Ağın'da Buluşalım

23 Eylül 2018 tarihi, Pazar günü, Ağın’da buluşacağız
MANAS Gönülevi’nden şair, yazar, araştırmacı arkadaşlarla birlikte;
Ağın’da bir köklü faaliyete imza atacağız…
Bu organizasyonda, Ağın’ı ve özellikle de;
İlk Sayısı Ocak-1967 tarihinde yayınlanan Ağın Dergisini…
Türkiye’nin yayın hayatında en eski diyebileceğimiz;
Bu dergiye emek verenleri…
Ankara’da bulunan Ağın Derneğimizi…
Ağın’da,  nitelikli insan profilini…
Ağın’da, ‘iz bırakan şahsiyetleri’
Ağın’ın Türkiye’mize örnek olabilecek özelliklerini…
***            ***
Ağın’dan söz ederken, ‘farklı yönlerini de…’ bilelim
Ağın, Türkiye’nin ‘en fazla okuryazar İlçesi’
Ağın İlçesi, nüfusuna oranla; 
‘Çanakakale’de en fazla şehit veren İlçemiz’
Ağın, İlçelerimiz arasında;
“İstikrarlı bir şekilde devam eden en eski dergisine sahip”
Ağın,  “İlçe’de cezaevi olmayan nadir İlçemiz”
***        ***
Ağın, İlçe olarak 1954 yılında kurulur.
1935 yılına kadar Kemaliye’ye, 
1935-1937 yılları arasında Arapkir, 
1937-1954 yılları arasında ise Keban’a bağlı bulunan Ağın İlçesi,
Üç şehrin, “çekim gücüne…” sahiptir.
Tarihi, kültürü, irfanı birleştiren bir, “cazibe merkezi” diyelim.
***            ***
Ağın’ı, “doğal gıda ürünleriyle…” öncelikle tanıyalım.
Biz buna Ağın’ın ‘dört incisi’ diyoruz
Herbiri,  ‘marka ürünler’ olarak tanımlanır
Ağın’ın, meşhur Leblebisi…
Ağın’ın, farklı  ‘amasya’ kış üzümü…
Ağın’ın, narı ve de bademi…
***        ***
Ağınla ilk akla,  “yetişmiş insan gücü…” gelir.
Ağın’da, “özel nitelikte…” ilkokul; “1866 tarihinde…” 
Günümüzden, “151 yıl önce…” eğitime açılıyor.
Bu bir, “özel mahalle mektebidir”
O dönemin öğretmeni Mehmet Efendi, “kendi evinde…” bu okulu açar.
Bu okuldan birçok önemli isim yetişecektir.
Ağın’da, ilk Rüştiye Mektebi (ortaokul) 1891 tarihinde açılır.
Okulun ilk Öğretmeni Abdullah Lütfü Efendidir.
Ağın Rüştiyesi’nde; 57 öğrenci eğitim-öğretim alırken;
Öğrenci Sayısı, Palu Rüştiyesinde; 36,
Keban Rüştiyesinde, 23’tür…
***        ***
Ağın Türkiye’nin en fazla ‘göç veren İlçesi’
1965 tarihinde Ağın’ın nüfusu;  “7.552…”
O tarihlerde Ağın Merkez Nüfusu, “1.926…”
Ağın Köylerinin Nüfusu ise,  “5.626…”
2015 tarihinde Ağın nüfusu, “2.650…”
Bu nüfusun, “1.672…” Ağın Merkezinde;
Bu nüfusun, “978’i…” Köylerde yaşamakta
Derinden bir, “Ah çekiyoruz!”
***        ***
Ağın ismi ile birlikte ilk hafızalarımıza, 
4. Murat’ın Bağdat Seferi(1638) ve o seferle 
Asırlarca halkımız arasında anılan. ‘Bağdat Yolu’ geliyor. 
“İptidâ Bağdat’a sefer olanda/Atladı hendeği geçti Genç Osman
Vuruldu sancaktar kaptı sancağı/İletti bedene dikti Genç Osman
Sultan Murat eydür gelsin göreyim/Nice kahramandır ben de bileyim
Vezirlik isterse üç tuğ vereyim/Kılıcından al kan saçtı Genç Osman!” 
Genç Osman Bağdat Seferine Ağın İlçemizden katılacaklar…
Genç Osman Ailesi Ağınlıdır…
***            ***
Ağın; dört yönünde tatlı esintilerle,
 Kültürümüzün mihenk taşı olma durumuna namzettir… 
268 km2 yüzölçümünün yanı sıra, 
Keban Baraj Gölü’ne olan 70 km’lik kıyı şeridi…
