’İKİ GÜNÜ EŞİT OLAN ZARARDADIR’

 “İKİ GÜNÜ EŞİT OLAN ZARARDADIR”

                                                             Bedrettin KELEŞTİMUR

İnancımız bizlerden,  “çalışmayı…”  emrediyor.

Hadis, “İki günü eşit olan zarardadır”

Sürekli, “kendini yenileyen…” bir ideal insan çerçevesi!

Asrı, “avuçları içerisine alan…”  üretken bir zihniyet!

“Allah için bugün ben ne yaptım!” muhasebesine muhatap!

Bizleri,  “ataletten, miskinlikten…” çekip alıyor.

Peygamber duası, yakarışı, bizlere irfan yolunu açıyor;

“Allah’ım! Tembellikten, korkaklıktan, ihtiyarlığın verdiği düşkünlük

Ve cimrilikten sana sığınırım”

Bir söz vardır, “işleyen demir pas tutmaz!”

En yürekli, en bahadır insan, “emeğiyle helal kazancıyla…” hayata yönelendir!

Hadis, “Hiçbir kimse kendi elinin emeği ile kazandığından;

 Daha hayırlı bir lokma yiyemez.”

***                       ***

Tevhit Bayrağını taşıyan Peygamberler,

O Ulu Kişiler,  “her biri meslek sahibi…”

İlk İnsan, Atamız Hz. Âdem (as), “ilk ziraat mühendisi ve çiftçi”

Hz. Şid (as) , “dokumacıların, örücülerin ilk kurucusu”

Hz. İdris (as),  “Terzilerin piri”

Hz. Nuh (as), “Marangozların, gemicilerin, denizcilerin piri”

Hz. Hud (as.) “Tüccarların piri”

Hz. Salih (as.), “Sürülerle develer yetiştirirdi”

Hz. İbrahim (as), “Kâbe’yi yeniden inşa etmişler. Mimarların piri”

Hz. Lut (as), “Tarihçi. Seyyahların piri”

Hz. İshak (as), “Çobanların piri)

Hz. Yusuf (as),  “Toprak Mahsulleri Ofisini ilk kuran ve yöneten”

Hz. Harun (as.), “Vezir”

Hz. Davut (as),  “Demiri işleyen, zırh yapan ve düzenli orduları kuran”

Hz. Süleyman (as.) Emir, Hükümdar”

Hz. Zülkifl (as), “fırıncıların piri”

Hz. Yunus (as), “Balıkçıların piri”

Hz. Üzeyr (as),  “Bağ ve bahçe işleriyle uğraşanların piri”

Hz. Zekeriya (as), “Marangozların piri”

Hz. Muhammed (as), “İnsanlığın merkezinde; bütün güzelliklerin muallimi”

***                                       ***

6 Asır İslam’a Hizmet etmiş bulunan Osmanlı Sultanları da,

“hamiyetli elleriyle helal kazançlarıyla…” bilinirler;

Çelebi Mehmet, “Yay ve Kiriş Ustası”

Fatih, “Bahçıvandır”

11. Beyazid, “Hattattır”

Yavuz Sultan Selim ve Oğlu Kanuni,  “Kuyumcudur”

 111. Murad, “Ok yapardı. Hattattır”

111. Mehmed, “Kaşık Ustası”

11. Osman, “Sarraçtır”

1. Abdulmecid, “Modern bir ressam”

11. Abdulhamid, “Marangozdur”

Güzel bir söz vardır,  İltifat, marifete tabidir, müşterisiz meta zayidir”

Her marifet veya yetenek içerisinde neleri bulmaktayız?

“Bilgi, dikkat, rikkat, gayret, hayret, emek, zekâ, göz nuru…”

O eserler, insanı “müessire…” yani yaratıcıya götürecektir.

Necip Fazıl Kısakürek bir şiirinde;

“Anladım işi, sanat Allah’ı aramakmış

Marifet bu, gerisi yalnız çelik çomakmış”

İlk insandan günümüze, “gayrette edep düşünmüşler…”

Yerküresini inşa ederlerken de,  “örnek imgeler…” bırakmışlar!

***                       ***

Şu Ramazanlı günler, bizleri daha fazla “tefekküre…” götürüyor;

“İnsanı, eşyayı, kâinatı ve yaratılışı…” onun anlamını düşünüyorsunuz?

“Dünya fanidir, ömür kısadır…”

Bütün bunlarla dünya, “ahretin ekin tarlasıdır…”

Bu bağlamda, “bizler için imtihan…” vesilesi!

“Ebedi hayatı…” bu dünyada kazanacağız!

Bu dünyada, “her iyilik ve fenalığın…”  kazancı veya cezasına muhatap olacağız!

“Allah kimseye gücünden fazlasını yüklemez” (Bakara, 286)

Ayet, bizlere “sorumluluklarımızın ölçüsünü de…” gösteriyor.

O halde, “dengeleri…” çok iyi gözeteceğiz;

“Dünya için ahreti unutmayacağız…”

“Ahretimizi de, dünyaya feda etmeyeceğiz…”

Ölçü, o kadar hassas ki;

“Kıyametin koptuğunu görsen bile, elinde yeşil dal varsa dik.”

Eylem budur!  “marifete…” sarılacağız!

Sürekli, “hüsnü zan…” besleyeceğiz!

Dualarımızdaki talebimiz nedir?

Allah’ım! Bu dünyada bizlere hayır, hasenat ve güzellikler verdiğin gibi,

Öte dünyada da bizlere hayır, hasenat ve iyilikler, güzellikler ver”

“Hiç ölmeyecekmiş gibi ahrete,  Yarın ölecekmiş gibi dünyaya çalış”

Ayet bizleri ikaz ediyor/ uyarıyor;

“Fakat (siz) dünya hayatını üstün tutarsınız!

Hâlbuki ahret daha hayırlı ve daha devamlıdır” (A’lâ, 16,17)

Bir başka ayette de şöyle buyruluyor,

“Bilin ki, dünya hayatı ancak bir oyundur, bir eğlencedir, bir süstür,

Aranızda bir övünmedir, mallar ve evlat hususunda bir çokluk yarışından ibarettir.

Bir yağmurun misali gibidir ki, (bitirdiği) bitkisi, ekincilerin hoşuna gider;

Sonra kururda onu sararmış görürsün; sonra kuru bir çöp olur

Ahrette ise (kâfirler için) şiddetli bir azap ve (mü’minler için)

Allah’dan bir mağfiret ve bir rıdvan (O’nun rızası) vardır.

Dünya hayatı ise, aldatıcı bir menfaatten başka bir şey değildir” ((Hadid, 20)

Dünyayı anlatırken, “ölümlü-dirimli dünya” diyoruz!

Bizim kazancımız, “dirilişe…” bahara olacaktır, şüphesiz!

Hadis, “dünya hayatına dünyada kalacağın kadar çalış,

Ahrete de sonsuz kalacağın kadar çalış”

Ortak imgemiz, “çalışma ve başarıları yakalamak…” olacaktır.

 

 

 

  

YORUM EKLE