AHİT KAVRAMI

 AHİT KAVRAMI

                                  Bedrettin KELEŞTİMUR

Ahit/ Söz kavramı en hassas kavramlar!

Ahit sözlükte, “antlaşma”

“Verdiği sözde durma” anlamlarına geliyor.

İnancımız,  “ahit ve sözleşme” kavramlarına o kadar önem vermiştir ki,

“Onlar emanetlerini ve sözlerini yerine getirenlerdir.” (Meâric, 32)

Hadiste ne buyruluyor; “Minafıklığın alameti üçtür;

Konuşunca yalan sözyler,

Söz verince sözünde durmaz,

Kendisine bir şey emanet edilince hiyanet eder.”

***                            ***

Asıl zarara uğrayanlar kimlerdir?

“O kimseler (o fasıklardır) ki, Allah’a verdikleri sözü,

Katiyen kabul ettikten sonra bozarlar,

Allah’ın birleştirilmesini emrettiği şeyi

(Akrabalar ve mü’müminler arasındaki irtibatı) keserler

Ve yeryüzünde fesad çıkarırlar.

İşte onlar gerçekten zarara uğrayanlardır.” (Bakara, 27)

Sözünü tutmayanlar,  “gafillerdir!”

Sözünü tutmayanlar,  “sefihlerdir!”

Sözünü tutmayanlar,  “meyve veren dallarını…” kesenlerdir.

***                             ***

Sözünü yerine getirenler, “takva sahibi” korunanlardır

Ayet, Hayır! Kim sözünü yerine getirir ve (günahlardan) sakınırsa,

Kiç şüphesiz Allah, takva sahiplerini sever” (Âl-i İmran, 76)

Ah, şu dünyalık menfaatler; insanlara neler yaptırmıyor ki?

Ayet, “Doğrusu (peygambere iman hususunda)

Allah’a verdikleri sözü ve yeminlerini az bir fiyata

(Dünyalık menfaate) satanlar var ya, işte onlara ahirette bir nasip yoktur;

Hem Allah onlarla konuşmaz;

Hem kıyamet günü onlara (rahmet nazarıyla) bakmaz

Ve onları (günahlardan) temizlemez!

Ve onlar için (pek) elemli bir azap vardır” (Âl-i İmran, 77)

Kur’an’ın kesin emridir;

“Ey iman edenler! Akidleri (verdiğiniz sözleri) yerine getirin” (Mâide, 1)

Sözde,  “bağlayıcılık!” vardır.

Allah’dan sakınanlar ve korunanlar; “sözlerini…” yerine getirirler.

Ayet, “Ey iman edenler! Allah için (hakkı) ayakta tutanlar

(Ve) adaletle şâhitlik eden kimseler olun!

Bir kavme olan kin(iniz) sizi asla adaletsiz olmaya sevk etmesin!

Âdil olun! Bu takvâya daha yakındır.  Allah’dan sakının!” (Maide, 8)

***                            ***

İman edenler… İman cevheri taşıyanlar…

“Onlar ki, Alalh’ın ahdini yerine getirirler,

Ve (verdikleri) sözü bozmazlar” (Ra’d, 20)

Verilen her sözün üzerimizde, “sorumlulukları” vardır.

Bunlar, akli, vicdani, hayati önem taşıyan sorumluluklardır.

Kulluk görevimizde de, “ahdimiz!” vardır.

Ayet, “Kim ahdini bozarsa, ancak kendi zararına bozmuş olur.

Kim de Allah ile olan ahdine vefâ gösterirse,

Allah ona büyük bir mükâfat verecektir.”  (Fetih, 10)

Ahitte, ne büyük bir kazanç ve ticaret var;

“Bana verdiğiniz sözü yerine getirin ki,

Ben de size vâ’dettiklerimi vereyim” (Bakara, 40)

**                   ***

Ahit, bir haktır; karşılıklı olarak “haklar…” vardır.

Hadis, “Allah’ım! Gücüm yettiği kadar ahdine,

 Ve va’dine sadakat gösteriyorum”

İnsanoğlunun en büyük zaafı nedir?

“Yapamayacağı şeyleri söylemesidir!”

Ayet, “Ey iman edenler! Yapamayacağınız şeyleri niçin söylüyorsunuz?

Yapamayacağınız şeyleri söylemeniz,

Allah katında büyük bir kusur ve kabahattir” (Saf, 2-3)

Verdiği sözü yerine getirmeme de, “büyük bir vebaldir!”

Aynı zamanda, “büyük bir kusur ve günahtır!”

“Doğruluk emanet, yalancılık ihanettir!”

Ayet, “Birbirinize bir emanet bırakırsanız,

Emanet bırakılan kimse emaneti sahibine versin

Ve bu hususta Allah’dan korksun” (Bakara, 283)

 

 

 

YORUM EKLE