ALPEREN KÜLTÜRÜ

 ALPEREN KÜLTÜRÜ

                       Bedrettin KELEŞTİMUR

Önce selam, sonra kelam…

Önce refik, sonra tarik…

Selam, kalpleri yumuşatır

Kelam, muhabbeti artırır.

Hadis, “Kişi arkadaşının yolu/ dini üzeredir”

Bizim yolculuğumuz, hayat serüvrnimiz; “ecdadın yoludur!”

Onların,  “bin yıl İslm’a yaptığı bayraktarlığın…” kutlu yoludur

O yolda, “nasıl bir insan kimliği…” karşımıza çıkıyor?

Öyle bir insan kimliği ki, Kur’an, “o kimliği…” belirtiyor;

Maide Süresi; “Ey iman edenler! Sizden kim dininden dönerse,

Allah onun yerine ileride öyle bir millet getirir ki, Allah onları sever,

Onlar da Allah’ı severler; mü’minlere karşı boyunları bükük

 Ve alçak gönüllüdürler; kafirlere karşı başları dik, vakarlı ve güçlüdürler;

Allah yolunda cihad (kutsal savaş) ederler,

Kınayıp ayıplayanların ayıplamasından endişe etmezle.

İşte bu, Allah’ın öyle bir lütfudur ki dilediğine verir.

Allah’ın (lütuf ve ihsanı) geniştir. Ve (o her şeyi) bilendir. (Maide, 54)

***                             ***

Bu kimlikte, Kur’an da “gelmiş geçmiş en hayırlı ümmet…” olarak da,

İfade edilen,  “Sahabe Meşrebi!” ondaki duruşu hissedersiniz.

Bu kimlik, “emrolunduğun gibi dosdoğru ol!” ayetiyle,

“titreyen…” ve “kendisi olan!”  “takva sahibi!” bir kimlik vardır!

O kimliğe, “asırların muhabbeti…” olmuştur!

Onlar,  “ak yüzlü, bilge sözlü, kartal bakışlı, civan duruşlu,

Adaleti kendisine şiar edinen…” özlü kişilerdir.

Hz. Kur’an, “güzel bir söz, kökü (yerde) sabit, dalları gökte olan;

Güzel bir ağaçtır” (İbrahim, 24)

Hayatta, sürekli meyve veren bir ağaç olmak!

***                             ***

Alp, sözlükte; “yiğit, bahadır, kahraman, cesur, pehlivan…”

Mehmet Kaplan, “Göçebeli kdevrine ait; “alp tipi…”

İslam ideolojisine göre yetiştirilerek, “gazi tipi” haline geldi.

Alperen nedir?

“Anadolu’da, hem veli, hem asker olarak vazife yapanlara verilen unvan”

Destanlarımızda dört tip vardır;

"Alp" tipi (savaşçı, cesur, korkusuz kişi)

"Alperen" tipi (savaşçı, cesur, korkusuz ve aynı zamanda bilgili kişi –alp,

 ve veli tipleri arasında bir geçiş dönemi-)

"Veli" tipi (yol gösteren, pir (usta) kişi)

"Modern insan" tipi (günümüz için istenen, ideal insan tipi)

O dört tip insan kimliğinde,  “bin yılı aşan bir tarihi kimlik…” okursunuz!

***                             ***

Rahmetli Ahmet Kabaklı, “Alperenlik idealini…”

üç zaman ve mekânda aranması gerektiğini ifade ederler;

1-      Sultan Alparslan'ın, Ahmet Yesevi ve talebeleriyle birlikte ,

2-      Selçuklu Devletini kurduğu zaman ve mekânda… 

3-      Sultan Osman ve Orhan Gazi'nin, Yunus Emre ve talebeleriyle birlikte,

4-       İslami-milli devletin kurulduğu zaman ve mekânda…

3- Erzurum, Sivas ve Ankara'da toplanan Çanakkale gazilerinin,

 Batıcılığa, taklitçiliğe, vurgunculuğa ve yolsuzluğa savaş açarak

"Asımın Nesli" halinde devlet kurmaya giriştikleri,

 1919 ile 1923 arasındaki zaman ve mekânda…”

Bu dönemler, “idealizmin…” ön plana çıktığı;

Milletçe, “safların sıklaştığı…” zaman ve mekânlardır.

***                             ***

21. asrın Alpereni, Fethi Gemuhluoğlu;

 “Ağaca dost, komşuya dost, süfli olmayana dost olacağız!

Kendimize ve gayrimize dost olacağız!

Tarihe ve coğrafyaya dost olacağız!

İşimize, aşımıza ve eşimize dost olacağız!

Zamana, eşyaya ve mekâna dost olacağız!

Derdimize, çilemize, zehrimize dost olacağız!

Niyetimize, amelimize ve ahirimize dost olacağız! “

İç ve dış dünyamızı kuşatan, “mükemmel bir dostluk…” anlayışı!

***                             ***

“Alperen kimliği…”  Anadolu’yu inşa eden kimliktir

O kimlikte kimler yoktur ki,

 “Hoca Ahmet Yesevi, Hacı Bektaşi Veli, Ahi Evran, Karacaahmet,

Kumral Dede, Mevlana, Yunus Emre, Dursun Fakih, Sarı Saltuk,

Emir Sultan, Somuncu Baba, Geyikli Baba,  Şeyh Edebali, Hacı Bayram Veli…

O silsile, Fırat kadar duru ve berrak bir iklimde, asırlara akar!

O kimlik, bu milletin; “fetih ve fütüvvet kimliği…”

O fetihlerde,  “Alp ve Eren Ruhunu…” birlikte görmekteyiz!

O fetihlerde,  “yüksek bir şecaat ve Kuran ahlakı…” vardır.

Onlar, “nefislerini çiğneyerek…” bu coğrafyada, “biz…” oldular.

Bir kilim deseni gibi toprağın üstünü işlediler.

***                             ***

21. asırdayız… Zor bir geçitteyiz!

Nasıl bir nesil derseniz?

Akif’te ki, “Asım’ın nesli…”

O nesil, bizim tarihimizde; “alperen neslidir!”

Arayışımız, “kendi içimizde…”

Arayışımız,  “kendi ruh köklerimizde…” olacaktır.

Farklı yollara, farklı iklimlere; “ihtiyacımız…” yok!

Kendimize, “yöneleceğiz!”

Daha açık bir ifadeyle de, “kendimiz…” olacağız

***                            ***

ABD’NİN GÜVENLİK BÖLGESİ!

ABD, ikiyüzlülüğünü ortaya koydu!

O oyunu yıllarca,  “Irak’ta oynamıştı!”

Irak’ın, üniter yapısını böylelikle çökertmiş oldu

ABD’nin, “Güvenli Bölge…” planında;

“Kürt Kuşağı…” yer alıyor.

Bu planda, Suriye’nin “demografik yapısını da!” değiştirmek istiyor.

Ankara, “endişeli…” olmada haklı

Artık ABD, Türkite için, “stratejik derinliği olan…” bir ortak değil!

Nifak ve fesat üzerine çalışan; “husumet parçacığı!”

Dün, “Kobani için!” dikkat dedik!

Bugün, “ABD’nin her teklifi için…” dikkatleri çekmek istiyoruz

 

 

 

 

YORUM EKLE