’ASYALI HÜZÜN’

 “ASYALI HÜZÜN”

                       Bedrettin Keleştimur

Prof. Dr. Tarık Özcan’ın Ocak-2016’da yayınlanan,

Şiir Kitabı, “Asyalı Hüzün”

Sadece iki kelimeye sığdırılmış bir dünya…

Asya’da,  “hüzün yağmurları…” eksik olmadı!

Coğrafyanın adı, “gözyaşı medeniyeti” olarak anılmaya başlandı!

***                 ***

Nesrin bittiği yerde, şiir başlar!

Kâinatın en zarif anlatım dili, “şiirdir!”

Şiirde, zevki, estetiği, inceliği, sadeliği;

Ve sanatın ‘gücünü yakalama…’

Her babayiğidin harcı değil!

Tarık Özcan’ın şiirlerinde;

“mükemmeli yakalama…” arzusunu görebiliyorsunuz.

Şairimiz, “Ses ve Şair” isimli şiirinde;

“Ses, daha iyi lehimler kelimeyi

Musiki, bir mısrayı yürekten sevmedikçe

Şirin altın kolları hep eksik kalacaktır.

Bunun için sesini tamburla yıkamalısın”

Şiir için, “ses ve söz ırmağı…” diyebiliriz.

Bütün duruluğu ile sizleri cezp eder!

***                            ***

“Bir kırlangıç kanadında zaman

Gri günü taşır gecenin içine

Siyah bir nehir akar, ürpeririz

Yeni bir günle döneriz kendimize”

Renklerin senfonisi…

“Geceler örtüdür”

Zamanın üzerine serilen yorgan…

Onunla dinlenir, bütün nesne!

“Gündüzler, ışığın raksında!”

Ses verir, dirilişe bütün nesne!

***                            ***

“Dolunay bir gece kıvamındadır

Hangi taşı sıksanız sır çıkar

Bir çağrı var, nesnelerin dilinde

Ay doğarsa ben giderim şairce”

Akif bir şiirinde ne diyorlar;

“Bir baksana; yer uyanık, gök uyanık;

Dünya uyanıkken uyumak maskaralıktır”

Kâinatta her şey yüce yaratıcıyı “tesbih ediyor!”

O vesileyle, “şiirde, onun sözlerinde hikmet vardır…”

O söz, yüreklere ‘konan ilhamdır…’

Ayet, “Onlar ayakta iken, otururken, yan üstü yatarken Allah’ı anarlar;

Göklerin ve yerin yaratılışını düşünürler.” (Ali İmran, 119)

Necip Fazıl,

“Anladım işi, sanat Allah’ı aramakmış.

Marifet bu, gerisi yalnız çelik çomakmış…”

***                 ***

Tarık Özcan şiirinde,

“Sözleri asılıysa gecelerin

Büyür sonsuzluğu tarifin

Büyür elleri…

Ve sessizlik gül açar

Söylenir bilmecesi”

Sessizlik üzerinde yeni imgeler…

“sessiz çığlık…”

“sessiz gemi…”

“sessiz kaldırımlar…”

Hz. Mevlana ne diyor;

“Gönlüm; gürültüsüz, patırtısız,

Harfsiz, sessiz bir söz istiyor.”

Kalbi ve hasbi olmak…

Sayın Özcan, “Şairlik mizaç işidir;

Şairiz, şiirimiz kalbimizdedir”

Ayet, “De ki; Herkes, kendi mizaç ve meşrebine göre iş yapar.” (İsra, 84)

***       ***

Ortadoğu bu coğrafyanın en içli yarası!

Şairimiz Ortadoğu Şiirinde;

“Acının ikinci adı olsaydı Bağdat olurdu

Şam, bir akşam hurması çölün çocuğu

Rüzgârsa savurur küllerini ülkeme doğru

Ah Muhammet! Ümmetin acını oğ(u)lu”

 

Suskun bir güzdür Hama ve Humus

Tanıdım, yaz gülü kırılmış Kerkük’ü

Yüzünde Fırat’ın durgun suyu akıyor

Kederse gözyaşlarıyla birlikte alınlık”

Şair dili, keskin olduğu kadar da, zariftir!

Şair dili, gözyaşı kadar dolu olduğu kadar da arifanedir.

***                            ***

Prof. Dr. Tarık Özcan, Edebiyat Dünyamıza birçok eserler kazandırmıştır.

Bu eserleri arasında; Nurullah Ataç, Oktay Rifat,

Sanat-ı Tahrir ve Edebiyat Şehabettin Süleyman, Tevfik Fikret,

Aykırı ve Şair İlhan Berk, Şair ve Şölen Süleyman Bektaş,

Askıda Kalan Kimlik Oktay Rifat’ın Roman Dünyası, Şair ve Trajedi,

 İkindi ışığı, Kördüğüm ve son kitabı Asyalı Hüzün”

Tarık Özcan’ın, Elazığ’ın yetiştirmiş olduğu “Cenani Dökmeci, Cemil Ertan…”

Gibi, şiir ve sanatımızın önemli simalarıyla ilgili projeleri ve çalışmaları bulunmaktadır.

 

 

YORUM EKLE