60’LARA ENGELLEME!

Elazığ’ın en Merkezi yerinde yer alan,

60’lar Sitesinde, ‘belirsizlik…’ devam ediyor!

Belirsizliğin en büyük sebebi,

“Hukuksuz ve Adaletsiz…” engellemeler!

60’lar Sitesinin,

“Kentsel Dönüşümle ilgili.....” süreç bitmiş!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından,

“6 Kat Ruhsat İzni Alınmış…”

İnşaat için istenen, ‘harçlar…’ yatırılmış!

Bakanlıkça, 60 ev sahibine;

2014 yılının başından itibaren,

“18 ay süreli Kira Yardımı…” yapılmaya başlanmış!

2015 yılına gelindiğinde;

“Belirsizlik…” devam ediyor!

Düşünüyorum da!

Bu nasıl bir ülke?

29.08.2013 tarihinde,

“Kentsel Dönüşüm başlıyor…”

10.07.2014= 10.08. 2014 tarihleri arasında,

“Askı Süresi Bitiyor…”

22.07. 2014 Tarihinde,

“Belediye Tarafından…” itiraz ediliyor!

Bugün 26.12.2014 tarihindeyiz;

Aradan,  “5 ay gibi bir süre geçmiş…”

Yetkili Mercilerden,

“Ses ve Soluk Yok!”

Israrla bir ifadeyi sürekli kullanırım;

“Ne zulmediniz ve nede zulme uğrayınız…”

“Ne aldatınız ve ne de aldatanlardan olunuz…”

“Geciken Adalet; Adaletsizliktir!”

İlgililerce kullanılan tek bir ifade var;

“Kimse mağdur edilmeyecek!”

Söylerim sizlere,

5 ay süre içerisinde devam eden;

“BELİRSİZLİĞİN ADI…” nedir?

Günümüzde,  ‘bilgi edinme süresi…’ ne kadar?

Sadece, “15 gün!”

Çevre Bakanlığına gönderilen bir resmi yazı;

“BEKLETİLİYOR!”

Böyle bir mantık,

Böyle bir kural,

Böyle bir tavır,

Nasıl olabilir?

Demek ki, “istenirse oluyormuş!”

Sözü, ‘emanet…’ biliriz!

Sözü, ‘güven…’ biliriz!

Günümüzde,

“Söz ile eylem…” farklı olabiliyor!

Çark, ‘farklı dönebiliyor’

Bu şehirde, geçtiğimiz yıllar içerisinde;

“Çaydaçıra Üst Geçidinde Yaşanan…” trajedi!

Mahkemenin verdiği, ‘istimlâk bedeli…’

60’lar Sitesi içinde, ‘emsal…’ olacaktır, şüphesiz ki!

5 dönüm/ veya 5000 m2’nin değeri?

“ 25 ila 30 trilyon…” bandında!

Belediye böyle bir riski görebilmelidir!

O riske göre ‘kararını…’ vermelidir!

“18 ay süreli Kira Yardımın bitimiyle…”

Karşınıza, ‘mağdur insanlar…’ çıkacaktır!

“Kimse mağdur edilmeyecek…”

Sözü zihinlerde, ‘med-cezire…’ sebep olacaktır!

Bu sütun yazarı sizlerden,

Net bir ‘cevap…’ bekliyor!

Bu ‘düğüm ne zaman…’ çözülecek!

YORUM EKLE