’OKU’ KAVRAMI’

 “OKU” KAVRAMI…

                       Bedrettin KELEŞTİMUR

Kur’an’da ilk ayet, “Oku…”

Alak Suresini büyük bir hürmet, sadakat, hikmet edasıyla okursunuz;

“Yaratan Rabbinin adıyla oku!”

“(O), insanı bir alak’dan yarattı”

“Çünkü Rabbin, en büyük kerem sahibidir”

“O kalemle öğretendir” (Alak Suresi, 1-5)

Yüce Yaratıcı, “kaleme…” yemin ediyor;

“Nun, Kalem’e ve yazmakta oldukları şeylere yemin olsun” (Kalem,1)

James Hawell ne diyorlar?

“Dünyayı yöneten kalem, mürekkep ve kâğıttır!”

Şu bir realitedir;

“Kişi başına elektrik tüketimi, iktisadi kalkınmanın…”

Kişi başına kâğıt tüketimi, kültürel kalkınmanın…” göstergesidir!

Tarihte, ‘kâğıdın en fazla tüketildiği…’ dönemler!

“7 ila 13. Asırlar arasında…” Türk-İslam Coğrafyasıdır…

Bu dönemler, Türk-İslam Âlemi ‘bilimde-sanatta…’ zievededir.

15. yy’dan itibaren ; ‘kâğıt tüketiminde…’ Avrupa ön plana geçmiştir.

Kur’an bizlere, “Oku!” emrini veriyor!

İlme, hikmete, marifete yönelmemizi istiyor!

İnancımız, “ya öğreten, ya da öğrenen ol…” diyor.

“Beşikten mezara kadar…” bizlerden istenen ilahi buyruk!

Veya şöyle bir görüşle konuya yaklaşabiliriz;

İslam’ın en büyük düşmanı, “cehalettir!”

Cehalet,  “kötülüklerin ana menbaıdır!”

Bu millete en fazla yakışan kavram,

“İlim, İrfan, Hikmet, Marifet ve Medeniyet…” kavramıdır.

Batı dünyasının,  “Orta Çağı” veya “Karanlık Çağı…” vardır.

İslam Dünyası/ Âlemi için, “karanlık bir çağ…” düşünemezsiniz!

O düşünce bile, “abesle iştigal…” etmedir.

***                             ***

Okuma ile birlikte, “Düşünme…” kavramı hafızalarda yerini alır.

Ali İmran Suresinde ne buyruluyor?

“Onlar ayakta iken, otururken, yan yatarken Allah’ı anarlar;

Göklerin ve yerin yaratılışını düşünürler;

“Rabbimiz! Sen bunu boşuna yaratmadın,

Sen münezzehsin. Bizi ateşin azabından koru”

İnancımız, “Bir saat tefekkür, bir yıllık nafile ibadetten daha hayırlıdır!”

İlim ve tefekkür; “ay ile yıldızlar…” misali

Yeryüzünü aydınlatan kandiller…

Şimdi insanı düşünelim…

Ondaki, farklılıkları… Yaratılışındaki meziyetleri…

“İnsanın mayasında, ruhunun derinliğinde din ve Allah duygusu mevcuttur.

Aile, çevre ve okul bu duyguyu geliştirip yönlendirir ya da köreltip küller!”

Şu da bir realitedir;

“Yarın geçilecek yolları bugünkü nesiller inşa ederler”

Hz. Mevlana ne diyorlar?

“Testinin içerisinde ne varsa, dışına o sızar!”

Her birimiz insan olarak,  “güzel şeyler…” düşünürüz değil mi?

Bir veciz söz, “ne ekerseniz, onu biçersiniz!”

Geleceğe/ yarınlara ne gibi yatırımlar yaparsak,

Mutlaka onun ‘meyvelerini de…’ görürüz!

Bizler isteriz ki, “şehirlerimizi…” isimleriyle müsemma;

Birer, “ilim, hikmet ve irfan meclislerine…” dönüştürelim!

Alalh Resulü (asv.) Mekke’den Yesrip’e göç ettikten sonra;

Yesrip adı,  “Medine…” olacaktır!

Medine Şehri, “Medine-i Münevver…” olarak anılacaktır.

“Şehir ve Erdemli İnsan…” bu milletin tarihteki, “irfan yürüyüşüdür!”

***                             ***

Oku,

“İkra” ilk emir oku

Kelimeler ışıl ışıl;

İlmin sadaktaki oku!

***                 ***

Cehaletin taassup kokan

Evladını gömdüğü o / kuma

Pusatlanır kelimeler

Kalbe huzur verir okuma!..

***                 ***

Kur’an da Ankebut Suresi (45.ayette) şöyle buyruluyor,

“Sana kitaptan vahy edileni oku ve namazı dosdoğru kıl,

Gerçekten namaz kötülüklerden ve çirkinliklerden alı koyar.”

“Oku…” emri, hayatımızın en muallâ çerçevesi…

Bizleri, ‘terbiye…’ ederek ‘değişime…’ hazırlayan hayat çerçevemiz!

Nisa Suresi 69. Ayette),

“Kim Allah’a ve Peygambere itaat ederse, işte onlar

Allah’ın nimetine eriştirdiği peygamberlerle, dosdoğru olanlar,

Şehitler ve iyilerle beraberdirler.

Onlar ne iyi arkadaştırlar.”

***                 ***

Bizim Yunus ne diyorlar?

“İlim, ilim bilmektir/ İlim, kendin bilmektir

Sen kemdini bilmezsin/ Ya nice okumaktır!

 

Okumaktan murat ne/ Kişi Hak’kı bilmektir

Çün okudun bilmezsin/ Ha bir kuru ekmektir”

***                        ***

Bilgiye yönelmek,  “kâinat kitabını…” öğrenme marifetidir.

O öğreti insana, ‘doyumsuz bir zevk…’ bir arzuya ve gayelere taşır.

O gayeler insanı,  “kâmil insan…” kimliğinde buluşturur.

O kimlik, bu coğrafyanın da, “değerler kmiliğidir!”

O kimlikte, “sabrı sükûneti, tevazuu, kanaati, tebessüm eden bir yüzü…”

O kimlikte,  “sağduyu…” ile birlikte, “fetih dilini…” bulabilirsiniz.

“Elazığ Her Yerde Okuyor!”

Bu ifadeyi aynı zamanda çok güçlü bir çağrı olarak da tanmlayabiliriz;

Bir milletin, “değerleriyle buluşması…”

“Asırların napmesiyle…” vicdanları titretmesi!

***                                        ***

BU PROJENİN MARŞI NASIL OLMALI

Yeni nesil ümit dolu, hınç dolu

Sana rehber olsun ecdadın yolu

Oğuz’un Kayı, Kınık nice kolu

Domaniçler sürgün versin yeniden

 

Kıyama kalkar su, huşu içinde

Dökülür deryaya, koşu içinde

Damla damla akan gözyaşı değil;

Yedi başak veren düşü içinde.

 

Bu kutsal davada harmanımız var

Derde deva olan dermanımız var

İlim ve irfandır bizim yolumuz

Suya gem vuracak fermanımız var. (BK)

 

 

YORUM EKLE