’HAFIZA!’

 “HAFIZA!”

              Bedrettin KELEŞTİMUR

Biz deriz ki, “Bu milletin hafızası zayıf”

Bu, bizim için ‘en büyük hayıf’

Sadece, bugüne bakıyoruz!

Dün nedir?

Bu milletin yaşanmış olan,  tarihi…

Yani, “Hafızası!”

Ne derler?

“Hafıza-i beşer nisyan ile maluldür”

“Unutmak…” o da bizlere mahsus!

Tarihe,  “not tutma” yazma geleneğimiz de yok!

İnsanımızla birlikte,  ‘hatıralarda…’ göç edip gidiyor.

“Yazı…”

“Bilginin korunup saklanması,

Gelecek kuşaklara aktarılması…”

Millet olarak eksiğimizi görüyoruz!

Sadece, “okumama” değil

“Yazmıyoruz da!”

Ve bunun dün olduğu gibi günümüzde de,

Ağır vebalini ödemekteyiz!

***                       ***

HAFAZA MELEKLERİ!

Sürekli insanı, ‘gözetleyen’ yazıcı melekler var.

Ayet, “Muhakkak ki sizin üzerinizde hafız (gözetleyici) melekler var.

Kiram (değerli) kâtipler var. Her ne yaparsanız bilirler” (el-İnfitâr, 10-12)

Ayet, “İnsanın arkasında ve önünde, Allah’ın emriyle onu koruyan

Ve yaptıklarınızı kaydeden melekler vardır” (er-Ra’d, 13/11)

İnsanın zerre miktar işlediği ‘hayır ve şer’ kaydediliyor!

Ve bütün bunlar,  “işte senin amelin!”

İşte,  “vücudunun bütün organları bu yaptıklarının şahidi…”

Denilerek, ‘önümüze’ konulacak!

Tarih ilmi, ‘asırları’ bir film şeridi gibi önümüze getiriyor.

Orada, o sahnelerde, ‘hatalarımızı’ iyi okuyabilmeliyiz!

O hataları okurken,

Bir insan olarak,

Bir beşer olarak,  ‘kendimizi’ sorgulayabilmeliyiz!

Bu dünyada, kendilerini ‘hesaba çekmeyenler’

Acaba,  “mahkeme-i Kübra’da” ne yapacaklar?

Bütün bunlar bizleri, ‘otokontrole’

Daha az,  ‘hata’ veya ‘yanlış’ yapmaya taşımaktadır.

***                       ***

SAKARYA’DA AYAĞA KALKIYORUZ!

Şair, “Ayağa kalk Sakarya!” derken,

Bu milletin, “Sakarya’da tarihi dirilişini” de ifade ediyor.

2. Kılıç Arslan ile Bizans İmparatoru 1. Manuel Kommenos arasında,

“1174 tarihinde Miryokefalon Savaşı” tarihi dönüm noktası olmuştur.

Bu zaferle birlikte, “Anadolu’da Türk hâkimiyeti” kabul edilir.

Bizans İmparatoru, Selçuklulara karşı inşa ettirdiği,

Eskişehir ve Uluborlu’nun doğusundaki,

 ‘kale ve müstahdem mevkileri’ yıkmayı kabul edecektir.

Bu zaferle, Sakarya Irmağı ve doğusu Türkmen göçmenlerine açılacaktır.

***                       ***

Tarihin yapraklarını çeviriyoruz

13 Eylül 1921 tarihi…

“Sakarya Meydan Savaşının Türk zaferi ile sona erişi.”

Bu büyük zafer, Atatürk’ün ifadesi ile de,

“Çok büyük ve kanlı savaş” anlamına gelen,

“Melhame-i Kübra” olarak anılır.

Tarihçiler Sakarya Meydan Savaşının önemini şu bariz ifadeyle değerlendirirler;

“13 Eylül 1683 günü Viyana’da başlayan çekilme,

238 yıl sonra Sakarya’da durdurulmuştur.”

Sakarya,  “tarihin mukadder dönüşümüdür!”

Coğrafyanın  “Türk Vatanı oluşunun” tescilidir.

***                       ***

1829 EDİRNE ANLAŞMASI!

14 Eylül 1829 tarihi,

“Osmanlı İmparatorluğu ile Rusya İmparatorluğu arasında,

Edirne Antlaşması imzalandı.

Edirne şehrinde imzalanan bu antlaşmayla,

“Yunanistan bağımsızlığını kazanmıştır”

Anlaşılacağı üzere, “Edirne Antlaşması”

Küçük Kaynarca Antlaşmasından sonra imzalanmış,

“Şartları en ağır antlaşma…” olarak bilinir.

Bu antlaşmadan sonra şu da görülebiliyor;

“Rusların ve Batılı Ülkelerin Balkanlar üzerindeki,

Müdahaleleri / yaptırımcı güçleri…” giderek artacaktır.

Bizler, Balkanların fethini,

“Evlad-ı Fatihan Yurdu” olarak isimlendiriyoruz.

O fetih, 1335 tarihinde, “Süleyman Gazi…” ile başlayacak…

 “Hacı İlbey, Gazi Evranos Bey” gibi Gaza arkadaşları tarih yazacaklardır.

O kutlu tarih, “1800’lü yıllardan itibaren çekilmeyi…”

1912-1913 Balkan Savaşlarıyla,  “büyük ve de acılı göçleri” hazırlayacaktır.

***                       ***

TARİHİN EFSANE ŞAHSİYETİ, NURİ PAŞA!

Bakü Şehri ile birlikte ilk hafızalara gelen,

“Bakü’yü Rus ve Ermeni işgalinden kurtaran Nuri Paşa”dır.

15 Eylül 1918 tarihi

“Nuri Paşa komutasındaki Kafkas İslam Ordusunun,

 Bakü Muharebesi (1918) sonucunda,

Bakü’de, Rus ve Ermeni İşgalinden kurtarılması…”

Kafkas İslam Ordusu, Azerbaycan gelelinde büyük destekler görmüş;

Coğrafyayla bütünleşmiş ve “Kafkaslarda büyük zaferlere” imza atmıştır.

***                 ***

TARİHTE 15 EYLÜL

1656 - Köprülü Mehmed Paşa sadrazamlığı kabul etti.

1918 - Nuri Paşa ve Mürsel Bakü komutasındaki OsmanlıAzeri, ve Dağıstan birliklerinden oluşan Kafkas İslam OrdusuBakü Muharebesi (1918) sonucunda Bakü’yü Rus ve Ermeni işgalinden kurtararak şehirde Osmanlı bayrağını dalgalandırdı.

1923 Lozan Antlaşması uyarınca Edirne'ye bağlı Karaağaç istasyonu Yunanlardan teslim alındı.

1949 - Seçimleri kazanan Konrad AdenauerFederal Almanya'nın ilk şansölyesi oldu.

1955 - Türk Parasının Kıymetini Koruma hakkındaki kararname yürürlüğe girdi.

1961 - Yassıada Mahkemesi, kapatılan DP'nin 15 üyesi hakkında ölüm, 32 üyesi hakkında müebbet hapis cezası verildiğini açıkladı.

1963 - Ahmed Bin Bella, Cezayir'in ilk devlet başkanı oldu.

1966 - Maratoncu İsmail Akçay Balkan Şampiyonu, Hüseyin Aktaş ikincisi oldu.

1982 - İsrailBeyrut'u işgal etti.

 

 

YORUM EKLE