AĞIN NÜFUSU ERİYOR

  AĞIN NÜFUSU ERİYOR

                                              Bedrettin KELEŞTİMUR

2017 yılının Ağustos sıcağında;

Kalemimi Ağın’a ayırayım dedim…

Tarihe uzandım…

1965’li yıllara…

Siyah-Beyaz televizyon yayınlarının başlamadığı yıllara…

Ağın’a,  ne şimdiki gibi “asfalt yollarda…” değil;

“Stabilize Yollarda…” gidiliyordu!

Şimdiki nesil, “Stabilize Yol…” kavramını da bilmez.

Stabilize Yol; “kum, çakıl ya da mucurla ve bağlayıcı olarak da,

Kil karışımıyla yapılan, silindirle sıkıştırılmış yol!”

Ağın’a, “posta arabalarıyla…” gidilirdi, genellikle!

Teknolojinin evlerimize henüz girmediği yıllardı

Ne çamaşır, ne bulaşık makinası…

Buzdolanı daha yeni yeni giriyordu!

Köy yollarının durumu, “hakeza…”

Ağın’a sürekli elektrik enerjisi, “1967 tarihinden itibaren…” verilmeye başlanır!

***                       ***

1965 tarihinde Ağın’ın nüfusu;  “7.552…”

O tarihlerde Ağın Merkez Nüfusu, “1.926…”

Ağın Köylerinin Nüfusu ise,  “5.626…”

Gayet canlı, hareketli, dinamik bir nüfus dokusu…

1965’lerden 2017 tarihine gelindiğinde;

Ağın’dan göçler hiç durulma bilmiyor…

2015 tarihinde Ağın nüfusu, “2.650…”

Bu nüfusun, “1.672…” Ağın Merkezinde;

Bu nüfusun, “978’i…” Köylerde yaşamakta…

Ağın nüfusunda, “erime…” devam ediyor!

İçimiz yanıyor; DERİNDEN AH! ÇEKİYORUZ…

Acaba, Ağınlı bu kadar mı kendi “ata yurduna…” insafsız olacaktı!

Kusura bakmayınız ama “Sıla-ı Rahmi…” unutacaktı

***                                       ***

Ağınla ilk akla, “eğitim…” gelir.

Ağınla ilk akla,  “yetişmiş insan gücü…” gelir.

Ağın’da, “özel nitelikte…” ilkokul; “1866 tarihinde…”

Günümüzden, “151 yıl önce…” eğitime açılıyor.

Bu bir, “özel mahalle mektebidir”

O dönemin öğretmeni Mehmet Efendi, “kendi evinde…” bu okulu açar.

Bu okuldan birçok önemli isim yetişecektir.

***                                       ***

Ağın’da, ilk Rüştiye Mektebi (ortaokul) 1891 tarihinde açılır.

Okulun ilk Öğretmeni Abdullah Lütfü Efendidir.

Ağın Rüştiyesi’nde; 57 öğrenci eğitim-öğretim alırken;

Öğrenci Sayısı, Palu Rüştiyesinde; 36,

Keban Rüştiyesinde, 23’tür…

Ağın’ın,  “eğitimdeki…” farklılığı burada günışığına çıkar.

Ağın’da ilkokul binası; “1892 tarihinde…” hizmete girecektir.

1894 tarihinde de, Ağın’da; “İptidaiye Mektebi” ilkokul açılır.

Okulun ilk öğretmeni de, Merzifonlu Mustafa Efendidir…

Ağın ilk defa, “1871 tarihinde nahiye/ bucak” olacaktır.

Ağınlıların kitap sevgisini asırlar öncesinde görebiliyoruz.

“1881 tarihinde Ağın’da Medrese Kütüphanesi…” hizmete girmiştir.

Ağın’da ilk Medrese, “1880 tarihinde…” öğretime başlayacaktır.

Medresenin Hocası, Müderris Hüseyin Hüsün Efendidir.

***                                       ***

Ağın İlçesinin tarihi gelişiminde; “eğitim…” ilk sıradadır!

Ve Elazığ’da; “eğitimli İlçe…” olarak tanımlanır.

Cumhuriyet Döneminde yetiştirdiği;

Önemli Devlet adamları, bürokratlar,

Ve de, “öğretmenleriyle…” döneme damga vurmuştur.

***                       ***

Ağın, “1 Haziran 1954 tarihinde…” İlçe olacaktır.

Ağın’ın İlk Kaymakamı hemşehrimiz Selami Celayir’dir.

Selami Celayir, “1993-1996 yıllarında Danıştay Başsavcılığı…” yapmıştır.

Ağın’da Kaymakamlık yapan birçok isimlerin bilahare görevler aldığını görüyoruz.

Bahattin Ablum, Mahmut Yılbaş, Saim Çotur, Osman Aydın…

1955 tarihinde, Ağın’a ilk resmi kurumlar arasında, “Ziraat Bankası” açılır.

