’MİLLİ DEVLET’’ DİYORUZ!

Türkiye, “Küresel bir darbe…” yaşadı!

İhanet,  “hem içimizde ve hem de dışımızda!”

O kadar büyük bir ihanet ki;

İhanetin hedefinde, “topyekün millet…”

Onun, “varlık sebebi…” diyebileceğimiz,

Herbiri, “göz nuru…” kurumlar!

Eski Genel Kurmay Başkanı İlker Başbuğ,

“Darbeyi yapanlar, darbenin başarısız olacağını biliyordu.

Amaç; TSK’yı bitirmekti!”

Darbeyi yapanlar/ ve yaptıranlar;

Nasıl bir hedef planlamışlar?

“Milli Tarih Şuuru…” olmayınca, bunu düşünemiyor;

Yeterince de akledemiyorsunuz?

Darbenin hedefinde, “bir millet!”

Onun geleceği, bekası, istikbali sözkonusu!

*** ***

TARİH ÖĞRENMEYENLER!

Bir yabancı George Santayana söylüyor;

“Tarih öğrenmeyenler; onu tekrar yaşamak zorunda kalırlar!”

Asrımızın en büyük canavarları;

Kendisini gizleyen, “ikiyüzlüler!”

Bu millet, “edeb yahu!” derken,

O utanmazların yüzlerinden “riya dökülüyor!”

İkiyüzlülerin en büyük düşmanı kimler?

“Sabır ve Samimiyeti…” kendilerine düstur edinenler!

İkiyüzlülere karşı, “sabır ve samimiyetle…” mücadele edeceğiz!

Onların en büyük korkusu, “milletin iradesidir!”

O iradenin ortaya koyduğu dirençtir!

İşte, bizim tarihimizdeki “milli mücadele ruhu” budur.

O ruhu en iyi anlatan eser, Tarık Buğra’nın kaleme aldığı,

“küçük ağa…” romanıdır!

O dönemin, “tereddütlerini…” ifade eden en güzel eser!

O eser bizlere, “kâinatın vicdanını…” tasvir ediyor.

O mel’un/ aşağılık darbeyle, “küresel güçlerin…” hedefi nedir?

Türkiye’yi, Iraklılaştırmak…

Türkiye’yi, Suriyelileştirmek…

Ve daha diğerleri…

Bütün kurguları önceden hazırlanmış;

Bir büyük alçakça oyun/ senaryo!

Bizler ne diyoruz?

“Kurun bakalım pusularınızı!”

Şunu gayet iyi bilmelisiniz ki,

Türkiye, ne bir Mısır ve ne de bir Afganistan değil!

“Malazgirt’ten Çanakklale’ye…

Çanakkale’den Anafartalara…

9 asırlık tarihi, “tefekkür ederek…” yaşayan bir millet!

İşte, o iradeye; milletn iradesine…” çarparak yerle bir olacaksınız!

Herşeye/ veya her türlü olumsuzluklara rağmen,

Bu milletin, “maşeri vicdanındaki…” vatan sevgisinin farkında değilsiniz?

Bu millet, “vatan sevgisi imandandır!” diyor.

O sevgi/ muhabbetin, “şehadetle buluşması…”

Ne muallâ, ulvi bir buluşma…

Gazi Atatürk ne diyorlar;

“Tarihi yapan akıl, mantık, muhakeme değil,

Belki bunlardan ziyade hissiyattıt!”

Aman Allah’ım! Bu milletin hissiyatı, onun kökleri ne kadar derinlerde!

*** ***


GÜN, BİRLİK OLMA ZAMANI!

Peyami Safa ne diyorlar;

“Tarihinin süreklini kaybeden bir millet, her şeyini kaybetmeye mahkûmdur.

Hafızası parça parça kopmuş bir akıl hastası gibi geçmişiyle,

Hatıralarıyla ve benliğini terkip eden bütün varlık unsurlarıyla ilgisi kesilmiştir.”

Bizler, tarihimizle yüzleşeceğiz!

11. Abdulhamit, “tarih değil, hatalar tekerrür ediyor!”

Gün, “zamanı kurtarma!” değil; “birlik olma!” zamanı…

Zamanın, “insafına…” sığınmayacağız?

Zamanın,  “yakasından tutacağız!”

*** ***

ONLARIN BİRBİRLERİNE BAKIŞLARI!

Tarihimizde, “akçasaçlı…” “bilge kişiler…” “veliler…”

İlmiyle, hikmetiyle, irfenıyla, marifetiyle;

“Yol Gösterici…” olmuşlar!

Gazilere, Beylere, Hakanlara ve onların işlerine,

“müdahale…” etmemişler!

Ama birbirlerine olan “muhabbetleri…”  o kadar samimi ve içtendir ki!

Sultan Çelebi Mehmet ile Emir Sultan Hz.

Fatih’le, Akşemsettin…

Osman Gazi ile Şeyh Edebali…

Ertuğrul Gazi ile El Arabî Hz.

Orhan Gazi ile Hacı Bektaşi Veli

2. Muratla Hacı Bayram Veli

Yavuz Sultan Selimle Sümbül Efendi

Kanuni ile Yahya Efendi…

Ve diğerleri…

Tarihimizde, “Şeyh Edebali’nin Osman Gazi’ye Vasiyeti…” oldukça önemlidir.

O vasiyeti dikkatle irdeleyiniz,

“Mükemmel bir sınır…” vardır!

“kılıç ile kalemin…” birbirine müdahale etmeden;

Birlikte yürüdükleri bir sınır!

Günümüzde, o sınırları/ veya o hukuku koruyamadık!

 

YORUM EKLE