’TOPLU VURDUKÇA YÜREKLER’

Her 15 Nisan tarihinde,

Bu coğrafyada,  ‘yalan rüzgârları’ eser…

Bir konuda, ‘mazlum’ olmanıza rağmen sizleri,

“Zalim…” diye takdim edebilirler!

Batı dünyası, ‘yalan…’ söylemede;

‘Kin ve Nefretini…’ kusmada olanca maharetini gösterir!

İşte,  sözüm ona “1915 tehcir olayı…”

1700’lü yıllardan itibaren ‘eski sınırlarını…’

Birer birer kaybetmeye başlayan bir millet;

Çekildiği coğrafyalarda, “asıl soykırıma…” uğruyor!

Zulmün darağaçlarına asılıyor!

Fransız İhtilali ve sonrası;

Bu millete saldırılar/ başkaldırılar daha da artıyor!

18. yy; bu millet için ‘dramatize’ edilen bir yy’dır!

Onu takip ede gelen Balkan Savaşları…

Çanakkale,  Yemen, Sarıkamış…

1.       Dünya Savaşı ve Sonrasında,

“Parçalanan İmparatorluk…”

Mondros Mütarekesinden sonra,

Toprakları, “işgal edilen…”

“Sömürgeleştirilmek…” istenen,

“Asimile…” edilmek istenen bir millet!

Bitmek bilmeyen savaşın ‘acı yılları…’

O acılar, Anadolu insanının sabrında eridi!

Altını çizmek istiyorum;

“milyonlarla…” ifade edebileceğimiz insanımız;

“şahadet…”  şerbetini içti!

Dünya alem buyursun gelsinler;

Tarihin sayfalarını birlikte açalım!

Asıl doğruları orada görelim!

Anadolu’nun bilmem kaç yerinde;

“Toplu Mezarlar…” ortaya çıkarıldı!

Katledilenler, “Türklerdi…”

Başkaları değil!

***                        ***

PSİKOLOJİK BİR SAVAŞ!

Önce, ilk Haçlı Seferini başlatan;

Keşiş Pierre L’Ermite’nin yolunda giden;

Papa Francesko’nun sözleri…

O sözlerin arkasından diğerleri geldi!

Anlaşılan o ki, bu coğrafyaya;

“Kan sıçratmak…” istiyorlar!

Avrupa Parlamentosu,

“Ermeni Soykırım Tasarısını…” kabul ediyordu!

Daha sonra ABD’den aynı minvalde açıklamalar!

Anlaşılan şu ki, Türkiye’ye karşı,

Psikolojik Savaş/ Veya Soğuk Savaş sürdürülüyor!

***                        ***

Şairimiz ne diyorlar?

“Girmeden tefrika bir millete, düşman giremez;

Toplu vurdukça yürekler, onu top sindiremez!”

Çanakkale’deki, o yürekli bahadırları arıyorum!

1909 yılının o keşmekeş ‘bölünmüşlük’ havasını değil!

Siyasetin o malum ‘heva ve hevesini de…’ değil!

Bu millet, “tarihi kimliği”

O kimliğin verdiği, “yüksek şuurla…” hareket etmeli!

Lütfen, daha yakın tarihimizde;

Ve bilhassa, Avrupa’nın “değişik başkentlerinde”

ASALA’nın işlediği cinayetleri bir daha okuyalım…

1970’li yıllardan; 1985’lere kadar meydana gelen;

Kanlı pusular, cinayetler!

O cinayetleri işleyen kimlerdi; ASALA!

Avrupa’nın sözüm ona;  “O koca Başkentlerinde…”

Türk Diplomatlarına kanlı pusular kuruluyor;

Cinayetler peş peşe birbirini takip ediyordu!

1984 tarihinden itibaren ASALA, bu cinayetleri,

PKK’ya devredecekti!

(1984-2015) yılları arasında, “40 bin insan öldürülüyordu!”

Aynı Batı, bütün bu kanlı eylemler karşısında,

“Sessizliğini…” bozmayacaktı!

İşte,  “ikiyüzlülüğün fotoğrafı…”

***                        ***

SİYASETTE İTTİFAK!

Olmayacak bir ifade kullanmak istiyorum,

Şu sıkıntılı dönemeçte,

Siyasiler, “milli bir ittifak…” oluşturmalılar

“77 milyonun ittifakı…” ne demektir!,

Daha sağlıklı,

Daha istikrarlı,

Daha şuurlu bir dirençtir

Bizim formatımız dışındaki,

“izmleri…” bırakalım!

Tarihe ve geleceğe sadece doğruları taşıyalım!

“Yalanla…” bir yerlere varılmaz!

YORUM EKLE