ADİL OLMAK!

Kur’an da 31 yerde, ‘adaletle’ ilgili ayet geçiyor!
Kimler adil değildir?
“Allah’ın ayetlerini inkâr edenler!” (Ali İmran 21)
“Haksız yere peygamberleri öldürenler” (a.g.e. 21)
“İnsanlar içinde adaleti emredenlerin canına kıyanlar” (a.g.e.21)
Sözlükte adalet; “Hakkını verme, hakkı gözetme, yerine getirme, doğruluk”
Adaletin zıddı nedir?
“Zulümdür…”
Zulümde, ‘inkâr…’ vardır!
Zulümde, ‘şiddet ve öfke…’ vardır!
Ecdat ne demiştir?
“Adalet mülkün temelidir”
Hadis, “Bir saatlik adalet, yetmiş yıllık nafile ibadetin yerini tutar!”
Bir başka Hadiste,
“Adalet güzeldir, amirlerde olursa daha güzeldir!”
Toplumlarda, ‘adaletle huzuru temin edersiniz…’
Adalet, ‘bütün erdemliklere açılan kapıdır…’
Ayet, “Allah size, emanetleri ehline vermenizi,
Ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emrediyor.
Allah, bununla size ne güzel öğüt veriyor.
Şüphesiz ki Allah her şeyi hakkıyla işiten ve hakkıyla görendir” (Nisa, 58)
“Emanetleri ehline vermek!”
“Adaletle hükmetmek”
Aileleri yaşatan,
Kurumları yaşatan,
Devletleri yaşatan,
“Adalettir…”
En fazla seçici olmamız gereken bir husus ta,
İçimizden en iyilerini seçmektir!
Ehliyeti, liyakati tercih etmemizdir!
İnsanlar bu noktada, ‘haddini…’ bilecekler;
Yerini ve ‘hukukunu…’ tanıyacaklar…
*** ***
Ayet, Ey iman edenler! Adaleti ayakta tutan ve kendiniz,
Ana-babanız ve yakın akrabanız aleyhine de olsa,
Yalnız Allah için şahitlik eden kimseler olunuz.
Zira zengin de olsa, fakir de olsa,
Allah ikisine de (sizden) daha yakındır.
Nefsinizin arzusuna uyarak adaletten uzaklaşmayın” (Nisa, 135)
Burada şunu gayet net olarak bileceğiz;
“Hakkın hatırı yücedir, hiçbir hatıra feda edilemez!”
Her şeyden önce, ‘doğruluk ayakta…’ kalacak,
Her şeyden önce de, ‘doğruluk yaşayacaktır…’
Eğriler veya eğrilikler; ‘ülkeyi de, milleti de eğer!’
*** ***
Ayet, “Ey iman edenler! Allah için (hakkı) ayakta tutanlar
(Ve) adaletle şahitlik eden kimseler olun!
Bir kavme olan kininiz, sizi adaletsizliğe sevk etmesin.
Adaletli olun, çünkü o, takvaya daha yakındır.
Allah’tan korkun. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberdardır” (Maide, 8)
Nefis, insanın en büyük düşmanıdır…
İnsanı, ‘adaletsizliğe…’ sevk edebilir!
Öfkemize hâkim olacağız!
Kin ve nefretin dönüşümünde ne vardır?
“Adaletsizlik…”
Yunus ne diyor, “Yetmiş iki millete bir gözle baktım…”
O gözde, ‘gönül…’ olmalıdır!
O bakışta, ‘Hakkın nazarları…’ olmalıdır!
*** ***
Ayet, “Onlar, yalana çok kulak verirler ve çok haram yerler.”
Adil olmayanlar,
Adaletle hüküm vermeyenler,
“Yalana kulak verirler…”
“Haram yerler…”
Ayet, “ölçü ve tartıyı adaletle yapın.
Biz kimseye gücünü yetmeyeceğinden fazlasına teklif etmeyiz.
