5’DEN BÜYÜK’

 5’DEN BÜYÜK…

                                  Bedrettin KELEŞTİMUR

Çok anlamlı bir ifade!

Bu ifade,  “asrın sömürgeci…”

Bu ifade,  “asrın istilacı…”

Bu ifade,  “asrın küresel güçlerine…”

Onların,  “mazlum milletler üzerinde oynadığı…”

O çirkin ve herşeyiyle “karanlık senaryolarına…” dur, diyor!

***                 ***

Bizler, nelerden bahsediyoruz?

24 Ekim 1945 tarihinde kurulan “Birleşmiş Milletler…” örgütünden!

Örgütün kuruluş tarihi, “2. Dünya Savaşından…” hemen sonradır.

Örgütün kuruluşunda, Türkiye’de, “51 ülkenin içinde…” yer almıştır.

Örgütün ilk ve öncelikli hedefi; “dünya barışını korumak!”

Şu üzerinde yaşadığımız yerküresi’nde;

“Uluslar arası Adalet, Güvenlik, Sosyal Eşitliği…” sağlamak!

Uluslar arası İlişkilerde, “kuvvet kullanılmasını…” yasaklamak!

***                             ***

BM Örgütünün yapılanmasına bakıyoruz?

Örgütün günümüzde, “193 üyesi…” bulunuyor!

Örgütün yönetim merkezi, “New York’tur”

Örgütün asıl can alıcı yapısı, “Güvenlik Konseyi’dir”

Güvenlik Konseyi, “15 ülkeden…” oluşur!

Bu 15 ülkenin,  “5’i daimi üye…” statüsündedir!

Ve en önemlisi de, “mutlak veto yetkisine…” sahip oluşudur.

Bu 5 ülke; “ABD, Rusya, Çin Halk Cumhuriyeti, Birleşik Krallık ve Fransa”

Güvenlik Konseyi karar alırken, “daimi üyelerden herhangibirinin…”

“aksi yönde…” Oy Kullanmaması Gerekiyor!

Bu, “beş ülke…” kararları bağlayıcı ülkelerdir!

***                             ***

BM’de,  “karar verici…” veya “irade kullanıcı…” durumunda;

Türk ve İslam Dünyasının; “söz hakkı…” bulunmuyor!

Bir başka ifadeyle, “20 milyon km2’yi bulan…”

“Gönül Coğrafyamızın…” BM’de, “söz hakkı…” yok!

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan BM’lerde;

“Dünya 5’den büyüktür…” ifadelerini kullanırlarken;

“tarihi adaletsizliğe…” dikkat çekmişlerdir!

Yakın tarihimizde,  1945-1990 yılları…” Soğuk Savaş Dönemidir!

1990 yıllları sonrası,  SSCB’nin dağılmasıyla;

“dünyadaki dengeler…” değişmiştir!

Küresel Bloklaşma Dönemi de, kapanmıştır!

Ama 1970 sonrası yıllara şöyle bir bakınız;

Türk ve İslam Âlemi, “kan ve gözyaşı…” ile anılır olmuştur!

“Yeşil Kuşak Projesi…”

“Ilımlı İslam Projesi…”

“Büyük Ortadoğu Projesi…”

“Arap Baharı…”

Bütün bunlar gerçekte, “büyük yıkım…” projeleridir!

Bu coğrafyada,  “şiddet ve terör…” hiçbir zaman azalmamıştır!

Bu coğrafyada,  “kaçakçılık ve uyuşturucu trafiği…”

Hızını hiçbir zaman kesmemiştir!

Bu coğrafya,  “petrol ve enerji savaşıyla…” anılır olmuştur!

Bu coğrafyada,  “küresel darbeler…” birbirini takip etmiştir!

Tarihin, “medeniyet coğrafyası…” olarak anılan;

Bu coğrafya günümüzde, “gözyaşı medeniyeti…” olarak anılır olmuştur

İnsanlık tarihinde, en büyük; “iç savaşlar…”

Ve tarihin en acımasız, “göçleri…” bu coğrafyada kendisini göstermiştir.

Sözün özeti, “dünya beşten büyüktür!”

Barışı ve İnsan Haklarını, “kendi menfaat ilkeleri…” içerisinde tarif eden;

Asrın en büyük iç savaşlarını, dramatik göçlerini, katliamları…”

Acımasız bir ruhla takip eden bir anlayış artık son bulmalıdır!

Artık, “suçlu ayağa kalk!” diyoruz!

193 Ülkenin, “ortak menfaatleri için…”

“Birleşmiş Milletler Örgütü…” kendi yapılanmasını sorgulamalıdır!

“Temsilde Adalet İlkesi…” artık  “tartışmaya…” açılmalıdır!

21. Asrı; “Sömürgeci ve İstilacı Zihniyetinden…” kurtarmalıyız!

Bu asra,  “yakışmıyır!”

Ve artık kendisini, “sırıtıyor!”

***                 ***

GÜNÜN DÖRTLÜKLERİ

UFUKLAR EĞİLİR

Hislerim dökülür kaldırımlara

Adımlarım girift bulmacaları

Ufuklar eğilir, Yıldırımlara

Tarihin sökün eder heceleri (BK)

***                 ***

ANLAYANA

Sabır! Ne menem güçtür anlayana

Ondaki ruhu sükûtla dinleyene

Feryadım içimde bir volkan gibi

Düşer dağlar üstünden çağlayana (bk)

***                 ***

"İKİ GÜNÜ EŞİT OLAN ZARARDA"

DEĞİŞMEYİ EMREDEN SÖZ, NAZARDA

HAYDİ YÜRÜ! MEDENİYET YOLUNDA

İLERLE, VERDİĞİN DOĞRU KARARDA (BK)

***                 ***

 

 

 

 

 

YORUM EKLE