ANA BAŞLIKLAR’

Şehrin aydınları olarak bizlerin en önemli görevi;

İçerisinde yaşadığımız güzel şehrimiz için,

“projeler…” geliştirmektir.

Geleceğe, “ışık tutabilmektir…”

İnsanımızın öncelikle, “pozitif enerjiye…” ihtiyacı var!

Kalemden kelama kadar, “üretici…” ifade kullanma!

Bütün ömrünüz, “güzel sözlerle…” irfan mektebine dönüşsün!

Bu köşemizde, sözlerimizde ve sohbetlerimizde paylaştığımız;

İsteklerimiz/ taleplerimiz olmuştur…

Olmayada devam edecektir…

*** ***

Bu şehirde neyle/ nelerle mücadele edeceğiz?

“fakirlik, yoksulluk, cehalet, tefrika, atalet, işsizlik vesaire”

Hadis, “fakirlik nerdeyse küfür olacaktı!”

Hadis, “cehalet, bütün kötülüklkerin anasıdır!”

Bir diğer, farklı hadiste;

“ilim ve mal her kusuru örter. Cehalet ve fakirlik de her kusuru ortaya çıkarır!”

İlk ve öncelikli mücadelemiz, “cehalet ve fakirlikle…” olacak!

Bu mücadele, “ferdi” veya “bireysel” bir mücadele değil;

Milletin büyük bir hamiyetle verdiği, “mücadele…” olmalıdır.

Bu mücadele bizleri “müspet projelere…” taşıyacaktır

“İsraf ekonomisinden…” “Verim ekonomisine…” bir dönüşüm!

Sadece, “tüketen…” toplum değil; üreten…” toplum imajının kazanımı!

Bir, “arı kovanını…” veya “karıncaların işbirliğini…” düşünelim!

Müthiş bir, “iş bölümü…” ve “paylaşma…” sözkonusu!

İçerisinde yaşadığımız toplumda en büyük eksiğimiz;

“ortak akıl…” ve “paylaşma kültüründe…” eksikliklerimiz var!

Bunları, “birlikte…” el birliğiyle çözeceğiz!

*** ***

Elazığ için yıllarca, “ihtisas fuarı…” dedik!

“ihtisas…” kavramını niye kullanıyoruz?

Günümüzde, “üretim alanlarının…” çeşitliğinden!

Bunları, “genelleştirecek…” olursanız;

“eğitim, kültür, kitap, sağlık, sanayi, gıda vesaire…”

Sayıları daha da artırarak çeşitlendirebilirsiniz!

Fuar, “ticari kazanımların…” görücüye çıkması!

Fuar, “emeğin iç ve dış pazarlara dönüşümü…”

Elazığ’da, “yerleşik fuar alanının…” gerekliliğini,

1980’lerden bugünlere yazdık, çizdik, söyledik!

Yazmaya, çizmeye, anlatmaya da devam edeceğiz!

Evet! “ihtisas fuarı…” 2016 yılı, Elazığ’ın en önemli eksikliğidir.

*** ***

Elazığ’da, en fazla konuşulan bir konu da;

“Kuzey Çevre Yolu…” projesidir!

Şehirde, “yeni cazibe alanlarının…” açılması!

Şehirde ki, “yükün paylaşılması…”

Şehrin, sadece “doğu-batı istikametinde…” değil;

“çevre yollarıyla…” genişleyerek büyümesidir!

*** ***

İşsizlikten sıklıkla söz ettik…

Farklı bir projeyi de sizlerle paylşamak istiyorum;

“Ev (aile) Ekonomisi…” projesi!

Üretimin ilk düşünüldüğü, “odak nokta…”

Bu bir zihniyet meselesidir

Batı dünyasında, “sistem…” uygulandı!

Evlerimizden, “pazar yerlerine…” uzanabilmek!

Birçok, “unutulmaya yüz tutan…” meslekleri hayata kazandırmak!

40’ın üzerinde, “el sanatlarımız…” söz konusu!

Bu bile birşeyler ifade edebiliyor

*** ***

Sadece, “ana başlıklarla…” söze ve sohbete devam edelim;

“Doğal Gıda Ürünleri Fuarı…”

“Tarım İşletmeleri…”

“Tarım Endüstrisi…”

“Anadolu Tarım Meslek Lisesi…”

“İkinci Üniversite… (Sosyal Bilimler ve Teknik Üniversite)

“Elazığ’da, ihracatın artırılarak çeşitlendirilmesi…”

“Medya Merkezi…”

“Elazığ Kültür Evi…”

“Yeni Marka Ürünleri…”

“AR-GE Projeleri…”

“Kişi başına düşen GSMH’nın artırılması…”

Bu güzel şehir için, “düşüneceğiz…”

Bu güzel şehir için, “birlikte yorulacağız…”

En can alıcı konu, “yapamayacağımız şeyleri sözlemeyeceğiz!”

Ve de, birbirimizle; “imrenerek yarışmayı…” öğreneceğiz!

*** ***

DİKKAT EDELİM!

Bu milletin, “kırmızıçizgileri…” var!

Mesela, “Kıbrıs politikası…”

Kuralları belirlenmiş, “milli politikamızdır!”

Bu politikalarda, AB’nin de, Rumlarında; “tuzak politikaları…”olduğunu biliyoruz!

Hakeza, “Yunanistan’ın…” Batı Trakya Türklerine ısrarla uygulamaya devam ettiği,

“asimile…” politikaları!

Yine, “Doğu Türkistan, Kırım, Kerkük ve Musul…” politikaları!

Kafkaslar, Balkanlar, Yavru Vatan, “gönül coğrafyamız…”

Bu milletin, “derinliği...” olan; “hafızalarda…” diri tuttuğu politikalar!

Bütün bu ve bunun gibi, “asli konularımızı…” sürekli paylaşacağız.

YORUM EKLE