SUÇLULARIN İADESİ

Suçluların iadesi (veya geri verilmesi), bir devletin, ülkesine sığınmış sanık ya da hükümlüyü yargılanmak ya da cezasını çekmek üzere, suçu işlediği ülkeye teslim etmesi.
 
Ülkelerin yetkisi kendi sınırları içerisinde geçerli olduğundan ülke dışına kaçan sanık ya da hükümlüleri kendi güçleriyle getirmeleri mümkün değildir.
 
Bu nedenle suç işleyenlere karşı toplumların korunması devletlerarasında işbirliğini gerektirir. 
 
Suçluları geri vermenin koşulları şunlardır;
 
Eylemin her iki ülkede de cezalandırılabilir olması;
 
Suçun kovuşturulabilir olması; 
 
Ceza miktarı esas alınan sistemlerde suçun belli bir miktar cezayı gerektirmesi; 
 
Suçun geri vermeye esas olabilecek suçlar listesinde yer alması;
 
Suçun siyasal suç, buna bağlı adi suç ya da sırf askeri suç olmaması; 
 
Mali bir suç söz konusuysa, bu konunun geri vermeye engel olmayacağının bir sözleşme, ek protokol ya da karşılıklılık kuralıyla kabul edildiğine dair beyanda bulunulmuş olması; 
 
Geri verilmesi istenen sanık ya da hükümlünün, istendiği devletin uyruğunda olmaması ya da sürekli konutunun o ülkede bulunmaması.
 
Ülkemiz, Suçluların İadesine Dair Avrupa Sözleşmesi’ne (SİDAS)  taraftır.
 
Bu nedenle bu sözleşmeye taraf olan ülkelerle bu konuda anlaşmamız vardır.
 
ABD. Bu sözleşmeye taraf olmadığında dolayı, iki ülke arasında bu konuda ayrı bir sözleşme yapılmıştır.
 
Amerika’yla aramızda,  Fetö terör örgütü mensuplarının iadesi konusunda ciddi sorunlar yaşanmaya başlanmıştır.
 
Sayın Cumhurbaşkanımızın geçen hafta gerçekleştirdiği ABD. gezisinde de bu konuyu direkt muhataplarına aktarmıştır.
 
ABD. yetkililer, Fetö nün iadesi konusunda olumsuz tavır sergilemeye başlamışlardır.
 
Bu konuda yapılan anlaşmaya sadık kalıp talebimiz doğrultusunda işlem yapmaları gerekirken, bu örgütü destekleyici bir tutum sergilemeye başlamışlardır. 
 
Aramızda yapılan anlaşmanın 2. Maddesine göre;
 
"Soruşturma veya kovuşturma aşamasında, hem Türkiye hem de ABD yasalarına göre, asgari haddi bir yılı aşan süre ile hürriyeti bağlayıcı bir cezayı veya daha ağır bir cezayı gerektiren suçların iade talebine konu olabilir." 
 
Bu hüküm doğrultusunda geçmişte 10’larca suçlunun karşılıklı olarak iadesi gerçekleşmiştir.
 
Fakat Fetö terör örgütü mensupları konusunda ABD 3-4 yıldır tabiri caiz ise Erkene un sermektedir.
 
Gerekli adımları atmadıkları gibi, bu örgüt mensuplarını senato da konuşturarak, Dünya kamuoyu önünde haksızlıklarını örtme çabası içerisine girmişlerdir.
 
Kısaca bu örgütten yana taraf olmuşlardır.
 
Yıllardır bu örgütün başını kendiler korumuş ve kollamışlardır.
 
15 Temmuz darbe girişiminin arkasında da olan devletlerden birisidir ABD’dir.
 
Gerçi şaşırmamak lazım.
 
Yıllardır PKK yı destekleyen, her türlü ihtiyaçlarını karşılayan ülkelerin başında ABD gelmektedir.
 
Şu anda Ülkemiz aleyhinde Kuzey Irakta ve Suriye'de faaliyet gösteren terör örgütlerine ABD. Açıktan açığa destek vermektedir. 
 
Son olar akta bu örgütlere uçaklar dolusu silah yardımı yapmışlardır.
 
Silah yardımı tespit edilmiş, Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından da dünya kamuoyunun önünde  ABD'li yetkililere bildirilmiştir.
 
Ülkemizin son yıllarda  yakaladığı başarı ABD dahil bir çok ülkeyi rahatsız ettiği son olaylardan sonra açıkça anlaşılmıştır.
 
Yani mücadelemiz terör örgütleriyle değil bunların arkasındaki güçlerle.
 
Bu ülkelerin büyük bir çoğunluğu ne yazık ki dost ve müttefik bildiğimiz ülkelerdir.
Bilemezsin Kim Dost, Kim Düşman.. Bazen Tuttuğun Eldir Seni Arkandan Vuran...!!
 
 
YORUM EKLE