2016 YILINA MERHABA DİYEBİLMEK!

  2016 YILINA MERHABA DİYEBİLMEK!

                                              Bedrettin KELEŞTİMUR

Bu köşemizde sürekli, “sevgi dilini” kullanmaya çalıştık.

Bu milletin, “gönül coğrafyasına…” yakışanı da;

“sevgi dili…” değil mi?

Sohbetlerimizde de, bizlere yakışmayan “nefret dilinden” ısrarla kaçtık!

Allah’ın Resulü, “Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim”

O ahlak şüphesiz ki, “Kur’an ahlakı…”

Sevgimizde, muhabbetimizde, Allah rızası için oldu.

Böyle bir sevgi; içtendir, samimidir, dürüsttür, güvenilir olandır!

Beşer menfaatlerinden bütünüyle, “arınmış bir sevgi…”

Karşılıksız olması beraberinde, ‘fedakârlığı…’ getirmiştir.

İsmi ne olursa olsun, “izm’ler” böyle bir sevgiyi karşılayamaza!

***                 ***

BİN YILLIK TARİHİMİZ!

Selçuklular, Osmanlılar ve Cumhuriyetin bir asrı;

“Bin yıl İslam’a bayraktarlık yapan…” bir millet!

Ve bu milletin, ‘kültür ve medeniyet tarihi…’

O kadar sade, duru ve berrak ki;

Şairin dediği gibi, “içinde ne varsa dışına o sızar”

Selçukluların kuruluşunda, “Tuğrul ve Çağrı Beyler”

Ve onların nesli, “Büyük Selçuklu Devlet…”

Ortadoğu’da, tarihin en kutlu yıllarıdır…

Coğrafyanın ‘uzun soluklu nefeslendiği…’ yıllar!

Bu yılların karşılığı olan kavramlar;

“Huzur, güven, adalet, eşitlik, devlet, hak ve hukuk…”

Basra’dan Çin-Hindine kadar uzanan ticaret yılları;

Bilhassa, “tüccarlar emniyet içerisinde yol almışlar”

Bu milletin himayesinde, “insan ve bilumum değerleri…” korunmuştur!

“Bilim, hikmet ve marifet…” teşvik edilmiştir.

Tarihçiler Türklerin yaşadıkları coğrafyalar için,

“iyilikler adası…”  sıfatını kullanmışlar!

Bizans’ın asimile politikaları karşısında;

“Ermeniler…” himaye görmüşler/ korunmuşlar!

***                             ***

ORTAÇAĞ AVRUPASI!

Bu çağa, Avrupalılar  ‘karanlık çağ’ ismini verirler!

İnsanlığa bütün zehrini dökmeye çalıştıkları bir çağdır

Bu çağlarda, bütün fırtınalar; onların “nefret ve fesat dilleri”

Türk’ün duvarlarını aşamamıştır.

Bu dönem Türk Coğrafyası, “iman ve İslam atlası” olarak isimlenir.

1096-1270 tarihleri arasında, “8 Haçlı Seferi…”

İçerideki ittifaklarıyla sadece, “yakıp yıkmıştır…”

İnsana ve onu kuşatan bütün maddi ver manevi değerlere zarar vermişler!

Kahramanlık Allah Resulünün de ifade ettikleri gibi,

Önceliğinde, “nefis mücadelesi…”

İnsanın, “kendisini fethetmesi…”

Ve sonrasında, “kâinata yürüyüşü…”

***                 ***

OSMANLI’DA, CİHAN HÂKİMİYETİ!

Osmanlıda, “cihan hâkimiyeti mefkûresi”

O mefkûre, bir büyük aşk ve idealdir!

“Kızılelma İdeali…” dirilişin;

Asırları kuşatışın; “âleme nizam vermenin” adıdır.

Gerek Selçuklu da ve gerekse Osmanlıda;

Allah Resulüne olan, “derin bir muhabbet” söz konusudur.

O kutlu yolculuğu bizler, “yüksek bir ilim, yüksek bir adalet,

Yüksek bir moral ve yüksek bir ahlakla”  formüle ederiz.

Tarihin en huzurlu ve güvenli yıllarıdır!

“İnsan…” her zaman için ön plandadır!

“Birliğin ve beraberliğin…”özünde!

***                             ***

Tarihi iyi okuyalım;

Tarihte ve ‘tahribat’ yapma hakkınız vardır;

Ve ne de, ‘bağnazlığa…’ asla yer yoktur.

Bu millet, tarihi boyunca; “mazlumun ve zayıfın yanında”

Bu millet, “hakkın ve adaleti yanında” yerini aldı!

Kötüye ve de kötülüklere fırsat vermedi;

Onlara, ‘zemin de…’ hazırlamadı!

***                 ***

Birçok anlaşmalar var ki, tarihte bazı kapıları aralamıştır;

İşte, “Ayestefanos”  antlaşması…

O anlaşmayla, “Ermeni Meselesi ilk defa uluslar arası bir antlaşmada yer almış!”

“Hınçak Cemiyeti” 1887 yılında, Avedis Nazarbeg tarafından kurulur!

Bu cemiyet, “Marksist İdeolojiye inanmış beş öğreni tarafından kurulur”

Cemiyetin prensipleri, Karl Mark’ın Komünist Manifestosu’ndan esinlenmiştir”

Eylemleri arasında, “Kumkapı” ve “Bab-ı Ali Baskınları” vardır!

“Taşnak Cemiyeti” Ermenice, “Federasyon” anlamına da gelir.

ASALA,  Bu örgütle hafızalara, “şiddet” veya “nefret dili” gelir.

Bu örgüt, “1975-1985 yılları arasında Türkiye dahil 16 farklı ülkede,

Türk ve diğer mülki vr diplomatik hedeflere karşı terör eylemlerinde bulunmuş!”

1984’lü yıllardan itibaren, “ASALA’nın yerini PKK terör örgütü…” alacaktır.

Son 30 yılda, “40 bin masum insanın canına girmiştir”

Bıraktığı tahribat, “o kadar büyük ki…” Aman Allah’ım diyoruz!

Günümüzdeki, “terör hareketi” ASALA’nın devamıdır!

Bir, “Kürt Hareketi…” kesinlikle değil ve olamaz da!

Bunu böyle bileceğiz ve bu şekilde de isimlendireceğiz.

 

YORUM EKLE