’ZAN’NI KONUŞALIM!

“ZAN”NI KONUŞALIM!

                                              Bedrettin KELEŞTİMUR

Zan sözlükte, “Şüphe, tereddüt, işkil” anlamlarına geliyor.

İnsan ve aile…

İnsan ve çevre…

İnsan ve toplum ilişkileri,

“şüpheler, kuşkular veya tereddüt üzerine…”  tesis edilemez!

Bizler Müslüman’ı tarif ettiğimizde;

“Müslüman elinden ve dilinden diğer Müslümanların güvende olduğu kimsedir”

Bakınız, “Zanla…” hareket etmiyoruz!

Bakışlarımızda,  ‘şüphelere…’ yer yok!

Ayette ne buyruluyor; “emrolunduğun gibi doğru ol;

Seninle beraber tevbe edenler de (doğru olsunlar) aşırı gitmeyiniz!

Zira O, yaptıklarınızı görendir.” (Hud, 11/112)

İnancımız ne diyor, “Birisi sana bir haber getirdiğinde onu araştırın!”

“Yalan Haber…” en büyük günah, en büyük vebaldir!

“Zan…” dedik!

Hayatın kurgusuna, “zannı…” yerleştiremezsiniz!

Allah’ın Resulü buyuruyorlar;”Zandan kaçının. Çünkü zan, sözlerin en yalanıdır.

Birbirinizin gizli hallerini araştırmayı,

Birbirinizin sözlerine kötü niyetle kulak kabartmayın,

Birbirinizle rekabete girişmeyin,

Birbirinizi çekememezlik etmeyin,

Birbirinize karşı kin gütmeyin ve sırtınızı dönmeyin.

Ey Allah’ın kulları kardeşler olun!”

***                 ***

Kur’an da, “zan” ile alakalı 26 ayet geçiyor.

Her ayette, bizlere ‘uyarıcı hükümler’ yer alıyor!

Ayet, “Kitabı bilmezler, ancak birtakım kuruntu yığınına,

Boş saplantılara kapılır ve zan içinde dolaşır dururlar.” (Bakara, 78)

Zan bazen, ‘kuruntu yığını’

Zan bazen,  ‘kuşkular veya şüpheler’

Zan, bazen ‘yalanın kendisi’

Zan bazen, ‘apaçık iftira’ olabiliyor!

Zan, bazen ‘fitne ve fesada…’ kapı açabiliyor!

İnanmayanlara Kur’an şöyle sesleniyor;

“Siz, sadece zanna uyuyorsunuz ve siz sadece saçmalıyorsunuz!” (6-148)

Bir diğer ayette, “Onların birçoğu zandan başka bir şeye uymaz.

Zandan ise haktan hiçbir şeyin yerini tutmaz. (10-36)

Zan da, ‘akıl veya iz’an’ bir araya gelmez!

Zan da,  ‘bilgi ve marifeti’ de bulamazsınız!

Bu değerleri bizler; “ahlak, moral, adalet, doğruluk, ilim…”

Ve diğer, ‘akla ve vicdana seslenen kavramlar’ olarak tanımlarız.

Kur’an buyuruyor “Ve (birbirlerine düşman olanların) kalplerinin arasını,

(iman ve ihlâsla) birleştirdi” Enfal, 63)

Burada önümüze getirilen ve uymamız gereken hayati bir gerçek var;

“Zanna…” uymayacağız!

“Zannı…” hayatın yerine koymayacağız!

“Zannı…” terk edeceğiz…

Bizleri, ‘ayrıştıran saçmalıklara…’ değil;

Bizleri, ‘birleştiren…’ kalbi güzelliklere, ‘iman ve ihlâsa…’ yöneleceğiz!

***                 ***

DOĞU TÜRKİSTAN’DA ORUÇ YASAK!

Doğu Türkistan,  tarihte ‘medeniyetin beşiği’ oldu!

Tarihin belli, bir döneminde,  “insanlığa ışık tuttu…”

İddialı bir ifade kullanıyorum,  “bilgide ve hikmette”

İnsanlık âlemine, ‘rehberlik…’ etti!

Doğu Türkistanlı, “asrın yüzkarası…” baskılarıyla karşı karşıya!

Çin Yönetimi, ‘kendi vatanlarında’ Doğu Türkistan Türk’üne;

“Orucu…” yasaklıyor!

Arif Nihat Asya, “NAAT” ında,

“Yeryüzünde riya, inkâr, hıyanet

Altın devrini yaşıyor…

Diller, sayfalar, satırlar

“Ebu Leheb öldü” diyorlar.

Ebu Leheb ölmedi, yâ Muhammed

Ebu Cehil kıt’alar dolaşıyor!”

Çin yönetiminin, “zulmü…” arşı titretiyor!

Doğu Türkistanlıya,  “Müslüman’ca yaşama…” yasaklanıyor!

Sizlere,  ‘cahiliye dönemi…’ manzarasını hatırlatıyor!

Firavun zihniyeti, Çin’de ‘meğer’ yaşıyor!

Nemrutlar, ‘öfkelerini…’ saçıyorlar!

Millet olarak, ‘hoşgörüyü’ dünyaya öğrettik!

“Devlet” olmayı,

“Millet” olmayı,

Her şeyden önemlisi, “insan olmayı…” öğrettik!

Millet olarak, tek bir şey istiyoruz;

“İnsanca muamele…”

“İnançlara saygı…”

Çin’de, ‘kardeşlerimize’ zulüm ve işkence yapılıyor!

Allah Resulünün, asırları kuşatan şu önemli çağrısın,

Lütfen birlikte ‘yüreğimizi’ verelim;

“Müslüman Müslüman’ın kardeşidir,

Müslüman Müslüman’a buğzetmez, buğza uğramasına rıza göstermez, gösteremez,

Onu zalimin eline bırakmaz, zulme uğramasına seyirci de kalamaz,

 Müslüman Müslüman’a sırt çevirmez, çeviremez,

Onu kendi haline, kendi dertleri ile baş başa bırakamaz,

Müslüman Müslüman’ın dertlerini, kederlerini ve sevinçlerini paylaşır,

Sıkıntılarını birlikte giderir.

Öyleyse ey Allah’ın Müslüman kulları! Kardeş olunuz!”

YORUM EKLE