’ALLAH DE YÜREĞİNLE’

 ALLAH DE YÜREĞİNLE”

                              Bedrettin KELEŞTİMUR

Murat Kuşçubaşı kardeşimiz,

“Ol deyince olduran, gönüllerimizi imanla dolduran,

Yüce Allah’ın 99 adıyla, Ya Bismillah” diyerek kutlu bir yola çıkıyorlar.

Yüreğinin sesiyle kaleme alınan bir güzel eserin adı,

“Bir Esma Dolansın Diline”

Kalbi bir huzurla, “Tevhide boyansın” 

Aşk ritminde kâinatın zikrini dinle!

“Allah, Âdem’e bütün varlıkların isimlerini (esmasını)  öğretti” (Bakara, 31)

İnsan, “Yaratılanların en şereflisi”

Yüce Yaratıcısının,  “yeryüzündeki halifesi”

Hadis, “İnsan benim sırrımdır, ben de insanın sırrıyım”

Hz. Mevlana, “İnsan kainat hayatının muhtasar bir meyvesi.

Kâinatın küçük bir numunesidir. Bütün varlığı kendi özünde taşır”

O halde ne diyoruz?

“Kâinat insan için, insanda kâinat için yaratılmıştır.”

Yaratılışımızın, “gayesini…” bileceğiz!

İnsan,  “o kutlu gayeye…” hizmet etmelidir!

O hizmet nedir?

“Rabb’imizin Ad’ını anacağız”

O’na karşı, “kusur etmeyeceğiz”

“İsimleriyle/ Esmasıyla…” anacağız.

Bu bir, “tesbihtir”

Bu bir,  “zikirdir”

“De ki ister Allah deyin, ister Rahman deyin;

En güzel isimler onundur. Hangisini derseniz olur.” (İsra, 110)

“O yaratan var eden varlıklara şekil veren Allah’tır.

En güzel isimler onundur. Göklerde ve yerde olanlar,

Onun şanını yüceltmektedir.

O galip olan her şeyi hikmeti uyarınca yapandır” (Haşr, 24)

***                        ***

Bediüzzaman, “Dünyanın üç yüzü var.

Birinci yüzü; Cenab-ı Hakk’ın esmasına bakar.

Onların nakışlarını gösterir.

Yaratanına bakan yönüyle, onlara âyinedarlık eder.

Dünyanın bu yüzü gayet güzeldir. Nefrete değil, aşka layıktır.

İkinci yüzü ahrete bakar. Ahretin tarlasıdır.

Cennetin mezrasıdır,  rahmetin çiçekliğidir.

Bu yüzü de evvel ki yüzü kadar güzeldir.

Üçüncü yüzü; İnsanın heveslerine bakan ve gaflet perdesi olan

Ve dünya ehlinin heveslerinin oyun yeri olan yüzdür.

Bu yüz çirkindir. Çünkü fanidir, geçicidir, elemlidir, aldatır”

***                        ***

Hadis, Allah’ın doksan dokuz ismi vardır.

Kim bunları ezberlerse cennete girer.”

O isimlerle, Yüce Yaratıcıyı “tefekkür edeceğiz”

Manalarıyla birlikte, “zikir ve tesbih” edeceğiz.

“Esmaü’l Hüsna (en güzel isimler) ise Allah’ındır.

Öyleyse O’na onlarla dua edin ve O’nun isimleri hakkında,

Haktan (meyledip) sapanları bırakın…”  (A’raf, 180)

***                        ***

“Sebbeha lillâhi mâ fîs semâvâti ve mâ fîl ardı,

Ve huvel azîzul hakîm.”

Ayetin meali; “Göklerde ve yerde olanların hepsi Allah’ı tesbih etmektedir.

O, üstündür, hikmet sahibidir.” (Haşr, 1)

“Kâinatın da bir dili var!”

Yaratıcıyı, “tesbih eden” “zikreden” “şükür eden” bir edep ve vuslat dili!

O dilde, “Yaradanı ululamak…”

“Aczimizi, çaresizliğimizi beyan etme…”

Sadece ve sadece, “Hakk’a kul olmak” gibi,

Kamil bir imanın duruşu vardır!

"Yedi gök ve yer, bir de bunların içinde bulunanlar Allah'ı tesbih ve tenzih ederler.

Hiçbir şey yoktur ki, O'nu hamd ile tesbih etmesin.

 Fakat siz onların tesbihlerini anlamazsınız. O halim olandır, çok bağışlayandır." (İsrâ: 44)

Bir, iman ve aksiyon şairi ne diyor;

“Bir baksana! Gökler uyanık yer uyanıktır,

Bunlar uyanıkken, uyumak maskaralıktır!..”

Her varlık Allah’ı zikrediyor,

Ya İnsan?

Ayet ne buyuruyor;

“Ben insanları ve cinleri, ancak bana kulluk etsinler diye yarattım” (Zariyat, 56)

“O çok yüce Rabbi’nin ismini tesbih et!” (A’lâ)

“Ey iman edenler! Allah’ı çok çok zikredin.” (Ahzab, 41)

“Sabah akşam Rabbi’nin ismini zikret!” (İnsan, 25)

***                        ***

Murat Kuşçubaşı’ndan, gerçekten çok dikkatli ve itinalı bir çalışma

Sabreden, sebat eden ve “kendi içinde” sadıkane eden bir çalışma

Hayat,  “sabır ile şükür arasında bir salıncak!”

Sıkıntılara tebessüm eden bir ruh haleti!

“Çileye selam duran…” bir duruş!

Her satırı okundukça, içinizi ferahlatacak bir eser!

“Allah de yüreğinle; Bir Esma dolansın diline”

Ayaktayken, otururken, yan üstü yatarken;

“zikredenlerden, tesbih edenlerden, şükredenlerden…” olmak;

O kutlu, ‘oluşa…’ yüreğimizin diliyle merhaba diyebilmek!

Teşekkürler, Kuşçabaşı.

 

YORUM EKLE