Söylediğiniz zaman da, yakınınız da olsa adil olun…”
Adalet denildiği zaman ilk akla;
“Ölçü ve tartı…” gelir!
Adalet denildiği zaman ilk akla;
“Sözün doğrusu…” gelir!
Adalet denildiği zaman ilk akla;
“Takva…” yani korunmak gelir!
Ayet, “İlkin sizi yarattığı gibi yine O’na döneceksiniz.”
Dönüşümüz, ‘hesap verebilecek şekilde…’ olmalıdır!
O ne güzel bir ümmet/ veya millettir ki;
“Onlar hakka yol gösterirler…”
“Hak ile adaleti yerine getirirler…”
*** ***
Her Cum’a günü hutbede Kuran’ın şu ayetiyle uyarılırız;
“Şüphesiz ki Allah, size adaleti, iyilik yapmayı,
Ve yakınlara bakmayı emreder;
Hayâsızlıktan, fenalıktan ve azgınlıktan nehyeder.
Öğüt almanız için size böyle öğüt verir.” (6;90)
İlk basamakta ne var; ‘adalet…’
Bir sonraki basamak ta, ‘insanlara iyilikte bulunmak…’
Üçüncü basamakta, ‘yakınlara bakmak…’
Bu bir çerçevedir!
Her türlü kötülüğe karşı da,
‘müdahaleci…’ ve ‘mücadeleci…’ olmak!
Dışımızda gelişen olaylara karşı,
“Bana Ne?” deme lüksümüz yoktur!
Toplumda, ‘kötü çığır açmak…’ isteyenlere karşı da,
Elbette, ‘duruşumuz…’ olacaktır!
*** ***
TARİHTE 23 ARALIK
23 Aralık 1872 Tarihi…
Vefa Lisesi’nde eğitime başlanıyor!
Vefa Lisesi’nin, 140 yılı aşan bir mazisi var…
23 Aralık 1876 Tarihi…
Bu tarihte, . Meşrutiyet, 11. Abdülhamit’in hattı hümayunu ile ilan edildi.
İlk, ‘anayasamız…’ yapılır!
Ülkede, ilk defa ‘parlamento…’ düşüncesi doğar!
23 Aralık 1930 Tarihi…
Türkiye ile Yunanistan arasında nüfus mübadelesi gerçekleştirilir!
Bizler, Balkanları bütünüyle;
“Evlad-ı Fatihan Yurdu…” olarak biliriz!
Balkanlardaki ilk fütuhat,
“1353 Tarihinde, Süleyman Şahla…” başlar!
İstanbul’un fethinden bir asır öncedir…
23 Aralık 1963 Tarihi…
Tarihimize, “Kanlı Noel…” olarak geçer!
Kıbrıs’ta, ‘dehşet ve felaket…’ günleridir!
Lefkoşa’da, Elazığlı hemşerimiz Binbaşı Nihat İlhan’ın eşi ve üç
çocuğunu acımasızca katledilir!
Bu bir, Rum vahşetidir…
Kinin, nefretin, öfkenin bütün yansımaları!
Batı dünyası o vahşeti görmedi/ göremedi…
Tıpkı, Doğu Türkistan gibi…
Tıpkı, Hocali gibi…
Ne kan izleri ve ne de onun bıraktığı kara leke silinmez efendim!
23 Aralık 1979 Tarihi…
Sovyetlerin Afganistan’ı işgali!
Afganistan’ı iyi okuyalım…
Bir milletin yazdığı ‘destanı…’ okuyalım!
“Birlik Ruhunu…”
Ruslar, Afganistan’dan çıkarılır!
Rusya’nın da, ‘yıkımı…’ olur!
Sonrasında, Afganistan’da; “iç bölünmeler…”
Öyle bir dönem gelir ki,
O bölünmüşlük, ‘devlet kudretinin ellerinden gitmesine…’
Yegâne sebep olur, efendim!
İnancımız ne diyor; “bölünmeyin…” diyor!

YORUM EKLE