haklarını savunurlar.
Bir davada karşınızda görünen bir avukatın ileriki dönemlerde sizin vekiliniz de olabileceğinin unutulmaması gerekir.
Avukat dosyanın tarafı değildir.
Avukatları dosya ile özdeşleştirerek 'taraf gibi' görüp, sözlü ve fiili saldırılarda bulunmanın hiçbir izahı bulunmamaktadır.
Avukata saldırı vatandaşa saldırıdır.
Unutmamalıdır ki, savunma bir gün herkese gerekli olacaktır.
Avukatın Yargının kurucu unsuru olduğu çoğu zaman gözden kaçırılmaktadır.
Hukuk sisteminin temelin amacı, öncelikle temel hak ve özgürlüklerin
korunması ile her bireyin mesleğini rahatça icra edebileceği ortamların yaratılması sağlamak yatar.
Avukat hak ettiği değerin verilmediği bir yargı sisteminden, demokrasiden ve  adaletten bahsetmekte mümkün değildir.
Avukat kanunların kendisine tanıdığı yetkiler doğrultusunda hareket eder.
Amacı adaletin sağlıklı işlemesine yardımcı olmaktadır.
Şiddetin kabul edilir bir yönü yoktur.
Ekmeği için koşuşturan memurlara veya memur gibi sayılan kişilere karşı görevlerinden dolayı suç işlenmesi halinde kanunumuz birçok maddede düzenleme getirmiştir.
Şiddet olaylarındaki artışlar dikkate alındığında bu konudaki düzenlemelerin yetersiz olduğu açıktır.
Gaziantep te görevini yapan avukata ve icra memuruna saldıran kişi istediği anda yargılama aşamasında kendine yardımcı olması ve savunmasını yapması için bir avukatı devlet görevlendirilecektir.
Veya kendisi de bu konuda bir avukatla anlaşabilir.
Şiddet sadece bir yerde veya bir kişiye veya bir meslek mensuplarına yönelik değil.
Hayatımızın her anında karşılaşacağımız ve pek yadırganmayan bir olgu haline geldi.
Kısaca toplumuzda birbirimize saygı göstermeyi, karşıdakinin haklarına özen göstermeyi, bizim dışımızdaki kişilerin bizim gibi düşünmek ve bizim istediğimiz şekilde davranmak zorunda olmadığını unutmuş gibiyiz.
Gidişat hiçte iyi görünmüyor.
Rabbim sonumuzu hayır eyleye.

YORUM EKLE