Şunu da ifade edelim, Ağın’da ilk Tapu Memurluğu; “1878’de açılır!”

Ağın’ın, “bucak merkezi…” oluşunun hemen akabinde de;

“1897 tarihinde ilk Jandarma Birliği…” gelecektir.

Ağın’ın haberleşme ağında ilk önemli adım olarak da;

“1912 tarihinde PTT teşkilatının…” kuruluşunu söyleyebiliriz.

1912 tarihinde Ağın’da; “tam örgütlü ilkokul…”

1913 tarihinde de, “kız okulunun…” açıldığını kaynaklardan öğreniyoruz.

1941 tarihinde, Ağın “Halkodası…” açılır.

Bu odanın, “tiyatro öğreniminde…” etkili olduğu söylenir!

1950 tarihinde, Ağın “Sağlık Ocağı…” hizmete girecektir!

1953 tarihinde, Ağın  “Ortaokulu…” öğretime başlayacaktır.

1966 tarihinde, Ağın  “su şebekesine…” kavuşacaktır!

1967 tarihinde, Ağın  “Halk Kütüphanesi…” açılacaktır.

1975 tarihinde Ağın “Dericilik Sanayi Fabrikası…” açılacaktır!

1975 tarihinde, Ağın “İbrahim Uçkunkaya Lisesi…” öğrenime başlayacak!

1989 tarihinde, Ağın “Yatılı Bölge Okulu…” açılacak!

2001 tarihinde,  Ağın  “Karamağara Köprüsünün…” temelleri atılacak;

Türkiye’nin 4. Büyük asma köprüsü olarak 2015 tarihinde hizmete girecektir.

Böylelikle Ağıblılar 40 yıllık bir hasreti gidermiş olacaklar.

***                       ***

Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu bir şiirinde;

“Bunca güzel sevdik, fakat hiçbiri,

Ağın dedikleri yar gibi değil.

Çok meyve devşirdik bağdan bahçeden

Onun bağrındaki NAR gibi değil.

 

Ey ak-ın, yeşilin, morun aşığı,

Ey gönül tahtının yakışığı,

Yıldızın, güneşin, ayın ışığı

Senin yüzündeki NUR gibi değil”

***                       ***

Geçtiğimiz gün dostlarla birlikte, Ağın’ın Saraycık Köyündeyiz…

Cuma namazından sonra sohbetimizde, “Köy Okulunu…” sorduk!

Sormaz olaydık…

Aldığımız cevap, “öğrenci azlığından okulumuz kapandı!”

Saraycık Köyü, Ağın İlçemizin en büyük Köyü…

Köyün 1985 tarihinde ki nüfusu; “545…”

2012 tarihindeki nüfusu ise, “283’lere…” gerilemiş!

Ve halen göç veriyoruz!

Bu göçler, “nereye kadar…”

Aynı duygular içerisinde, “köylü milletin efendisi…” dedik!

Şurası acı bir gerçek ki, “nüfusu iyi yönetemedik!”

Kalıcı ve istikrarlı projelerle, “merkez köy projelerini…” geliştiremedik!

Şunu özetle ifade edebilirim;

1965’lerin, “Ağın İlçemizi…”

1965’lerin,  “O dipdiri, hareketli ve canlı…” köylerimizi özlüyorum!

Köylerimize; “Yol, Su, Elektrik, Telefon vesaire…” götürdük!

Günümüzde,  “Şehirde ne var sa, Köylerimizde de o olacak…”

Sözüne geldik ama; “toprağı işleyecek…”

Onu bağrına basabilecek bir şuuru ve felsefeyi yaşatamadık…

Kendi nefsime üzülüyorum!

Biraz yüreğim olsa, “21. Asrın Köyümüze ve Toprağımıza…” bakış romanını yazacağım!

 

TARİH

TOPLAM

 ERKEK

KADIN

İLÇE MERKEZİ,

KÖY

2015

2.650

1.269

1.381

1.672

   978

2014

2.819

1.348

1.471

1.762

1.057

2013

2.873

1.377

1.496

1.804

1.069

2012

2.663

1.267

1.396

1.717

   946

2011

2.735

1.297

1.438

1.751

   984

2009

2.866

1.383

1.483

1.844

1.022

2008

2.978

1.457

1.521

1.945

1.033

2007

2.781

1.362

1.419

1.824

   957

2000

5.246

2.621

2.625

3.590

1.656

1990

4.625

2.212

2.413

2.794

1.831

1985

5.266

2.533

2.733

2.900

2.366

1980

5.355

2.511

2.844

2.651

2.704

1975

5.745

2.799

2.946

2.500

3.245

1970

6.644

3.052

3.592

2.002

4.642

1965

7.552

3.541

4.011

1.926

5.626

 

 

 

YORUM EKLE