’TÜRK DÜNYASI BAKANLIĞI!’

İlk akla gelen sorular?

Türk Dünyası, “Avrupa Birliğine” benzer bir ‘örgütlenmeye’ gidebilir mi?

Bölgesinde ‘ortak bir siyasi irade’ oluşturabilir mi?

1990’lardan itibaren, ‘soğuk savaş dönemi’ bitti!

Günümüzde artık, ‘yumuşak güç’ kavramı kullanılır oldu…

Bu kavram, ABD’de geliştirildi!

Yumuşak Güç, “bir ülkenin çekim gücüyle istediğini almasıdır”

Yumuşak Güç, “Bir ülkenin kendi istediği şeyi başkalarının da,

İstemesini sağlamaya yarayan güçtür…”

Türkiye’nin, İstiklal Mücadelesindeki en büyük çağrısı;

“İnsanlara Hürriyet, Milletlere İstiklal” olmuştur!

O çağrının günümüzde, ‘tecelli ettiği’ asır, 21. Asırdır!

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlhan Aliyev ne diyorlar;

“21. Asır, Türk Dünyasının Asrı Olmalıdır”

Bu çağrıyı, günümüzden bir Asır öncesinde;

“Gaspıralı İsmail…” yapacaklardı!

Artık günümüzde, Türk Ülkeleri arasında;

Devlet Başkanları düzeyinde, “Türk Konseyi…” oluşmuştur!

Ortak çalışmalarla, önemli işbirliği projeleri geliştirilmiştir!

Bizim burada en büyük arzumuz nedir?

“Avrupa Birliği…” projesi, burada ‘model…’ alınmalıdır!

İşbirliği alanı, bu çerçeveye uygun şekilde genişletilmelidir…

Bu konumda, “Türk Dünyası Bakanlığı” kurulmalı…

Aynı arzu; Kazakistan, Azerbaycan, Kırgızistan, Özbekistan;

Türkmenistan ve KKTC’den de istenilmelidir…

Nazarbayev;

“Türk Dili konuşan 6 ülkenin ortak milli gelirinin;

1 trilyon 150 milyar dolara ulaştığını ancak ülkeler arasındaki ticari hacmin,

Bu potansiyele uygun olmadığını…” ifade ediyorlar!

Kırgızistan Devlet Başkanı Atambayev ise;

“Tarihi ortak olan devletlerin geleceğinin de ortak olması gerektiğini” belirtiyorlar!

Hedef, “Müşterek güçlü bir gelecek…”

“Türk Dünyası Bakanlığını…” özellikle teklif ediyoruz!

“15 milyon km2 bir büyük coğrafya…”

Ve “200 milyon Türkçe konuşan…” bir büyük irade!

O irade elbette ki, BM’lerdeki, ‘rolümüzü de’ etkileyecektir!

Türkiye’yi, ‘yalnızlığa…’ itmeye çalışan;

“Batı İttifakına…” ders olacaktır!

2014 yılı, Türkiye’nin ihracatına baktığımızda;

Bu ihracatın, ‘yarısına yakınını…’

 “Almanya, Irak, Birleşik Krallık, İtalya, Fransa;

Birleşik Devletler, Rusya Federasyonu, İspanya;

İran ve Hollanda…” ile yapmaktayız!

Türk Dünyası ile olan, ‘ekonomik işbirliği…’

Projelerle güçlendirilerek geliştirilmelidir!

Her zaman için söylerim;

Selçuklu ve Osmanlı Coğrafyası bizlerin,

“Bin yıllık gönül ve moral coğrafyasıdır…”

***                       ***

ÇAYDAÇIRA FİLM VE SANAT ŞENLİĞİ…

Elazığ’da, bu yıl içerisinde 8.si yapılacak olan,

“Çaydaçıra Film ve Sanat Şenliği…”

Şehrin gündemindedir!

Bizim burada, ‘tekliflerimiz’ olacaktır!

Bu şenliği öncelikle;

“Uluslar arası…” olarak gerçekleştirelim!

Önümüzdeki yıl içerisinde;

“Azerbaycan’la İşbirliği…” çerçevesinde yapılabilir!

Elazığ Çaydaçıra Film ve Sanat Şenliği;

Diğerlerinden, ‘farklı’ olmalı!

“Farklılıklar” taşımalıdır!

Önceliğimizde, ‘şehrin kimliği’ ön plana çıkmalıdır!

Ahmet Kabaklı’nın, “Ejderha Taşı” isimli eseri sahneye uyarlanabilir!

Ve kısa metrajlı, ‘belgeseller…’

Şehrin, “iz bırakan şahsiyetleri”

“Yemen Türküsü…” gibi konulu musikimiz;

Bu şehrin, son 150 yılda yetişmiş, ‘abide şahsiyetleri…’

Ve ‘hikâyelerimiz…’ değerlendirilebilir!

Bütün özlemimizde ne vardır?

“Milli Sinema” veya “Filmler”

Bu şehirde, ‘panellerle’ ‘toplantılarla’ dillendirilmelidir!

Bu şehirde, gerek “NGK Anadolu İletişim Meslek Lisesi”

Ve gerekse, “İletişim Fakültemiz…”

Mesleğinde, ‘nitelikli eleman’ yetiştirmektedir!

Bu şehrin, ‘zengin bir altyapısı’ vardır!

Bütün bunlar, ‘değerlendirilebilir…’

Netice, “Elazığ Film ve Sanat Şenliğinde…”

Artık, Elazığ ‘farkındalığını bizler…’ yeşertmeliyiz!

***                       ***

İTİBARSIZLAŞTIRMA KAVRAMI!

İtibarsızlaştırma sözlükte;”Bir şeyi değersiz kılmaktır”

Özellikle altını çizerek ifade edeyim;

Bunun en tehlikelisi,

Ve gelecekte, ‘onarımı…’ mümkün olmayan;

“İtibarsızlaştırma” ülkemize ve onun maddi ve manevi değerlerine,

Yapılan bilumum, ‘saldırılardır’

Günümüzde bu, insanımıza da yapılmaktadır…

Yerli veya yersiz bir şekilde, “kurumlara” da yapılmaktadır!

İnsanı, bir kıymet veya önemli, bir değer kabul edersek;

Duruşumuzun da, buna uygun bir şekilde;

“Vakarlı/ yani “edepli” olmasıdır!

O bağlamda, ‘itibarsızlaştırmaya ’ ve de, ‘sosyal kirlenmişliğe’ şiddetle karşıyım!

Ve burada, ‘müşterekliğimiz’ şarttır.

***                       ***

YORUM EKLE