ADALET KAZANDI

 ADALET KAZANDI

                       Bedrettin KELEŞTİMUR

Herşey tehditle, güç gösterisiyle olmuyormuş!

Trump’un tek başına, “Kudüs Kararı!”

BM’e üye devletlerin meşru müdafaası karşısında;

Öyle bir bozguna uğradı ki,

BM tarihinde böyle bir bozgunu ABD yaşamamıştı!

***                 ***

BM 24 Ekim 1945 tarihinde kurulmuştur.

BM’in kuruluş gayesinde neler vardır?

“Adalet ve Güvenliği, ekonomik kalkınma ve sosyal eşitliği,

Uluslar arası tüm ülkelere sağlamayı amaç edinir!”

BM, 51 üyenin iştirakiyle kurulur!

Türkiye’de, BM’in “kurucu ülkeleri…” arasında yer alır.

Şunu da gayet iyi bilelim; “Arapça, Türkçe, Çince,

Fransızca, İspanyolca, İngilizce ve Rusça…”

Birleşmiş Milletlerin, ‘resmi dilleridir’

***                            ***

Birleşmiş milletlerin temel ilkelerinde neler vardır?

Bütün üyeler, “egemen ve eşittir…”

Bütün üyeler, “Uluslar arası anlaşmazlıklara barış, güvenlik,

Ve adaleti zedelemeden, barışçı yöntemlerle,

Çözüm aramakla yükümlüdürler”

Hiçbir ülke, “Bir başka ülkenin toprağına ve siyasal bağımsızlığına karşı,

Güç kullanmayacak ve güç kullanma tehdidinde bulunmayacaktır.

Bütün üyeler, “BM’nin Ana Sözleşme uyarınca girişeceği,

Uygulumaları desteklemekle yükümlüdürler.

BM, Uluslar arası barışı koruma dışında,

Hiçbir ülkenin içişlerine müdahale etmeyecektir.

***                            ***

İsrail Başbakanı Netanyahu BM kararı için ne söylüyordu;

“Birleşmiş Milletler Kararını ret ediyorum!”

Bunun anlamı nedir?

“BM ilkelerine hayır diyorum!”

Hukuksuzluğun fermanı!

Bunun anlamı nedir?

“Adaletten kaçma…”

Dahası mı, “zorbalığa sığınma!”

İlkesizlik budur işte!

Kudüsün, “manevi ihramına…” saygı göstereceksiniz!

Bu saygının manası nedir?

“İnsanlık barışına katkı da bulunmaktır!”

Şunun da altını çizelim;

21. asır, “tehdit asrı…” değil!

Tamamen zıddı diyebileceğimiz;

“Tehditlere karşı…” duracağız!

İnancımız, “ne zulmediniz, ne de zulme uğrayınız!” diyor.

Zalimden yana değiliz/ veya olamayız!

1 ve 11. Dünya Savaşlarının insanlığa;

Maddi ve Manevi zararını hala düşünmez misiniz?

BM, o tahribatların bir daha yaşanmaması için kurulmuştur!

BM’in, “Kudüs Kararı…” tarihi bir imtihan…

Ve onun da ötesinde; “Hak ve Hukukun…” zaferidir!

O kararı, ‘bundan sonra da…’ koruyalım!

***                  ***

Efendiler, bu karar bir realiteye de, “ışık tutmuştur!”

“Dünya 5’den ibaret değildir!”

O beşin dışında; “Türk-İslam Alemi de…” var

ABD’nin BM Daimi Temsilcisi Ne Diyorlar;

“Bu oylama Amerikalıların BM’e nasıl baktığını,

Ve bizim bize BM’de saygısızlık yapan ülkelere nasıl baktığımız,

Konusunda bir fark yaratacaktır!”

Bu kadar, “keyfilik…” olmaz!

Demokrasi hayatına da, “zarar verir!”

BM’de, 128 ülkenin direnci o kadar muhteşem ki,

Kararın aleyhinde olanlar, “düşünecekler!”

Bu karar, “Türkiye’nin oynadığı role de…” işaret eder!

***                             ***

Bu millet, “İstiklal Mücadelesini…” verirken;

“Milletlere Hürriyet…” idealiyle yola çıkmış,

İnsanlık âlemine, “model-rol…” olmuştur!

İstiklal Marşımızı ruhunuza sindirerek dinleyiniz!

Her türlü esarete karşı büyük bir direncin zaferini anlatır!

Birleşmiş Milletlerde, “o kutlu direnci…” yerküresi bir daha yaşadı!

ABD’nin ve İsrael’in yanında, ‘hayır oyu veren ülkeler…’

“Togo, Palau, Marshall Islands, Micronesia, Nauru,

Honduras ve Guatemala…” gibi herbiri, ‘gölge devletler!’

Ve hiçbir anlamı yok…

***                  ***

21.asır, “akıl, bilgi, irade, basiret, vicdan, marifet, irfan…” asrıdır!

İnsanı esasa almayan bütün sistemler, “çökmeye…” mahkûmdur!

Artık, “karşılıklı saygıya dayalı…” bir anlayışa rıza göstereceksiniz!

Saygının kökünde; “adaleti, hak ve hukuku, hoşgörüyü, inancı…”

Yani insana ait,  “değerler bütününü…” okuyabilirsiniz!

Altını çizerek ifade etmek istiyorum; “zorbalık dönemi…” bitti!

Geliniz, 21. Asrı birlikte; “insanlık asrı…” olarak,

Veya “medeniyet asrı…” olarak tekrar dizayn edelim…

 

 

 

 

 

 

 

YORUM EKLE