’CUMHURİYET BENİM KARAKTERİMDİR’

 Cumhuriyet bir inançtır!
‘Birlikte yaşama’
‘Birlikte karar verme’
‘Biz ve Bir Olma’
‘Birlikte paylaşma’ inancıdır.
Cumhuriyet sözlükte, “Millet hâkimiyetine dayanan bir devlet şekli”
Gazi, bu hâkimiyeti,
“Ahlaki fazilete dayanan bir idare” şeklinde tarif ederler.
Nihat Sami Banarlı ise Cumhuriyeti,
“Millet içinden adam yetiştirme rejimi” olarak tanımlar.
Cumhuriyetin ilanının, “91. Yılındayız…”
Bir asra yaklaştık!
Türkiye Cumhuriyeti varlık sebebiyle de,
Dalları ve budaklarıyla 3 ana kıtaya uzanan önemli bir köprüdür!
Bu köprü, fetih köprüsüdür…
Bu köprü, gönül köprüsüdür…
Bu köprü, hukuk ve adalet köprüsüdür…
1,5 milyar Müslüman’ın,
20 milyon km2’yi bulan gönül coğrafya’mın,
Yüzü, Anadolu’ya dönüktür!
Bunun anlamı nedir?
Bir büyük inancın,
“Bayraktarı…” olmaktır!
Bu bağlamda, Türkiye model/ örnek ülkedir!
*** ***
Anayasamızın ilk 5 maddesi, “Cumhuriyeti” ifade eder.
Bahsedilen ifade içerisinde;
“Toplumun huzuru”
“Milli dayanışma ve adalet anlayışı”
“İnsan haklarına saygı”
“Demokratik ve sosyal hukuk Devleti”
“Ülkesi ve Milletiyle bölünmez bütünlüğü”
“Kişilerin ve toplumun refah ve mutluluğu”
“İnsanın maddi ve manevi varlığının gelişmesi”
Bir bütün olarak, yer almaktadır!
Bu sistem, ‘insan merkezlidir’
İnsani değerler üzerine inşa edilmektedir!
Bizim ortak geleneğimizde devleti oluşturan unsurlar;
Bağımsızlık, Halk( millet), Ülke (vatan) ve Teşkilatlanma sayılabilir.
Devleti, “ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütün” olarak değerlendiririz!
Bu değerlendirmemizde,
Devlete, ‘baba…’
Vatana (ülke) ‘ana…’ demişiz!
Buradaki imge nedir?
Devlete olan bağlılığın, ‘iç dinamizmidir’
Bu toplumu ayakta tutan da, o dinamizmdir!
O sebepledir ki, bazı değerlerin,
‘Kutsallığına…’ vurgu yaparız.
*** ***
Cumhuriyet, bu milletin inanç fıtratında yer alır;
Kur’an da, ‘şura-istişare’ ilgili 2 ayet vardır;
Şura Süresi 38. Ayet,
Ali İmran Süresi, 159. Ayet.
Şura Süresinde Cenab-ı Allah şöyle buyuruyor;
“O kimseler ki, Rablerine itaate icabet etmişler,
Ve namazı gereği üzere kılmışlardır.
İşleri de hep aralarında danışıklıdır.
Kendilerine verdiğimiz rızıktan (Allah yolunda) harcarlar”
Hulefa-i Raşidin, “hem halife, hem de Cumhurreisidirler”
Her biri, ‘seçimle’ gelmişlerdir!
İnancımız ne diyor,
“Her toplum layık olduğu idare ile hükmolunur!”
Toplumu idare edenler,
Yani ‘seçilenler…’ toplumun genel yansımasıdır!
Cumhuriyet, ‘halkın yönetime katılmasıdır’
Buradaki hedef ne olmalıdır?
O katılım kültürünü geliştirmektir!
O kültürü, ‘öz’ de yaşamaktır!
Keyfiliğe kesinlikle bırakmamaktır.
*** ***
Cumhuriyeti, ‘bayram’ olarak kutlamak!
İlk defa, Gazi’nin “10. Yıl nutkunda” yer alacaktır.
1979 tarihinden itibaren de, “TRT Uluslar arası 23 Nisan Çocuk
Şenliğini” başlatmıştır!
1933 Tarihinde, Gazi çocukları ‘makamına kabul etmişler…’
Bu gelenek günümüzde de, devam ede gelmektedir…
Bunlar, güzel geleneklerimizdir!
“Gençler! Cumhuriyeti bizler kurduk, onu siz yaşatacaksınız”
İradesinin geleceğe olan inançlı bir çağrısıdır!
O çağrıyı yaparken de, bu milletin yapısını da anlatmaya çalışırız;
Bu yapı da neler vardır?
“O, esareti asla kabul etmez!
O, insanları sevk ve idare etmede maharet sahibidir!
Onda, devlet bilinci çok güçlüdür…
Onda devlet, milletin hak ve hukukunu koruyan bir çatı olarak ifade bulur…”
Dün Anadolu’ya, ‘Alperen…’ ruhuyla geldik…
Yunus’un diliyle konuştuk, Mevlana’nın gönlüyle alemi (gönüller) fethettik…
Adil yüzlü beyler, bu milleti aşiretten bir büyük İmparatorluğa taşıdı…
Allah’ın izni, inayeti ve yardımıyla da, bu millet;
“Sevr” adı verilen paçavrayı, ‘müstevlilerin yüzüne fırlattı’
“Ya İstiklal, Ya Ölüm” dedi…
Bir kutlu ve mukaddes mi mukaddes bir tarih yazdı…
O tarihte, bu milletin ‘sebiller gibi akan…’ kanı vardır!
*** ***
Şu kritik günlerde elbette ki çağrımız vardır…
Gazi’nin bu millete yaptığı en büyük telkin nedir;
“Yetişecek çocuklarımıza ve gençlerimize görecekleri öğrenimin sınırı
ne olursa olsun,
İlk önce ve her şeyden önce Türkiye’nin bağımsızlığına, kendi benliğine,
Millî geleneklerine düşman olan bütün unsurlarla mücadele etmek
gereği öğretilmelidir. ”
Bütün bunlar, ‘özde ve sözde yaşatacağımız’ sevgiden geçiyor;
“İnsanımızı seveceğiz, bu milletin eserlerini ve tarihini seveceğiz;
Özünü, sözünü ve ruhunu seveceğiz;
Bu milletin ilânihaye yaşayacak en büyük eseri Cumhuriyeti seveceğiz”
Tarihi bir gerçektir;
“Dostu az, düşmanı çok olan bir milletiz”
Anadolu, şartları zor olan bir coğrafyadır!
Bütün dünyanın, ‘çekim alanı’ içindesiniz!
O alan, ‘tarihin seyrini değiştiren’ bir alandır!
O bakımdan, bu coğrafya üzerinde çok güçlü,
Ve kendi içerisinde istikrarlı, ‘siyasi iradeye’ sürekli ihtiyaç vardır!
O iradeyi güçlendirmek, 75 milyon insanın,
“Ortak aklı” olmazsa olmazıdır!

YORUM EKLE