’TÜRK OLDUĞUNUZ İÇİN’

 

“TÜRK OLDUĞUNUZ İÇİN”

                       Bedrettin KELEŞTİMUR

Hemşehrimiz Süleyman Orakçıoğlu…

Kendileri, “Damat, Damat’s Tween” markalarını bünyesinde bulunduran,

Dünyada da ismi bilinen “Orka Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı”

Bu saygın işadamımız, İtalya’da bir bankadan kredi başvurusunda bulunuyor.

O banka yöneticilerinin cevabı ne oluyor?

“Türk olduğunuz için sizinle çalışmak istemiyoruz!”

Kullanılan bu ifade,  “Ortaçağ Avrupası’nın garabetidir!”

Orakçıoğlu,  bütün bunlara rağmen yılmıyor.

Bezginlik te göstermiyor!

O bankaya rağmen, tekstilde İtalya’da önemli adımlar atıyorlar!

İtalya’da gösterilen aynı taassubu veya ‘skolâstik düşünce…’

Farklı Avrupa ülkelerinde de karşılarına çıkıyor!

Bütün bunlar,  ‘abartısız olarak dün de vardı…’

Bugün de, yarın da; ‘var…’ olacaktır!

Şu sözü akıl defterlerine yazınız;

“cehalette bir taassuptur!”

Bunun adı nedir?

“göz ve gönül körlüğüdür!”

Bizler ne yapacağız?

Ecdadın gittiği yollardan gideceğiz

O yolun adı nedir?

“Ahi Evren Kültürüdür!”

Bu milletin asırlardan süzülüp gelen,

“piyasa ekonomisi kültürüdür!”

Bu kültür bütünüyle,  “Kur’an ahlakıyla…” boyanmıştır.

Temelinde,  “sevgi, saygı, adalet, doğruluk, dürüstlük ve güven…”

İtalyan Bankasının kullandığı ifade,

Kibarlığın, nezaketin, inceliğin ötesinde;

“kaba mı, kaba!”

Hiçbir, ‘latifesi…’ yok!

İnsana, onun erdemli vasfına, “somurtan…” bir ifade

Bizler, ‘efendiliğimizle…’ o kabalığı da yıkacağız.

***                             ***

BİTTİN SEN!

BM, Suriye konusunda karar alıyor!

“Ateş Kesss…”

Hitnenin başı,  “üst akıl…” devre de,

“Türkiye BM Kararını İyi Okusun”

BM Kararlarında,  ‘terörü muhafaza ediniz…’ diye bir karar yok!

Olamaz da!

Olması da, ‘insanlık suçudur!’

Gerçi o suçlar,  “terör yandaşları…” tarafından işleniyor!

Hiç kimse kalkıp da,  “şu haramileri yok edelim!” demiyor/ diyemiyor!

Ne deniyor?

“5’den büyük 6 var!”

8 milyar insanın haykırışı nedir?

“insanlık zulmüne son!”

“yerküresinin her m.sinde adalet!”

O ulu dağlar için ne diyoruz?

“Yeryüzünün kazıkları...”

Onlar,  ‘adaletle…’ ayakta duruyorlar!

Afrin harekâtının adı nedir?

“Zeytindalı Harekâtı!”

Bu millet, bütün taraflara; “zeytindalını…” uzatıyor

Bu millet,  194 devlete sesleniyor;

“Suriye’de, insan hak ve hukukunu birlikte inşa edelim!”

“Suriye’yi, terörden bütünüyle arındıralım!”

Bundan daha sağlıklı ve esenlikli bir talep var mı?

Suriye’de,  “beş milyon insan evlerine dönsünler!”

Suriye’li de,  “medeni insan gibi yaşayabilsin!”

Türkiye’nin,  ‘insanlık talebi…’ budur!

Öncelikle İngiltere’ye ve sonra diğerlerine sormalıyız!

“Aydınlanma Harekâtı…” ilk defa 1700’lü yıllarda;

İngiltere’de başladı…

O hareketin temelinde neler vardır?

“İnsan hak, hukuk, adalet,  hürriyet, devlet…”

O harekete günümüzde,  ‘selam durabiliyor musunuz?’

Öncelikle,  ‘sömürge zihniyetini…’ bırakınız!

Öncelikle,  ‘istila ve işgal felsefesinden…’ vazgeçiniz

Özetin de özeti,  “terörün ve yanında ve ne de köşesinde…” durmayın!

***                             ***

11. ÜNİVERSİTE…

Sürekli yazacağım, kimseler oralı olmasa da!

Siyasi irade,  ‘kendisine dert edininceye…’ kadar,

Bu meseleyi köşeme taşıyacağım!

Mısır’da,  “El-Ezher Üniversitesi…”

İslam Âleminde,  ‘marka…’ değerinde!

***                 ***

Elazığ’da,  “Sosyal Bilimler Üniversitesi…”

Bu üniversite; “Türk ve İslam Âleminin Bilim Merkezi…” olsun!

Sorarım sizlere?

Harput denince, ilk akla/ hafızalara gelen nedir?

“İlim ve İrfan Merkezi…” oluşudur.

Bu şehirde,  “Uluslar arası Hazar Şiir Akşamları”

Bu şehirde,  “Türk Dünyası Hizmet Ödülleri”

Bu şehirde,  “Kardeş Şehirler Projeleri”

Bu şehirde,  “Harput-Urfa-Kerkük-Bakü’yü biraraya getiren”

Coğrafyayı birleştiren musiki kültürü…

Bu şehirde,  “Fuzuli’nin eserlerinin bestelenmesi”

Bu şehrin,  “Balkanlara,  Kafkaslara, Basra’ya yakın oluşu”

Bütün bunlar,  ‘tesadüfî…’ değildir!

Bu şehirde,  “gönül coğrafyamızı buluşturacak…” ilim ve irfan harekâtı

Bizler,  “Türk ve İslam Âlemini…” bilgi ekseninde biraraya getirebiliriz!

Bir ifade var, “Bir millet, iki devletiz!”

Bugün Kıbrıs’la birlikte, “Bir millet altı devletiz!”

“Bir Millet Olmak…”

O halde,  ‘millet ocağımızı…’  bilgiyle taçlandıralım!

Kesik Köprü de,  “binlerce dönüm arazi…”

Hangi gaye-ufuk için tahsis edildi; “Üniversite…” için

O halde,  “aynı gaye ve ufuk çizgisinde…” yürüyelim!

Yarın kalkıp da, “KEŞKE…” dememeniz için

Tekrar ediyorum,  “aydınlar olarak…” sorumluluklarımız var!

İnancımız,  “hesap gününe…” hazırlanın diyor!

Hatırlatıyorum,  “her adımımızda; Allah indinde mesulüz!”

Selam ve muhabbetle…

 

 

 

YORUM EKLE