YENİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM DÖNEMİ

 YENİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM DÖNEMİ

2015-2016 Eğitim öğretim dönemi28.09.2015 tarihinde başladı.

Yeni eğitim ve öğretim döneminin başta öğrenci ve öğretmenler olmak üzere bu alanda çalışan insanlara ve ülkemize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)yayınladığı, 2014-2015 eğitim ve öğretim dönemi okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarını kapsayan örgün eğitim İstatistiklere göre,

Örgün eğitimden;

 17 milyon 559 bin 989 öğrenci yararlanıyor.

 Bu öğrencilerden;

14 milyon 950 bin 897'si resmi,

823 bin 515'i özel,

1 milyon 785 bin 577'si ise açık öğretim kurumlarında okuyor.

Resmi okullarda eğitim gören 14 milyon 950 bin 897 öğrencinin;

7 milyon 279 bin 547'sini yani yüzde 48,7'sini kız,

7 milyon 671 bin 350'sini yani yüzde 51,3'ünü erkekler,

Özel okullarda eğitim görenlerin 823 bin 515 öğrencinin;

 384 bin 665'ini yani yüzde 46,7'sini kız,

 438 bin 850'si yani yüzde 53,3'ünü erkek öğrenciler oluşturuyor.

Açık öğretim öğrencilerinin ise;

848 bin 73'ü yani yüzde 47,5'i kız,

937 bin 504'ü yani yüzde 52,5'i erkek.

Örgün eğitimde919 bin 393 öğretmen görevli,

Bu dönemde, örgün eğitimde 59 bin 509 okul ve kurumda,

829 bin 77'si resmi,

90 bin 316'sı özel okullarda olmak üzere 919 bin 393 öğretmen görev yapıyor.

Öğretmenlerin yüzde 45,7'sini yani 420 bin 591'ini erkek,

Yüzde 54,3'ü yani 498 bin 802'sini kadın öğretmenler oluşturuyor.

Örgün eğitimde;

 52 bin 35'i resmi, 7 bin 474'ü özel olmak üzere 59 bin 509 okul bulunuyor.

YÖK verilerine göre yükseköğretim kurumlarında okuyan öğrenci sayısı6milyon 62 bin 886. Bunun 5 milyon 615 bin 293'ü devlet üniversitelerinde, 447 bin 593'ü ise vakıf üniversitelerinde öğrenim görüyor.

Türkiye'nin akademisyen profili şöyle;

20 bin 879 profesörün, 6 bin 128'ini kadınlar, 14 bin 751'ini erkekler oluşturuyor.

14 bin 140 doçent,

33 bin 323 yardımcı doçent,

21 bin 118 olan öğretim görevlisi vardır.

Elazığ’da da binlerce öğrencimiz bugün itibarı ile derslere başladı.

Elazığ’ın eğitim ve öğretim açısından Türkiye’de farklı bir yeri vardır. Tarihimize baktığımızda bunu rahatlıkla görebiliriz. Hiçbir şehre nasip olmayacak bir mirasa sahibiz.

Harput tarih boyunca bir kültür şehri olduğu gibi eğitim ve öğretimin en üst düzeyde yapıldığı bir yerleşim alanıdır. Harput’ta 1800’lü yıllarda;

5 tane resmi okul,

4 tane hususi okul (Ermeni okulu, Amerikan Koleji, Fransız Koleji ve Alman Koleji),

19 medrese,

8 kütüphane vardır.

Harput, Osmanlı’nın en önemli eğitim yerlerinden birisidir.

Daha sonraki yıllarda ise Elazığ bu kültürü devam ettirmiş, okuma yazma oranının en yüksek olduğu yerlerden biri olmuştur.

Bir veli olarak bugün çocuklarımızı okula götürdüğümüzde kendi öğrencilik yıllarımızdaki okullar ile şu anda sahip olunan imkanları karşılaştırma fırsatı buluyoruz.

Bu konuda bizim lise öğrenciliğimiz döneminde başlayıp şu ana kadar gerek Elazığ’da gerek Türkiye’de gerekse yurt dışında istikrarlı bir şekilde her zaman büyüyen, çocuklarımızın geleceğine yön veren, başarılarına başarı katan bir kurumdan bahsetmek istiyorum. Tabi ki hepimizin bildiği gibi bu kurum İstanbul Dershaneleri’dir.

Bu dershanenin hemşerilerimiz tarafından kurulup Türkiye’nin en büyük markası haline getirilmesinin yanında özellikle Elâzığ’la ilgili yaptıkları bizim için ayrı bir gurur kaynağıdır.

1980’li yılların başında Elazığ’da bir dershane ile başlayan ve Elazığ’a çok büyük kazanımlar sağlayan, 30 yılı aşkın bir süredir bütün Türkiye’ye yayılan, eğitimin vazgeçilmez markalarından biri olan bu dershaneler çıkardığı yayınlarla da çocuklarımızın geleceğinin şekillenmesi açısından büyük katkılar sağlamıştır.

Bugün bir veli olarak öğrencimi götürdüğümde Final Eğitim Kurumları tarafından Elazığ’a kazandırılan Final Okulu’nu görme fırsatım oldu.

Çok ciddi emek ve sermaye gerektiren böyle güzel bir eğitim kurumunun Elazığ’a çok kısa bir sürede kazandırılması beni fazlasıyla memnun etti.

Bu memnuniyetim Elazığ’ın içinde bulunduğu durum, verdiği göç, bu göçün nitelikli göç oluşu da göz önüne alındığında daha da arttı.

Tabiri caizse sermayenin kaçtığı bir dönemde Elazığ’a çok ciddi bir yatırım yapan, yüzlerce insana iş imkânı sağlayan, büyük şehirlerde gördüğümüz standartlarda bir okul açanbaşta Final Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Sayın İbrahim TAŞEL’E ve tüm kurum çalışanlarına bir Elazığlı olarak teşekkür ediyorum.

Her ortamda ve her fırsatta bu şehri seviyorsak değerlerimize sahip çıkmamız gerektiğini dile getiren bir insanım. Hiçbir ayrım yapmaksızın bu şehre katkı sağlayan, iş imkanı yaratan tüm kişi ve kuruluşlara teşekkür ediyorum.

Türkiye’de marka olan ve hiçbir zaman memleketine sırtını dönmeyen, her ortamda istihdam yaratmaya çalışan Final Eğitim Kurumları gibi kuruluşlara destek vermemiz gerektiği inancındayım.

Çünkü bu yatırımlar şehrimizin ekonomik, sosyal ve kültürel yapısına sürekli artı değer kazandıracaktır.

YORUM EKLE