ADİL OLMAK!

Bir söz vardır; “Yer ve gökler adaletle ayakta durur”
Adalet en fazla kime yakışır derseniz?
Hiç tereddüt etmeden,
“Devlet adamına…”
Adalet sözlükte, 
“Hakkını verme, hakkı gözetmek, 
Yerine getirmek, doğruluk…” anlamlarına geliyor.
Bizlerde sıklıkla söylenen güzel sözler vardır;
“Adalet ve zulüm bir yerde durmaz”
“Adalet mülkün temelidir”
Allah Resulü buyuruyorlar;
“Bir saatlik adalet, yetmiş yıllık nafile ibadetin yerini tutar”
Bir başka Hadis de,
“Adalet güzeldir, amirlerde olursa daha güzeldir.”
Kur’an da, “adalet- adil olma” ile ilgili tahmini 31 ayet bulunuyor.
Kur’an buyuruyor;
“Allah size, emanetleri ehline vermenizi,
Ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emrediyor.”
Muhakkak Allah, bununla size ne güzel nasihat veriyor!
Şüphesiz ki Allah Semi (her şeyi işiten)’dir.
Basir (hakkıyla gören)’dir.” (Nisa, 58)
Bu ayet gerek fert olarak sorumluluklarımızı bizlere hatırlatıyor;
Ve gerekse, ‘yöneticileri…’ uyarıyor!
“Adalet” konusunda toplumun bütün fertleri,
Azami derecede, ‘titiz…’ olacaklar!
Bu konuda,  ne himayeci ve ne de tavizkar olamazsınız!
Herhangi bir tercih veya seçimde de,
Haksız yere birilerine meyledemezsiniz!
Adaletin karşılığında ne vardır,
“Zulüm…”
İnancımız bizlere neleri emrediyor;
“Ne zulmediniz, ne de zulme uğrayınız…”
*** ***
ADALETİ AYAKTA TUTMAK!
Ayet, “Ey iman edenler! Adaleti ayakta tutan ve kendiniz,
Ana-babanız ve yakın akrabanız aleyhine de olsa,
Yalnız Allah için şahitlik eden kimseler olunuz.
Zira zengin de olsa, fakir de olsa, Allah ikisine de (sizden) daha yakındır.
Nefsinizin arzusuna uyarak adaletten uzaklaşmayın.
Eğer (şahitlik ederken) dilinizi eğer, bükerseniz veya çekinirseniz,
Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberdardır” (Nisa, 135)
Adalette, şu veya bunu gözetmeyeceksiniz!
Sizlerin en yakını olsalar bile!
*** ***
BİR KAVME OLAN KİNİNİZ!
Maide Süresi, 8. Ayette ikaz ediliyoruz,
“Bir kavme olan kininiz, sizi asla adaletsiz olmaya sevk etmesin.
Adil olun! Bu takvaya daha yakındır…” (Maide, 8)
Adalet, sizlere sadece bir gözlük veriyor!
Farklı gözlükler,
Farklı bakış açıları vermiyor!
Hak ne ise odur!
Onun dışına çıkamazsınız!
Ayet, “Allah, adaletli olanları sever” (Maide, 42)
Bundan ala ne olabilir ki?
İşlerin en güzeli, “Hak katında makbul olanıdır!..”
*** ***
ÖLÇÜ VE TARTI!
Ayet, “Ölçü ve tartıyı tam adaletle yapın.
Biz kimseye gücünün yettiğinden fazlasını teklif etmeyiz.
Söylediğiniz zaman da, yakınınız da olsa adil olun,
Ve Allah’a verdiğiniz sözü tutun.” (En’am, 152)
“Tartıyı adaletle yapın, terazide eksiklik yapmayın” (55/9)
Ölçü ve tartı o kadar önemli ki!
Evde, iş yerinde olduğu kadar;
“Çarşı ve pazarda da adalet…”
Adalet,  taşıyabileceğimiz ‘en hayırlı bir yüktür…’
O yükte, bizim Yaratan’a verdiğimiz,  
Bir ahdimiz, bir sözümüz vardır!
O söz nedir?
“Emanetleri korumaktır…”
Araf süresinde,
“De ki: “Rabbim adaleti emretti!” (7/ 29)
Her Cum’a namazı, hutbede söylenen bir önemli ayettir;
“Şüphesiz ki Allah, adaleti, iyiliği, akrabaya;
(Muhtaç oldukları şeyleri) vermeyi emreder;
Fuhşiyattan, kötülükten ve azgınlıktan da men eder.
İbret alasınız diye size (Allah böyle)  nasihat eder” (Nahl, 90)
*** ***
Bizim tarihimizde,
“Adalet…” kılıçtan sürekli önce gelmiştir!
Bu millet gittiği coğrafyalarda;
Öncelikle, ‘gönülleri…’ fethetmiştir!
Adalet tıpkı, “rahmet yağmurları” gibidir!
Adalette, ‘diriliş…’ vardır!
Sağlık ve esenlik vardır!
Barış, huzur ve güven vardır!
Tarihte, milletlerin ölümünün en belli başlı sebebi,
“Zulümdür…”
Zulüm yanan ateştir,
Neticede, ‘kendi sarayını da yakmıştır’
YORUM EKLE