Anadolu Ajansı 88 yaşında

Anadolu Ajansı 88 yaşında…
AA’nın kuruluş tarihi, “6 Nisan 1920-Ankara…”
Bu yazıyı niye kaleme alıyorum?
AA ile birlikte ilk hafızalara, ‘Kurtuluş Savaşı Yılları…’ gelir.
AA’nın ruhunda,  ‘Milli Mücadele Destanı…’ vardır.
O muhteşem destanın kahramanları, “Atatürk ve Silah Arkadaşları…”
Yerel ve Ulusal Basında, ‘kuruluş yıllarını…’ okumak isterdim!
80 milyon insanımında, ‘kuruluş hikâyesini’ bilmesini arzu ederdim!
Milli Mücadele yıllarında, AA’nın haberleri, “resmi tebliğ” niteliğindedir.
Türkiye ve 5 Kıtada müthiş bir örgütlenme hareketi başlatır.
Ajansın, Milli Mücadele Yıllarında; “Londra, Paris, Berlin, Viyana,
Cenevre, New York’ta haber büroları…” kurulur.
Bu büroların asli görevi nedir?
“Kurtuluş Savaşı ile ilgili haberleri bütün dünyaya duyurmaktır!”
Gazi Atatürk şuna yürekten inanmaktadır;
Milli Mücadelenin iki önemli ayağı vardır; “kalem ve süngü…”
Haklı davanızı ısrarla beyan ederek anlatacaksınız!
Cephede olduğu kadar, “masada da güçlü olacaksınız!”
Atatürk’ün isim verdiği gazeteler arasında;
“İrade-i Milliye” Sivas’ta,
“Hâkimiyet-i Milliye” Ankara’da ysyınlanacaktır.
Hâkimiyet-i Milliye’nin ilk başyazısında Atatürk’ün ifadeleri yer alır;
“Hâkimiyet-i Milliye üç büyük tanır. Zekâ, irfan, hamiyet… 
Bunlar dışında hiçbir şeye dayanmaz. 
Milletin hâkimiyeti, ne sermayelerin ne içi boş siyasetlerin ne kinlere, çıkarlara, 
Yüksek mevki ve geleceklere yönelik geçici heveslerin… Olamaz.”
Milli Mücadele tarihi bizlere,
 “Mondros’tan Mütarekesi’nden(1918)Mudanya Anlaşmasına (1923) kadar olan yıllar…
O yıllar, bu milletin “ateş çemberinden geçtiği…” yıllardır
O yıllarda, “Anadolu Basını…” çok önemli rolleri de beraberinde üstlenmiştir.
O sebepledir ki, Anadolu Basınına; “Gazi Basını…” ismini de verebiliriz.
6 Nisan tarihi geldiğinde, “Milli Mücadele Ruhunu…”  ararım!
O tarihin tebessüm eden bir yüzünde, “Anadolu Ajansı…” yer alır.
Bizim en büyük eksiğimiz nedir, “hafıza zayıflığıdır!”
Tarih sürekli, ‘okunmak…’ ister.
Ve sizleri, “ecdat hatıralarıyla…” yüzleştirir.
O güzelim İstanbul’un karanlık yılları…
İstanbul, “Anadolu’nun toplamıdır!”
O işgal yıllarında milletin gözyaşları vardır!
Dayanılacak gibi değildir!
“16 Mart 1920 tarihinde İstanbul bir fiil işgal edilecektir…
4 Yıl 10 ay 23 gün sürecek işgal yılları…
6 Ekim 1923 tarihi, İstanbul’un  ‘düşman işgalinden’ kurtuluş tarihidir…
Bu tarihlerde, “İleri, Yeni Gün, Akşam, Vakit Gazeteleri…”
Milli Mücadeleyi destekleyen, ‘direniş gazateleridir’
İngilizler, “140’a yakın gazeteci, aydın ve yöneticiyi Malta Adası’na sürgün edecektir!”
Basınımız için tarihin en zor yıllarıdır!
“Sansür, baskı, sorguya çekilmeler…” 
Akif şiirinde ne diyorlar?
“Cehennem olsa gelen, göğsümüzde söndürürüz…”
Daha acısı mı?
Bir de, “içimizde ihanet basını…” 
Kalemini satan- işbirlikçi alçaklar
“Peyam-ı Sabah, Alemdar, İstanbul Gazeteleri…”
Bu millet elbette, ‘ihanet odaklarını…’ affetmedi.
Onlar gereken derslerini aldılar!
Burada, “milletin duruşu…” o kadar önemlidir ki;
O duruşla bütünleşen  ‘milli mücadele basını…’ 
Milletimiz tarafından ismini alacaktır, “Gazi Basını…”
Atatürk’ün en yakınında,  “Gazi Basını Mensuplarını…” görebilirsiniz!
Onlar, bu toplumda; “ideal bir kültürü…” temdil ederler.
O kültürde, “Saygı-Sevgi- Dürüstlük-Örnek Olma-Güvenilir Olma…”
Bütün bu değerler birlikte ifade edilmiştir.
Son günlerin gündeminde,  “Fransa’yı...” görmektesiniz!
Sözüm ona, yakın bir gelecekte, Suriye’de, “ABD’nin yerini dolduracak!”
Atatürk’ün,  “Hatay ve Fransa Konularında…” mahlas isimle,
Kaleme aldığı makaleler…
Milli Mücadele Tarihi denildiğinde ilk hafızalara;
“6 Nisan 1920 tarihinde kurulan Anadolu Ajansı…” gelecektir.
Anadolu Ajansı bizleri, “milli mücadele tarihine…” götürecektir!
Dünden bugünlere, “asil bir konumu…” vardır.
O konumu birlikte irdeleyelim…
Tarihimizle birlikte yüzleşelim!
Tarih Şuuruna o kadar çok ihtiyacımız var ki?
Hatıralar dile geldikçe, “o ihtiyaçlar daha sağlıklı hatırlanır” olacaktır.
Hatırlanmak, ‘tarihi tefekkürdür!”
O tefekküre dünden daha fazla ihtiyacımız var.

YORUM EKLE