’AKLEDİP DÜŞÜNMÜYOR MUSUNUZ?’

  “AKLEDİP DÜŞÜNMÜYOR MUSUNUZ?”

                                                          Bedrettin KELEŞTİMUR

Hz. Kur’an da o kadar çok, “tefekkür…” ayeti var ki?

Ad (kavmine) Hud (as) peygamber olarak gönderiliyor.

Bütün peygamberlerin mücadelesinde;

“Tevhit…” mücadelesi vardır

Hud(as) kavmine sesleniyor; “Hiç mi akıl erdirmezsiniz”

“124 bin peygamberin...”  hitabında, “bu kutlu seda…” vardır.

***                             ***

Ayet,  (Ey Resulüm!) Senden önce de (bedevilerden ve kadınlardan değil)

Şehirlerin halkından kendilerine vahyettiğimiz,

Birtakım erkeklerden başkasını (bir meleği peygamber olarak) göndermedik

(O müşrikler) yeryüzünde hiç dolşamadılar mı ki,

Kendilerinden öncekilerin akıbeti nasıl olmuş baksınlar!

Ahiret yurdu ise (günahlardan) sakınanlar için elbette daha hayırlıdır

Hala akıl erdirmeyecek misiniz?”

***                             ***

Ah, “akıl…” diyoruz!

İnsanın en büyük sermayesi, “akıl…”

Akılla,  “gönül arasında…” elbette bağ kuracaksınız!

Akılla,  elbette ki, “vicdanınıza…” sesleneceksiniz!

Akılla, elbette ki,  “irade…” oluşturacaksınız!

***                 ***

Ayet, “Hem yeryüzünde birbirine komşu (farklı özelliklerde)

Toprak parçaları (kıt’alar) üzüm bağları, ekinler,

Bir kökten (birkaç gövde halinde) çatallı ve çatalsız çıkan

Hurma ağaçları vardır;

(Hepsi ayrı ve çeşitler olduğu halde) bir su ile sulanır.

Fakat meyvelerinde onların bir kısmını bir kısmına üstün kılıyoruz

Muhakkak ki bunda, akıl erdirecek bir topluluk için

(Allah’ın kudretine) nice deliller vardır” (Ra’d, 4)

***                             ***

Yaratıcının kudret elinde, “mükemmel bir sanat!” görüyoruz

N.F. Kısakürek ne diyorlar?

“Anladım işi, sanat Allah’ı aramakmış

Marifet bu, gerisi yalnız çelik çomakmış”

En’am Süresinde Hz. Kur’an da buyuruyor;

“Bu dünya hayatı ancak bir eğlence ve oyundan ibarettir” (En’am, 6)

Ne diyor ayet, “keşke bilselerdi!”

Ayet, “De ki: éhiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?

Ancak akıl sahipleri öğüt alırlar” (Zümer, 39)

Dönüp dolaşıp tekrar; “akla…” geliyoruz!

***                             ***

Ayet, (O) geceyi ve gündüzü, güneşi ve ayı sizin hizmetinize verdi

Yıldızlarda O’nun emrine boyun eğdirilmişlerdir

Şüphe yok ki bunda, akıl erdirecek bir topluluk için,

Nice deliller vardır” (Nahl, 12)

Hz. Kur’an, “akıl erdirecek bir topluluk…” buyuruyor!

Ayet, “sizden, hayra çağıran, iyiliği emreden ve kötülükten men eden

Bir topluluk bulunsun. İşte kurtuluşa erenler onlardır” (Âl-i İmram, 3)

Öyle bir topluluk ki, “hakkı tefekkür edecek!” bir topluluk

Geceyi, gündüzü; Ayı ve Güneşi; onların keyfiyetini düşünen;

“akıl erdirecek bir topluluk…”

***                             ***

Ayet, “Şüphesiz ki göklerin ve yerin yaratılışında,

Gece ile gündüzün ihtilafında (ard arda gelmesinde),

İnsanlara fayda veren şeylerle (yüklü olarak) denizde akıp giden gemilerde,

Allah’ın gökten bir su indirip de, onunla yeryüzünü ölümünden sonra diriltmesinde,

Ve orada her hareketli canlıyı yaymasında,

Rüzgârların yönlendirilmesinde,

Ve gökle yer arasında (emre) boyun eğdirilmiş bulutlarda,

AKIL ERDİRECEK BİR TOPLULUK İÇİN

(Allah’ın varlığına ve birliğine) kati deliller vardır” (Bakara, 164)

Akıl, “bizleri iman cevherina…” taşıyor!

Akıl,  “manevi bir cihazla…” yüklü!

İnsanı mükemmel yapan da, “akıl…” değil mi?

Kainat Defterini bizler, “akılla…” açıyoruz!

Hikmet pınarlarından, “akılla…” besleniyoruz!

Akılla, “idrak ve iz’an sahiplerine…” sesleniyoruz

***                             ***

Ayet, “And olsun ki size, içinde zikriniz bulunan

(sizi şereflendiren) bir kitap indirdik

Hiç akıl erdirmiyor musunuz?” (Enbiya, 10)

İnsanın, şu kâinat sarayında bulunduğu makam!

Yüce Yaratıcı, Hz. Kur’anla, “insanı şereflendiriyor!”

Şu kâinat insan için ne kadar mükemmel bir,

“izzet ve ikram makamı!”

Ey akıl, “uyanma…” vaktidir!

***                 ***

Ayet, “O sizi (önce ) bir topraktan, sonra bir nutfeden,

(hakir bir damla sudan süzülmüş hülasadan),

Sonra bir alakadan yaratandır.

Sonra sizi bir çocuk olarak çıkarıyor;

Sonra gücünüzün kemale ermesi için (sizi yaşatıyor)

İçinizden kim de, (kiminizden) daha önce vefat ettirilir,

Tâki belirli bir vakte erişesiniz ve olur ki akıl erdirirsiniz” (Mü’min, 67)

Ayet, “Bilin ki şüphesiz Allah, yeryüzünü ölümünden sonra diriltiyor

Muhakkak ki size ayetleri açıkladık; umulur ki akıl erdirirsiniz” (Hadid, 17)

***                             ***

İnsanı, eşyayı, kâinatı ve Yaratılışı düşünmek; “akıl erdirmek…”

Bizleri bir bakıma, “iman hakikatlerine…”

Yani, “özümüze dönüşü…”

“dirilişe…” hazırlıyor!

Hz. Kur’an sıklıkla insana sesleniyor;

“akledip düşünmüyor musunuz?”

İnancımız ne diyor;

“bir saat tefekkür, bazen bir sene ibadetten daha hayırlıdır”

***                             ***

GÜNÜN ŞİİRİ

Çanakkale’den, Süleyman Şah geçti

Ulusuna,  “fetih yolunu…” seçti

“Feth-i Mübin…” dedik Gaza Yoluna;

O yol,  “tarihin zor meydanını…” açtı

 

Çanakkale’de,  “köprüler…” kurulur

Orada halim, ahvalim sorulur

Aklın sorgusunda,  “vicdan durulur!”

Yarab! “İki yüz elli bin gül” açtı

 

Çanakkale,  Anadolu’nun bahtı…

Şehadetin, “gül bahçesinde…” tahtı!

“Hür yaşamaktır…” milletimin ahd’ı

Ahd’in, çağrın; “yeni ufuklar” açtı (BK)

 

YORUM EKLE