ALMANYA VE ORTADOĞU!

Son günlerin,
Son haftaların gündeminde, Almanya!
Alman İstihbaratı,
“Türkiye’yi dinliyor…”
Niçin dinliyor?
Türkiye, Almanya ve Ortadoğu için,
“Önemli”
Sadece önemli mi?
Aynı zamanda, “Hedef” ülke konumunda!
Her adımınız, takip ediliyor!
Gün geliyor, yolunuza ‘tuzaklar…’ kuruluyor!
Batının geliştirdiği, ‘komplo teoriler…’ vardır.
Hedeflerin, ‘kesiştiği…’ bir coğrafya üzerindesiniz!
Tarih boyunca Anadolu;
“Zor ve Çetin bir coğrafya…” olarak tanımlanır!
*** ***
Şöyle bir düşünüyorum,
Türkiye’de aktif faaliyet gösteren,
“Konrad Adenauer Vakfı…”
İsmini, uzun yıllar (1949-1963 yılları arası)
Almanya’da Hükümet Başkanlığı’nda bulunmuş,
Josef Adenauer’den alıyor!
Bu Vakıf Türkiye’de neler yapıyor?
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ile birlikte,
“Edirne’den Hakkâri’ye kadar…”
“Yerel Medya Eğitim Seminerleri…” düzenliyorlar!
Bütün bu faaliyetler,
“Kayıt altına alınıyor!”
Belki de, ‘güzel bir hizmet…’ olarak tanımlanır,
Ama işin bir de, “öte tarafı…” var!
Kendi basınınıza,
Onun kendi iç dünyasında,
Sizlerden daha çok hâkimler!
Anadolu Basınının fotoğrafını çekiyor!
Burada, bir ‘kimlik tesbiti…’ vardır!
Bütün bu değerlendirmeleri sizlere bırakıyorum!
*** ***
Cumhuriyet Öncesi bu coğrafyada;
667 Azınlık Okulu,
715 Yabancı Okul var!
Toplam, 1382 Okul…
Bu okullarda, 2560 öğretmen görev yaparken,
Toplam Öğrenci Sayısı, 170 bin civarında!
Bu okullar arasında,
Rum, Ermeni, Yahudi;
Protestan, Katolik Okullarını görebilirsiniz!
Cumhuriyet öncesi dönemde, sadece Harput’ta,
Amerikan, Alman, Fransız, İtalyan…
Okullarında ‘eğitim…’ veriliyor!
Kendi, ‘dilerinde’ yayınlar yapılıyor…
Misyoner amaçlı faaliyetler günümüzde,
Teknolojinin bütün imkânları kullanılarak devam ediyor!
Bunlar, ‘önlenemeyen…’ gerçeklerdir!
Devam da edecektir!
Türkiye’nin yapacakları nelerdir?
“Güçlü…” olacak!
O gücü, Ortadoğu’da irade belirleyecek bir güçte olması temennimizdir!
*** ***
Ortadoğu coğrafyasını incelediniz mi?
Şu genel ve özet bilgiler her birimiz için de gerekli;
“Dünyanın toplam yüzölçümü; 510 milyon km 2’dir.
Bu yüzölçümün 4/3’ünü denizler oluşturuyor; 361 Milyon km 2,
Ve kara kıtalar, dünya arzının 4/1’ini yani 149 Milyon km2’si…
149 Milyon km2’nin ise 5/4’ü aşırı sıcak ve soğuk bölgelerden
oluşuyor, 120 Milyon km2…
İnsanlık nüfusunun yoğunlaştığı, 30 Milyon km2 ki bunlar arasında;
ABD, Avrupa, Ortadoğu, Yakın ve Uzakdoğu bölgeleri sayılabilir…
Dünya arzına şöyle bir aşinayla baktığımızda,
Ortadoğu Bölgesi’nin Kuzey yarısının en ideal mümbit topraklardan
oluştuğunu görüyoruz…
Güney yarısı, tamamen petrol havzasıdır…
Dünya petrollerinin yüzde 70’leri buradadır.
Ve dolayısıyla, Ortadoğu ‘dünyanın çarpan kalbi’ gibidir!
Başta İngilizler olmak üzere,
Ortadoğu batının bulduğu bir kavram olduğu kadar,
Son bir asrın kuşatma altına aldığı bir coğrafyadır…”
*** ***
Ortadoğu, Türkiye’nin de içerisinde yer aldığı;
“18 ülkeden oluşuyor…”
Bu ülkelerin toplam yüzölçümü, 5.178 bin km2’dir.
Türkiye yüzölçümünün takriben , “6,6 katı kadar…”
Son bir asrın gelişmelerini ne olur, gözlerinizin önüne taşıyınız!
İngiliz (Irak, Ürdün, Filistin, Kuveyt, Katar, B.A.E, Umman, Aden, Sudan)
Fransız (Suriye, Lübnan, Tunus, Cezayir, Fas )
İtalyan (Libya ) İspanyol (Fas ) gibi devletlerin;
Bu coğrafyada daha düne kadar,
‘sömürge ve işgal devletleri’ olarak neler yaptıklarını unutmayalım…
Ortadoğu’yu kimler dizayn etmiştir;
Batı Dünyası!
Haritalar, ‘cetvelle…’ çizilmiştir!
Bugün günümüzde, o haritalar üzerinde;
“Yeni sınır çalışmaları…” yapılıyor!
Coğrafyada, ‘şiddeti besleyen de…’
Ona, ‘silah desteği…’ sağlayan da, Batı dünyasıdır!
Onun sevgisinde, “kan öpücüğü…” vardır!
*** ***
Bu coğrafya üzerinde,
“Sıfır problem aramak…” beyhudedir!
Elbette ki, “Yurtta Sulh, Cihanda Sulh” en büyük dileğimizdir!
Kimseyi, kendi dilekleriyle;
Kendi istekleriyle başbaşa bırakmazlar!
Tek çıkış yolumuz, Türkiye’nin;
Coğrafyada, “irade belirleyici…”
Kendisine danışılan bir ülke olabilmesidir.

 

YORUM EKLE