’15 TEMMUZ RUHU!’

“15 Temmuz Ruhu…”

İşte O ruh, “Çanakkale Ruhudur!”

İşte O ruh,  “milleti, millet yapan…” bir ruhtur.

Aman ha! O ruhu kaybetmeyelim…

O ruhla birlikte yaşayalım!

Yahya Kemal’in, bu millete armağan ettiği şiirde;

“Tâ ki yükselsin ezanlarla müeyyed namın

Galip et, çünkü bu son ordusudur İslâm’ın.”

Akif’in vecd ile yazdığı şiirinde;

“Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi

Bedrin aslanları bu kadar şanlı idi”

Şiir için bizler, “nutk-u ilahi…” diyoruz.

Şuna inanıyorum ki, o seçilmiş; “ilahi filitreden…” geçilmiş mısralar,

“ilham kaynağını…” Yüce Yaratan’dan alıyor.

Kur’an buyuruyor; Öyle ya, kim Allah’a ve Peygambere itaat ederse,

İşte onlar Allah’ın kendilerine nimet sunduğu Peygamberler,

Sıddıklar, Şehitler ve Salihlerle beraberdirler.

Bunlar ise ne güzel arkadaşlardır.” (Nisa, 69)

Anadolu Coğrafyası, hala günümüzde de, “İslâm’ın Son Kalesidir!”

Gönül Coğrafyamın bütün nazarları bu coğrafya üzerindedir.

Sevgimiz, muhabbetimiz sadece, “Allah Rızası İçin…” olacaktır!

İnancımız, “Birlikte Rahmet; Ayrılıkta Azap Var!” buyuruyor.

Bir olmak, “İri Olmak, Diri Olmaktır…”

Öyle bir tefekkürle tarihi içinize sindirerek okuyun ki;

“Bedir’den Malazgirt’e geldik…

Malazgirt’ten (1071) asırlara yelken açtık!

Bir Çağ açıp, bir Çağ kapatan Fatih ne diyor;

“İmtisâl-i  “cih’ad-ı fillâh” oluptur niyyetim

Dîn-i İslâmın mücerred gayretidir gayretim”

Bin yılı aşan, “o gayret ve hayret!”

Bu milleti, “Çanakkale’ye…” getirdi!

“Kıyama kalktı!” ilahi vecdi, orada tattı…

İşte, inşallah o ruhun dirilişindeyiz!

“Diriliş!” 21. Asrında özlemidir…

***                       ***

DARBENİN FATURASI!

15 Temmuz Darbesinin bu ülkeye faturası ne kadardı?

Bakan Bülent Tüfenkçi, “Türk Ekonomisine…” faturasının;

“300 milyar lira…” olduğunu açıkladılar…

Bu rakamın daha da artabileceğini belirttiler!

Peki,  “kişi başına düşen…” rakam ne kadar?

“3 bin 850 lira…”

Bunun anlamı ne demektir?

Bu milletin, “hürriyetine…”

“Geleceğine, ilmine, irfanına, marifetine…” kasdettiğiniz gibi,

“Ekmeğine de…” kasdettiniz!

Sadece o kadar mı?

“sivil hayata da…” hür düşünce ve iradeye de kasdettiniz!

Bu milletin, “güvenilir!” olan inancına da kasdettiniz!

O kadar büyük bir tahribat meydana getirdiniz ki?

Bir şiirimizde ne diyoruz?

“Uçun uçun dalgalar; köpükten alevlerle

Yüklenin buzdağına, kâinat üşümekte!.”

Temmuz sıcağında, “zemheriyi…” yaşattılar!

Tek reçete, tek çıkış yolumuz, milletçe tek kurtuluşumuz;

Ayet, “Hepiniz birden Allah’ın ipine sımsıkı sarılın,

Sakın ayrılıp bölünmeyin.

Allah’ın üzerinizdeki nimetini anın;

Hani bir zamanlar birbirinize düşmandınız,

Kalpleriniz arasını uzlaştırdı da, O’nun bu nimeti sayesinde kardeş oldunuz.

Ateşten bir çukur kenarına geldiniz de, Allah sizi ondan kurtardı.

Doğru yolda yürüyesiniz diye Allah size böylece ayetlerini açıklar” (Ali İmran, 103)

780 bin km2 Vatan Coğrafyasında;

78 milyon insanımız; “İslam Ahlak ve Faziletiyle!” biraraya gelecek!

Biraraya gelmekle mükellefiz…

***                       ***

TEMMUZ 2016 AYI İHRACATI!

İhracat, bir şehrin, bir ülkenin “temel karakteristik fotoğrafıdır!”

İhracatla birlikte, “marka ürünleriniz!” hafızalara gelecektir.

İhracatla birlikte, “küresel dünya içerisinde ki yeriniz” sorgulanır!

İhracatla birlikte, “istihdam kültürü…”

İhracatla birlikte,  “üretim toplumu…”

İhracatla birlikte,  “zihniyetiniz…” derhal gözlemlenir!

“01 Ocak- 31 Temmuz 2016 ” 7 aylık dönemi kapsayan ihracatımız;

“74 milyar 198 milyon dolar…”

Türkiye’nin, Temmuz 2016 ayı ihracatı ise, “8 milyar 778 milyon dolar!”

Türkiye’nin yıllık İhracatında, “yüzde 4,13…”

Temmuz 2016 ayı İhracatında ise, “yüzde 18,72” bir azalma gözlemleniyor!

Bunun, “ekonomimize…” ve özelliklede, “sosyal hayatımıza…” yansımaları önemlidir.

En büyük eksiğimiz nedir?

Bu ülkede, “sosyal mühendislik…” yeterince gelişmedi!

Veya “strateji uzmanlığı…” sahasında da önemli boşluklarımız sözkonusu!

***                       ***

Elazığ ekonomisinde, “duraganlık…” hâkim!

Bu duraganlık, “şehrin ihracatına da…” yansımakta!

Elazığ’ın, Temmuz-2016 ayı ihracatı; “10 milyon 591 bin dolar!”

Elazığ’ın 01 Ocak-31 Temmuz 2016 7 aylık toplam ihracatı ise,

“103 milyon 38 bin dolar!”

Bu ihracatın, “yüzde 86’sı” madencilik ürünleri…

Bu ihracatın, “yüzde 066’sı” Su Ürünleri ve Hayvansal Mamüller…

Bu ihracatın,  “yüzde, 039’u”  Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri…

Sıklıkla tekrar ediyorum;

Elazığ, “yeni marka ürünlerini…” geliştirmeli!

Gelişmekte olan sektörler, AR-GE Projelerine önem vermeli!

Şehrin, “üretim-istihdam-ihracat” yönelik kalkınma stratejileri hazırlanmalı…

Önceliğimiz, “dinamik bir şehir” “pozitif enerji” “kalkınma ruhu”

Bu şehrin insanı, “haseti…” yani, “çekememezliği…” bıraksın!

Çalışan ve üreten insanına hiç değilse, “saygı…” göstersin!

Ve en önemlisi, “insanını ve değerlerini…” korumayı bilsin, diyoruz.

YORUM EKLE