“TÜRKİYE’DE DİLLER VE ETNİK GRUPLAR”

“TÜRKİYE’DE DİLLER VE ETNİK GRUPLAR”

F.Ü. Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Buran’ın,
Berna Yüksel Çak ile birlikte kaleme aldığı,
Sahasında yazılan ilk ciddi eser;
“Türkiye’de Diller ve Etnik Gruplar”
AKÇAĞ Yayınları arasında yer alan bu eser,
Üç bölümden oluşuyor!
Eserin 1. Bölümünde,
“Etnik Kavramı ve Türkiye’nin Etnik Yapısı”
İlmi pencereden değerlendiriliyor…
Bu değerlendirmelerde,
“Türkiye’nin toplam nüfusu ve istatistikler veriliyor”
Eserde, günümüzde ki, en büyük yanlışa vurgu yapılıyor?
O yanlış nedir?
“Etnik grup” kavramı ile ‘millet’ kavramı!
Bizlerde, bu kavramlar, ‘aynı şeymiş gibi…’
Birbirleriyle karıştırılıyor!
Millet, “ortak bir yüksek kültür etrafında bir araya gelen,
Tarih ve coğrafyanın şekillendirdiği insan topluluğuna” denilmektedir.
Eserde, “Türk Adı” şöyle tarif edilmektedir;
“Türk adı, sadece bir “etnik grubun” adı değil, farklı etnik kökenlerden gelen,
İnsanların mensup olduğu bir “milletin” adıdır”
*** ***
Eserin 2. Bölümünde;
“Türkiye’de Diller”
--Dil, Diller ve Dil Aileleri,
--Dil Aileleri ve Gruplarına Göre Diller,
--Türkiye’de Diller gibi,
Üç ana başlıkta değerlendiriliyor!
Sadece, Dil Türleri” incelendiğinde;
Doğal Dil, Yapma Dil, Özel Dil, Konuşma Dili, Yazı Dili, Ana Dili,
Resmi Dil/ Devlet Dili, Yerel Dil, Yaşayan Dil, Ölü Dil, Karma Dil…
12 başlık altında incelendiğini görebiliyoruz!
Eserin 126. Sayfasında şu ifadeler yer almaktadır;
“Türkiye nüfusunun yaklaşık yüzde 90’ının ana dili, Türkçe’dir.
Bu nüfusun büyük çoğunluğu da tek dillidir.
Kürtçe, Arapça, Zazaca, Çerkezce, Boşnakça, Gürcüce,
Lazca, Pomakça, Arnavutça, Romanca, Hemşince gibi dilleri
Ana dili gibi konuşanlar genellikle Müslüman topluluklardır.
Türklerle bu topluluklar arasında, tarihsel, dinsel, kültürel;
Bir yakınlık mevcuttur”
Bu yakınlık dolayısıyla kız alış verişleri yoluyla,
Bir soy akrabalığı, ‘soy birliği’ ortaya çıkmıştır.
Esrede, ‘etnik gruplar arasındaki akrabalığa’ da,
İstatistikî rakamlarla yer vermektedir. (s.126)
Eserin 3. Bölümünde;
“Sayısal Verilere Göre Ana Diller”
1965 nüfus sayımından hareketle;
Türkiye’de, gerek ‘genel’ olarak,
Ve gerekse, ‘il ve il’
“Dinlere ve Dillere” göre durumu çıkarılarak,
Tablolar halinde, grafik ve haritalar üzerinde gösteriliyor
Eserin en dikkate değer bölümü şüphesiz ki,
‘sonuç’ bölümüdür.
Bu bölümde, 14 madde halinde, ‘yapılan yanlışlar’
İfade edilirken, ‘doğrularda buluşmanın’ önemine işaret edilmiştir.
Bu eser, geleceğimize ışık tutacaktır!
Ülkemizde, ‘yanlış söylemlere de’ bir bakıma dur diyecektir.
*** ***
İNSANLIK İÇİN NERELERDE YÜRÜYELİM!
Fransa, son terör eylemleriyle,
Dünyayı ‘ayağa kaldırdı…’
Bugün (11 Ocak 2014) Paris’te;
Paris’in dünyaca bilinen sembol meydanında,
“Dünya Liderlerinin de katılacağı…”
“Teröre nefret yürüyüşü…” yapıldı!
Ah! O yürüyüşü, Avrupa’nın sömürge ülkelerinden,
Birisi olan, Fransa’da değil de;
Doğu Türkistan’ın Başkenti, Kaşgar’da…
Yukarı Karabağ’ın Hocalı Kasaba’sında…
Kırım Özerk Cumhuriyetinde…
Irak Kerkük’de…
Filistin Kudüs ve Gazze’de…
Suriye’de…
Hürriyetleri ellerinden alınan,
“Mazlum bir Ülkede…”
Bu konularda, Fransa;
Sicil yoklamasında, ‘sakıncalılar’ arasında yerini alır!
Şurası bir gerçek ki,
Teröre en fazla kurban veren ülkelerin arasında,
“Türkiye…” yer alır!
Tarihte, teröre en fazla kurban veren;
Millet’te, “Türklerdir…”
Evet! “Teröre Nefret yürüyüşü”
İnşallah, bu konularda,
“Batının da uyanışı olur!”
Kendilerini, “ikiyüzlülükten” kurtarırlar!
Demokrasi adına da,
“İnsanlık suçu…” işlediklerinin farkına varırlar.
 

YORUM EKLE