Ilıman İklimiyle göz alıcı doğal güzelliği,
 Ve insanlarının zarafeti, Ağın’da olmanın farklılığını da ortaya çıkarmaktadır…
Ağın, Karasu Vadisinin kapısıdır…
O kapı, 1974 yılında hizmete giren Keban Baraj sularıyla örtülüdür!
Ağın,  ‘tarihe ve kültürümüze kurulan köprü’
Fethi Gemuhluoğlu ile gönüllere,
Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu ile destanlarımıza,
Abdullah Lütfi(Tahtasız Hoca) ile eğitime,
Müderris Hüseyin Efendi ile tefekkür dünyamıza köprüdür…
***            ***
Düştü mü yolunuz Ağın’a/ Düşlerle büyür dünyanız…
Toprağa bulanır bünyeniz
Bir hayat damar damar solur,
O damarda kendinizi bulur
Ağın dediğin, bir ince söz;
Sözün, kelamın tesbihi
Burada, vatan kasidesi
Burada, Yesevi rahlesi
Burada, Alperen duası
Dualar, bir kurra alayı
Yürür, Anadolu balayı!
Söz fırçası, Türkçe’m cilası
Çeker derviş, gönül halayı
***        ***
Geliniz, Hz. Mevlana’nın dediği gibi;
“Canlar, bugün farklı şeyler konuşalım!”
Fikirlerimizle, “coşkun seller misali…”  dağları aşalım!
Binlerce aklı, Ağın sevdasında paylaşalım…
***            ***
Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu Ağın için ne diyorlar;
“Bunca güzel sevdik, fakat hiçbiri
Ağın dedikleri gibi değil
Çok meyve devşirdik bağdan bahçeden
Onun bağrındaki nar gibi değil”
***        ***
Bir dörtlüğümüzde, Elmas Yıldırım için ne diyoruz;
“Gala’dan Gala’ya köprü kurmuşum
Her iki Gala, yüreğim can evi’m
Vatan sevgisi, imanım demişim
Tutuşturur tüm cihanı, alevim!”
Ağın’da,  “Elmas Yıldırım’ın hatıraları…”
Günümüzden,  75-80 yıl önce Ağın’da;
Sanatı, Edebiyatı, Musikiyi Ve de,
Tiyatroyu sevdiren bir şahsiyet…
***            ***
Ağın, “1 Haziran 1954 tarihinde…” İlçe olacaktır.
Ağın’ın İlk Kaymakamı hemşehrimiz Selami Celayir’dir.
Selami Celayir, “1993-1996 yıllarında Danıştay Başsavcılığı…” yapmıştır.
Ağın’da Kaymakamlık yapan birçok isimlerin bilahare görevler aldığını görüyoruz.
Bahattin Ablum, Mahmut Yılbaş, Saim Çotur, Osman Aydın…
2001 tarihinde,  Ağın  “Karamağara Köprüsünün…” temelleri atılacak;
Türkiye’nin 4. Büyük asma köprüsü olarak 2015 tarihinde hizmete girecektir.
Böylelikle Ağıblılar 40 yıllık bir hasreti gidermiş olacaklar.
***        ***
Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu bir şiirinde;
“Bunca güzel sevdik, fakat hiçbiri,
Ağın dedikleri yar gibi değil.
Çok meyve devşirdik bağdan bahçeden
Onun bağrındaki NAR gibi değil.

Ey ak-ın, yeşilin, morun aşığı,
Ey gönül tahtının yakışığı,
Yıldızın, güneşin, ayın ışığı
Senin yüzündeki NUR gibi değil”
***        ***
Söz biter mi?
“Kitaplarımı Ağın Kütüphanesine verdim”
Tarih, 4 Ekim 2017…
Rahmetli Dedem,  ‘Fahri Bey’ Ağın’da muallimdir…
Rahmetli Babamın amcası, ‘Mahir Keleştemur’
Ağın’ın yetiştirdiği önemli bir şahsiyet, ‘muallimdir’
Ağın için, “Türkiye’nin ak saçlı bilge kenti’ 
Her Ağınlı gencin gönlünde,  ‘öğretmenlik mesleği’
23 Eylül 2028 Pazar Günü Ağın’a davetlisiniz…
Ağın’a yolculuk demek, “huzura giden yolda yürümektir”
Selam ve muhabbetle…

YORUM EKLE