ADALET İSTİYORUM!

“Adalet” bizlerin/ bu milletin,

“Ana Caddesi…”  olsun!

Bütün sokaklar,

O, ‘ana caddeye…’ çıksın!

***                 ***

Adalet sözlükte nedir?

“Haklılık, doğruluk”

“Haksızlıktan uzaklaşma”

“Düzenli ve dengeli davranma”

Adalet, ‘anne ismi’ gibi sizlere;

‘Şefkati’ ve ‘Merhameti’ çağrıştırır!

İnsanı koruyan, ‘koruyucu bir zırhtır’

O halde, “Adalet” insanı ve insanlığı yaşatır!

***                 ***

Biz devletimize nasıl bir isim verdik;

“Devlet-i Ali”

Ve sonra,  O Devletimize;

“Ebed-i Müddet” dedik!

Şurası bir gerçek ki,

Birey veya toplum olarak,

Tarih boyunca,

“Adaletle Cihangir bir Devlet olduk…”

“Adaletle Ülkeler fethettik…”

“Adaletle o ülkeleri elimizde tuttuk…”

Sürekli ne söyleriz bizler,

“Bu millet kılıçla değil,

Adaletle ülkeleri fethetti…

O ülkeleri, kılıçla değil;

Adaletle yönetti!

***                 ***

Her kavramın mutlaka bir zıddı vardır.

Işığın zıddı nedir, ‘karanlıktır…’

Bizler ilim sahibi insanımıza ne diyoruz;

“Aydın” veya “ışık insan…”

Burada, “ilmiyle amel eden” insan makbulümüzdür.

Adaletin zıddı ise,

“Zulümdür…”

Huda’dan yakarışımız nedir?

“Allah’ım! Ne zulmeden ve ne de,

Zulme uğrayanlardan eyleme bizleri!”

Zulüm karşımıza neleri çıkarır;

“Mazlum” veya “Mağdur” insan kitlelerini!

Adaletin olmadığı bir yerde;

Doğruluk ve dürüstlükte ortadan kalkar!

Bu ise, ‘zulümdür’

Bir ülke için zulüm ne demektir?

O ülkede, ‘cehennem ateşinin tutuşturulmasıdır’

Biz bunun ismine, ‘fitne ateşi’

Veya ‘her türlü kargaşa…’ diyoruz!

***                 ***

Cenab-ı Hakk’ın 99 esmasından birisi de,

“Adl” olduğunu biliyoruz.

Adl, mana olarak nedir?

“Çok adil, asla zulmetmeyen, hakkaniyetle hükmeden,

Haktan başkasını söylemeyen ve yapmayan”  anlamına geliyor!

Birçok âlim, “Adl” ismini, Yüce Yaratıcının;

“İsmi Azam” ismi olduğunu ifade ederler.

Doğrusunu Allah bilir.

Hadis, “Kim ki, İsmi Azam’la dua ederse Allah ona icabet eder,

Onunla istenirse verir.”

Adalet Kapısı bir bakıma da,

“Hak kapısıdır…”

O kapıda,  nice ‘gönüllerin beklediğini’ bilelim!

O kapıyı değil aralamak;

Sürekli olarak, ardına kadar açık tutalım!

***                  ***

Adaletin remzi nedir?

“Mizan” yani terazi,

Hak veya doğru bildiğimiz, ‘ölçüdür’

“Yer ve gök, mizanla/ teraziyle ayakta durur”

O halde,  bütün sorumluların üzerine düşen görev,

“Adaleti korumaktır…”

Orada, ‘Hakk’ vardır!

Orada,  Allah korkusuyla titreyen,

“Vicdan…” vardır!

Hz. Ömer, yanına görevliler bulundurur.

O görevliler sürekli olarak,

“Allah’tan kork, Ya Ömer!” derlerdi!

Hz. Ebubekir, Hilafetinin ilk hutbesinde;

“Doğruluktan ayrılırsam ne yaparsınız” deyince,

Orada bulunanlar, hep bir ağızdan;

“Seni kılıçlarımızla düzeltiriz!” cevabını veriyorlar!

Bu çok faziletli ve yüksek bir şuurdur.

***                 ***

Bu ülkede, o şuurun bütün idarecilerimizin;

Kendi vicdanlarında, ‘varlık sebepleri olduğunu’ bilmelerini isterim!

Bir şiirimizde, “bütün çığlıkların yurdu” olduğumuzu şöyle ifade ediyoruz;
“Ben fakir,
Ben hakir,
Ben kimsesiz,
Bütün çığlıkların yurduyum! ..

Ben sabi,
Ben sefil,
Ben derbeder,
Bütün divanelerin yurduyum! ..

Ben masum,
Ben mağdur,
Ben çilekeş,
Bütün viranelerin yurduyum! ..

Ben kırık,
Ben dökük,
Ben yıkık,
Bütün gönüllerin yurduyum! ..

Bir gönül yapmaya
Geldim! ..
‘Bin ah! ’
İşittim
Ben ‘binlerin ahı’yla,
Taht kuranların
Masumların yurduyum”

***                 ***

Geliniz, ‘çocuklarımıza’

‘Adil’ ve ‘Adile’ isimlerini koyalım!

Bizlerin ve bizden sonra gelecek nesillerin,

‘Sesinde’ ‘Sözünde’ veya ‘Çağrısında’

“Adalet” olsun!

Evlatlarımızı müşfik bir elle,

‘Adaletle…’ tutalım!

O kavram, ‘hafızamıza’ bütün ruhaniyetiyle kazınsın!

Bir dörtlüğümüzle yazımızı bitirelim,

“Haksızlığa hak ister

Sızlayan vicdan hak ister

Işığıyla titrer mum,

Aydınlıktan hak ister! ..”

 

 

 

 

YORUM EKLE