’BÖL-PARÇALA-İDARE ET’ SİYASETİ

 “BÖL-PARÇALA-İDARE ET” SİYASETİ

Bedrettin KELEŞTİMUR

Küresel güçlerin politika anlayışı…

Sınırları cetvelle çizilen, “Ortadoğu Ülkelerinin…” hazin durumu!

Bu siyaseti, Ortadoğu’da politika olarak ilk defa geliştiren,

“Firavunlar…” oluyor!

Ayet, “Gerçekten Firavun o memlekette (Mısır’da) zorbalığa kalktı

Ve halkını (kendisine muhalefet etmesinler diye) çeşitli fırkalara böldü.

Onlardan bir kısmını (İsrailoğullarını) güçsüz bırakmak istiyor,

(yeni doğan) oğullarını boğazlıyor,

Kadınlarını (kızlarını) ise sağ bırakıyordu.

Çünkü o fesat çıkaranlardandı.” (Kasas, 4)

Sisten, dün olduğu gibi günümüzde de; “fitne ve fesat üzerine…” kurgulanmış!

*** ***

ÖRÜMCEK YUVASI!

Dost seçiminde nasıl davranacağız?

Ölümlü dünyada, “fani dostluklara mı…” itibar edeceğiz?

İşte bu konuda, Kur’an bizleri uyarıyor;

Ayet, “Allah’dan başka dostlar edinenlerin misali,

(Kendine) bir ev edinen ankebut’un (örümceğin) hâli gibidir.

Hâlbuki şüphesiz evlerin en çürüğü, elbette örümceğin evidiri

Keşke bilselerdi” (Ankebut, 41)

Gelip geçici fani dostlukların ömürleri de kısa…

O sebepledir ki, “şan, şeref, makam, şöhret…” üzerine kurulu dostluklar;

“örümceğim yuvasını…” hatırlatıyor, bizlere!

Temelleriyle, kuruluşuyla; “yıkılmaya mahkûm!”

Kendimizi, “devamlılığı…” olan dostluklarla güçlendirelim.

*** ***

Bir realetidir, “inkâr edenler…” birbirlerinin dostlarıdır.

Onlara ülfet etmek ve bel bağlamak, “uçuruma davetiyedir!”

“Müslüman, Müslüman’ın dostudur!” demekle olmuyor

Bunu, “hayat felsefesi…” haline getirmeliyiz.

Ayet “Ve (birbirlerine düşman olanların) kalplerinin arasını

(iman ve ihlâsla) birleştirdi” (Enfal, 63)

Ayet, “İnkâr edenlerde birbirlerinin dostlarıdırlar.

Eğer siz bunu (birbirinizle yardımlaşmayı) yapmazsanız,

Yeryüzünde bir fitne ve büyük bir fesad olur” (Enfal, 73)

*** ***

KUR’ANDAN İBRETLER!

Kur’an da bizler için o kadar nezih ibretler var ki?

“Firavun’un Cesedi…”

“İki Deniz…”

“Dağların hareket halinde oluşu…”

“Gece vr Gündüzün hikmeti…”

“Suların ölçü ile yeryüzüne inişi…”

Bu ve bunun gibi nice örnekler/veya misaller veriliyor.

1400 yıl önce, insanoğlu uyarılıyor?

FİRAVUN’UN CESEDİ!

Ayet, (Ey Firavun!) Bugün artık senin (boğulan) cesedine necat (kurtuluş) vereceğiz

(sahile atacağız) ki arkandan gelenlere bir ibret olasın!” (Yunus, 92)

*** ***

İKİ DENİZ!

Ayet, “İki denizi (büyük su kütlelerini birbirine) salıveren de O’dur.

Bu (nehir ve göller) tatlı, susuzluğu giderici; bu (deniz) ise tuzlu ve acıdır.

Bununla beraber aralarına bir engel ve aşılmaz bir sınır koymuştur” (Furkan, 53)

*** ***

 

GECE BİR ÖRTÜ!

Ayet, “Size geceyi bir örtü, uykuyu bir istirahat kılan da;

Gündüzü (rızık için çalışmak üzere) dağılma (zamanı) yapan da O’dur” (Furkan, 47)

*** ***

DAĞLAR HAREKET HALİNDE

Ayet, “Hem dağları görürsün de, onları (yerlerinde) sabit sanırsın,

Hâlbuki onlar, bulutların yürümesi gibi geçer gider” (Nenl, 88)

*** ***

YERYÜZÜNÜ DOLAŞIN

Ayet, “De ki: “Yeryüzünde dolaşın da o günahkârların

Akıbeti nasıl olmuş görün” (Neml, 69)

*** ***

ANKEBUT

Ayet, “Allah’dan başka dostlar edinenlerin misali,

(Kendine) bir ev edinen ankebut’un (örümceğin) hali gibidir.

Hâlbuki şüphesiz evlerin en çürüğü, elbette örümceğin evidir.

Keşke bilselerdi!” (Ankebut, 41)

*** ***

SUYUN ÖLÇÜ İLE İNMESİ!”

Ayet Ve O (Allah) ki, gökten bir ölçü ile su indirdi.

Artık onunla ölü bir beldeye hayat verdik.

İşte (siz de kabirlerinizden) böyle çıkarılacaksınız” (Zuhruf, 11)

Kur’an insana, “gözlerini aç…” diyor.

Ve artık, “hakikate uyan!”

İnsanın, kâinatın yaratılışı ve bütün mevcudat/ varlık;

Bizleri, “uyanışa…” hakkı kavramaya davet ediyor.

YORUM EKLE