’İNSAN DA ARZ GİBİDİR’

  “İNSAN DA ARZ GİBİDİR”

Bedrettin KELEŞTİMUR

Kâinatı, yaratılışı ve insanı tefekkür etmek!

Üzerinde titzlikle durmamız gereken iki kavram;

“İnsanda arz gibidir”

“insan, kâinatın özüdür”

İnsana, “Zübde-iâlem” diyoruz.

Yani, “kâinatta ne varsa, aynı oranda insanda da vardır!”

Özetin, özeti; “kâinatın varlık sebebi…” insandır!

Şeyh Galip bir şiirinde ne diyorlar;

“Kendine güzelce bak ki, âlemin özü sensin

Sen varlığın gözünün bebeği olan âdemsin”

Hz Ali, “Sen kendini küçük bir cisim sanırsın,

Ama en büyük âlem sende gizlidir”

Kur’an da ne buyruluyor;

“Ve Âdem’e bütün isimleri öğretti. Sonra eşyayı meleklere gösterdi.

Eğer sözünüzde samimi iseniz bunların isimlerini bana söyleyin dedi” (Bakara, 31)

Burada, “eşyanın isimleriyle birlikte…” nitelikleri de akla gelebilir!

Hz. Mevlana ne diyorlar;

“Toprak gibi sessiz olduğum an bil ki;

Şimşek gibi gökte gürlüyor feryadım”

*** ***

Bilim ne diyor?

“Canlıların temel yapısını ve genetik özelliklerini proteinler teşkil ederler.

Proteinler, amino asitlerden meydana gelmiştir.

Amino aistlerde katbon, hidrojen, azot, kükürt ve fosfor gibi

Elementlerden hasıl olmuştur.”

Devam edelim…

Alfabemizde kullandığımız; “29 harf misali…”

“Kâinatta izotoplarıyla birlikte 114 element vardır.

Bütün varlıklar maddesi itibariyle bu elementlerden meydana gelmiştir.”

Burada, “29 harfi kullanarak, bu harflerin sırasıyla;

Hece, kelime, cümle ve parağraflar yaparak istediğiniz metni ortaya koyarsınız”

Burada marifet, “harflerde değil, harfleri dizen ve yazandadır”

Kelime ve harflerin benzer olması;

“Mutlaka bir sonraki cümle, bir önceki cümle veya kelimenin değişmesiyle ortaya çıkmıştır.”

Bu sadece felsefi bir yaklaşımdır.

Tıpkı canlıların yapısı da böyledir; Onlar da madde itibatiyle,

“114 elementin belirli sayı ve oranda birleşmesiyle hâsıl olmaktadır”

Yapılan tespitlere göre, “bitkilerin, hayvanların ve insanların, yani canlıların tamamının;

Genetik yapısını gösteren DNA ve RNA’lar da protein yapısındadır.”

Bu proteinlerde, “beş temel molekül” yer alır

Bunlar, “Adenin, Guanin, Sitosin, Timin ve Urasil’dir”

Bu moleküllerin yapılarında da,

“karbon, hidrojen, oksijen, kükürt, fosfor ve azot atomları” teşkil eder.

Bu elementlerin farklı sayı, yapı ve şekilde birleşmeleri;

“Canlıların genetik yapısında değişikliklere sebep olur.”

*** ***

Şimdi, elementleri oluşturan bütün atomlar aynı parçacıklardan oluştuğu halde;

“Birbirlerinden farklı özelliklere sahiptir”

Elementleri temelde birbirlerinden farklı kılan şey;

“atom numaraları, yani atomların çekirdeklerindeki proton sayılarıdır”

En hafif element olan hidrojen atomunda bir proton,

İkinci en hafif element olan helyum atomunda iki proton,

Altın atomunda 79 proton, oksijen atomunda 8 proton, demir atomunda 26 proton vardır.

*** ***

Kur’an bizleri, “yerleri ve gökleri…” tefekkür etmeye çağırıyor;

Ayet, “Gerçekten, göklerin ve yerin yaratılışında,

Gece ile gündüzün birbiri ardınca gelişinde, sağduyulu, akıl sahipleri için,

Allah'ın varlığını, kudret ve azametini gösterir kesin deliller vardır.” (Ali İmran, 190)

Kâinatta, “bütün zerre…” zikir/veya tesbih halindedir!

Ayet, “Yedi gök, yer ve bunlarda bulunan herkes O’nu tesbih eder.

O’nu hamd ile tesbih etmeyen hiçbir şey yoktur.

Ne var ki siz, onların tesbîhini anlamazsınız…” (el-İsrâ, 44)

Bir diğer ayette;

“Göklerde ve yerde bulunan her şey Allah’ı tesbih etmiştir,

O, Aziz’dir, Hâkim’dir” (Hadid, 57/1)

Ayet, “Kâinatta hiçbir şey yoktur ki hamd ile Allah’ı tesbih etmesin

Onu anmasın, Ona dua etmesin

Fakat siz onların bu tesbihlerini, dualarını fark etmiyorsunuz” (İsra, 17/44)

Ayet, “Göklerde ve yerde bulunanlar da onların gölgeleri de;

Sabah akşam ister istemez sadece Allâh’a secde ederler.” (er-Ra’d, 15)

Önemli bir Hadis,

“Bu dağ Uhud’dur, O bizi sever, biz de onu severiz”

*** ***

NOT;

İzotop, kitleleri değişik ama kimyasal özellikleri eş olan

(aynı atom sayısını taşıyan element).

Amino Asit; İnsan vücudundaki tüm metabolik işlemlerde yer alan

amino asitler proteinlerin yapı taşıdır

Ve vücudumuzun ihtiyacı olan proteini üretilmesini sağlayan

En önemli unsurdur. Amino asitlerin ürettiği proteinler sayesinde;

Kaslarımız, derimiz, tırnaklarımız, saçlarımız, hormonlarımız

ve bütün enzimlerimiz oluşur.

*** ***

GÜNÜN ŞİİRİ

NEVRUZ ÇİÇEĞİ

Bedrettin KELEŞTİMUR

Nevruz Çiçeğini, açsın da bir gör

Toprak harlaşır, su yürür, can bulur

Kâinat diliyle konuş da bir gör

İlahi! Yüreğim yanar kan bulur

 

Cemreler düşer, yedi adımda bir

Ateş topu düşer, canlara tekbir

"Ölümlü-Dirimli" dünyadır, hak bir

Zikir terazisinde mizan bulur

 

Her mevsimin bir rengi, bir yüzü var

İlk Baharın, "çiçekten çelengi" var

İnsanın, "dirilişe özlemi" var

Özlemini, "kalbine çizen" bulur

 

Nevruz Çiçeğini açmış da gördüm

Şükür duası, toprağa yüz sürdüm

Gönül dolusu, muradıma erdim

Maksadı, "hikmetinde yoran" bulur (BK)

YORUM EKLE