YENİ ANAYASAYA DAİR’

Uzun yıllardır ülkemizde tartışılan başkanlık sistemi konusunda son kararı halk verecek.

 

Bu sistem hakkında halkımız 16 Nisan 2017 tarihinde görüşünü açıklayacak.

 

Bu sistem hakkında herkesin aynı görüşte olması söz konusu değildir.

 

Evet diyen olacağı gibi hayır diyende olacaktır.

 

Bizler bu ülkede yıllarca birlikte yaşadık.

 

16 Nisan dan sonrada birlikte yaşamaya devam edeceğiz.

 

Asl olan birbirimizi kırmadan dökmeden, referandumu bir demokrasi şöleni gibi görüp irademizi sandığa yansıtmalıyız.

 

Yıllardır bu sistemin Türk demokrasisi için daha iyi olacağını savunan birisiyim.

 

Bu köşede daha önceleri bu konuda görüşümü açıklamıştım.

 

Siyasetle uzun yıllardır uğraşan, bu konuda çalışma yapan biri olarak siyasetçi kimliğimle oyum evet.

 

Hukukçu kimliğimle kararım neden evet olduğu konusunda 10 larca sebep sayabilirim.

 

Birini paylaşayım Kuvvetler Ayrılığı için tabi ki evet.

 

Bu değişiklikle ilgili eleştirisel mantıkla yaklaşanları dinlediğimde şaşırıp kalmamak elde değil.

 

Anayasa değişikliği ile ilgili öyle yorumlar yapılıyor, öyle anlamlar çıkarılıyor ki şok olmamak elde değil.

 

Bizleri okuduğunu anlamayan insanlar gibi görüyorlar.

 

Bir örnek verirsek;

 

Evet çıkarsa diktatörlük gelir diyorlar.

 

Bunun olabilmesi için yasama, yürütme ve yargı yetkisinin bir kişide toplanması ve bu üç kuvvetinde ortadan kaldırılması gerekir.

 

Aşağıdaki metin kimseye böyle bir yetki vermiyor.

 

Yasama, yürütme ve yargıyı da ortadan kaldırmıyor.

 

İnsanlarımıza ve fikirlerine karşı saygılı olmalıyız.

 

Söz konusu metin üzerinde politikalarımızı dürüstçe belirlemeliyiz.

 

Herkes kafasından gecen kurguları doğruymuş gibi halka sunmamalı.

 

Önce bu teklifin halkın önüne gelmemesi için her türlü yola başvuran ve suç işleyenler, şimdide halkı yalan yanlış söylemlerle aldatmaya çalışıyorlar.

 

Meclisten geçen fakat her fırsatta çarpıtarak anlatmaya çalıştıkları Anayasa değişikliğini kısaca sizlerle paylaşmak istedim.

 

TBMM Genel Kurulunda kanunlaşan anayasa değişikliği, Cumhurbaşkanlığı sistemi çatısı altında getirilmesi öngörülen yeni düzenlemeler şöyle:

 

- Milletvekili sayısı 550'den 600'e çıkarılacak.

 

- Milletvekili seçilebilme yaşı 25'ten 18'e indirilecek.

 

- TBMM ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri, 5 yılda bir aynı gün yapılacak.

 

- Meclis, denetim ve bilgi edinme yetkisini, "Meclis araştırması", "Genel görüşme", "Meclis soruşturması" ve "Yazılı soru" yoluyla kullanacak.

 

- Cumhurbaşkanının partisiyle ilişiği kesilmeyecek.

 

- Cumhurbaşkanının görev süresi 5 yıl olacak.

 

- Bir kişi en fazla 2 kez cumhurbaşkanı seçilebilecek.

 

- Cumhurbaşkanlığına, seçimlerde geçerli oyların en az yüzde 5'ini alan partiler ile en az 100 bin seçmen aday gösterebilecek.

 

- Seçimde, geçerli oyların salt çoğunluğunu alan aday cumhurbaşkanı seçilecek.

 

- Cumhurbaşkanı "Devlet başkanı" olacak, yürütme yetkisini üstlenecek, Başkomutanlığı temsil edecek.

 

- Cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanı yardımcıları ile bakanları atayacak ve görevlerine son verecek.

 

- Cumhurbaşkanı, anayasa değişikliklerine ilişkin kanunları gerekli gördüğü takdirde halkoyuna sunacak.

 

- Cumhurbaşkanı, yürütme yetkisine ilişkin konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarabilecek.

 

- Kanunda açıkça düzenlenen konularda cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılamayacak.

 

- TBMM'nin aynı konuda kanun çıkarması durumunda, cumhurbaşkanlığı kararnamesi hükümsüz olacak.

 

- TBMM cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar hakkında soruşturma açılmasını isteyebilecek.

- Hakkında soruşturma açılmasına karar verilen cumhurbaşkanı seçim kararı alamayacak.

 

- Cumhurbaşkanı, bir veya daha fazla cumhurbaşkanı yardımcısı atayabilecek.

 

- Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar, milletvekili seçilme yeterliliğine sahip olanlar arasından cumhurbaşkanı tarafından atanacak ve görevden alınacak.

 

- Milletvekilleri, cumhurbaşkanı yardımcısı ve bakan olarak atanırlarsa üyelikleri sona erecek.

 

- TBMM, üye tamsayısının beşte üç çoğunluğu ile seçimlerin yenilenmesine karar verebilecek.

 

- Cumhurbaşkanı, kanunda düzenlenen ilgili şartların gerçekleşmesi halinde OHAL ilan edebilecek.

 

- Disiplin mahkemeleri dışında askeri mahkemeler kurulamayacak.

 

- Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun adı, Hakimler ve Savcılar Kurulu şeklinde değişecek.

 

- Bütçeyi Cumhurbaşkanı Meclise sunacak.

 

- Bakanlar Kurulu olmayacak. Yürütme yetkisi ve görevi, Cumhurbaşkanı tarafından anayasaya ve kanunlara uygun olarak kullanılacak ve yerine getirilecek.

 

- TBMM'nin bir sonraki seçimi ve Cumhurbaşkanı seçimi, 3 Kasım 2019 tarihinde birlikte yapılacak.

 

- Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi ve askeri mahkemeler kalkacak.

 

16 Nisan 2017 Tarihinde oylanacak Anayasa değişiklik paketindeki maddeler kısaca bunlar.

 

Bu değişiklik paketinde diktatörlüğü getirecek, ülkeyi bölecek hangi maddeler olduğunu ben anlamadım.

 

Bu maddeler böyle bir hükümde içermiyor.

 

Türk halkının iradesine ve sandığın iradesine güvenmeyenler her zamanki gibi yanıldıklarını geçte olsa anlayacaklardır.

 

Güzel bir siyaset, iktidarı sürekli kılar.

 

 

YORUM EKLE