’OKU’ EMRİ

 “OKU” EMRİ

Bedrettin KELEŞTİMUR

Kur’an da ilk ayet, “İkra”

“Oku” emri…

Bakınız, “tavsiye…” değil!

“Emir…” kipi var.

Ayet ne buyuruyor;

“De ki; ‘Bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?

Doğrusu ancak akıl sahipleri öğüt alırlar” (Zümer, 9)

Kur’an bizldere ısrarla; “Bilgiyi…” işaret ediyor!

İlim, hikmet, marifet bir büyük derya…

“Şayet yeryüzündeki ağaçlar kalem,

Deniz de arkasından yedi deniz katılarak (mürekkep olsa)

Yine Allah’ın sözleri (yazmakla) tükenmez.

Şüphe yok ki Allah mutlak galip ve hikmet sahibidir” (Lokman, 27)

Bizim Yunus ne diyorlar?

“İlim, ilim bilmektir/ İlim, kendin bilmektir

Sen kemdini bilmezsin/ Ya nice okumaktır!

 

Okumaktan murat ne/ Kişi Hak’kı bilmektir

Çün okudun bilmezsin/ Ha bir kuru ekmektir”

 

Okumak bizlere; gaye-ufuk ve idealler yüklüyor!

Bir hadisle biraz daha, “istikametimizi…” tefekkür edelim

“Ameller (başka değil) ancak niyetler göredir;

Herkesin niyeti ne ise eline geçecek odur.

Kimin hicreti, Allah ve Resuiü için ise,

Onun hicreti Allah ve Resulüne müteveccih sayılır.”

“Karıncanın niyeti” müthiş bir darb-ı mesel

Karıncanın, “hacca gitmeye niyetlenmesi…”

Karıncanın, “ateşe atılan Hz. İbrahim’e ateşi söndürmek için su taşıması”

Burada ki, “azim ve irade…”

Amellerle, “niyetlerin…” bütünleşmesi!

Ecdat ne der; “niyet hayır, akıbet hayır!”

İşte, sizlere; “dosdoğru…” bir hayat serüveni

Sabır için diyoruz; “sabrın sonu selamet!”

Hayatın güzelliği nedir?

“güzel görmek, güzel düşünmek…”

İnsana, “tebessüm…” eden bir hayat nasıl kazanılıyor?

Sırrı burada…

Allah dostları, “kâmil insanlar…” bu sırra ermişlerdir.

*** ***

Hayatın güzelliği nedir?

“Hayır işlemek…”

“Hayırda yarışmak…”

Bir toplum nasıl yükselir?

Siyasetin takdim ettiği; “dedikoduyla…” değil

“Erdemli insanlarla…”

Eğitimin yegâne amacı da budur

Şu topluma, “erdemli insan…” yetiştirmek!

“İşini/eşini/ aşını seven…” insan mutludur!

“Sevgi…” ve “iman…” en gizemli dost/ arkadaş

Göğsü iman aşkıyla çarpan, “iyi bir vatandaş…” olmak!

O oluş neleri getirmez ki,

Birbirleriyle, “hayırda yarışan…”

Birbirleriyle, “ortak bir paydada buluşan…”

Toplum dokusunu bizlere kazandırır…

Dikkat buyurunuz; “şerde, nifakta, fesatta, fitnede…” buluşan değil;

“İyilikte, hayırda, ihsanda…” buluşan bir toplum!

*** ***

Adalati bizler; sokakta, pazarda değil;

Öncelikle, “aile de…” o kutsi terbiyeyi vereceğiz!

Adaleti, “okul da…” vereceğiz!

Dürüst davranışı, “hayatın kendisi…” olarak düşüneceğiz!

İnancımız ne diyor?

“sorgulayınız!”

Başınızı iki elinizin arasına alınız;

“Allah için bugün için ne yaptım!”

Bunun adı nedir?

Kendimizi, “fiillerimizle birlikte…” hesaba çekmektir!

Şu sözün altını çizmenizi istiyeceğim;

“Muhasebesi olmayanın yarın için sermayesi olmaz!”

İlkeleri veya hedefleri olmayanın, yarın için harcayacağı;

“ne emeği ve ne de alınteri…” olmaz!

Bizim arzuladığımız nedir?

Adil, dürüst, samimi, ilkeli toplam…

Nasıl bir yaklaşım içerisinde bulunacağız?

“Bardağın hem dolu ve hem de boş tarafını…” göreceğiz!

*** ***

Hayatta en nefret ettiğimiz kavram ne olmalıdır?

“Yalan…” ve “İkiyüzlülük…”

Şunu gayet iyi bileceğiz; “bir kalp de iki din olmaz!”

İnancımız ne diyor?

“Aldatan bizden değildir!”

Şu şehirde, şu coğrafya da, “ovalar…” niye sevilir?

Dümdüz, o berrak siluetiyle…

O siluet, “gözünüze…” büyük bir zevk ve aydınlık verir!

Gözlerimiz, “gönül gözüyle âleme bakan…” ufuk derinliğinde olmalı ki,

Basiretimiz açık olsun…

Vicdanen de rahat olalım…

*** ***

GÖNÜLDEN DAMLALAR

GÖZLERİN ALA

Gözlerin ala, bela mı bana yâr

İçimdeki ses, sâla mı bana yâr

Duru bakışlar, faniye dalarmış

Dalar gider gözlerin bana mı yâr

 

Vuslat şarkısını söyle her zaman

Aşk bir dertmiş söyle ağlasın zaman

Gözyaşı merhemin dağlasın zaman

Zaman ilaçtır, kahrın bana mı yâr

*** ***

İKİ GÜNÜ EŞİT OLAN

"İki günü eşit olan zararda"

Hesabıyla başla, "Yeni" bir güne

Azim, irade hep aynı kararda

Adımlarınla bak, dünden bugüne

*** ***

BİR DİLİM KARPUZ

Yaz sıcağında, bir dilim karpuz

Asma dalında, bir lokma serinlik

Kokusu tat versin; karanfil, nergiz

Nerede kaldı, o eski yarenlik

Lale Devri derler, nesi varmış?

Asrın neşesi, bülbülün sesi varmış

Şair yüreğiyle havası varmış

Nerde ararsan; gül kokulu serinlik

Uzanır gözlerim, bulut bulut yağmur

Toprak buğusuna doyacak yağmur

Sıcağı teriyle silecek yağmur

Damla damla düşlerimde derinlik

İster gönlüm su kadar serinlik

YORUM EKLE