ANADOLU YÜREĞİ!


Son günlerin tartışmasında;
Tarihi yalan, “soykırım” bütün kepazeliği ile devam ediyor!
Hele Müslüman kimliğine sahip bir insan bunu söyleyebilirse;
Veya asrın en büyük “iftirası” karşısında susarsa,
Yazıklar olsun derim!
İnancımız, “Hakkında bilgi sahibi olmadığın bir şeyin ardına düşme!” (İsra, 36)
Hadis, “Ya öğrenen ol, ya öğreten,
Ya dinleyen ol, ya bunları seven,
Ama sakın beşincisi olma helak olursun.”
Bu bağlamda, Anadolu insanının yüreğine bakarım!
Öyle bir tavrı/ duruşu var ki,
O duruşa, “sessiz çığlık” diyebilirsiniz!
Acılarını, “içine gömer”
Ancak, “ağıtlarda dinlersiniz…” Onu!
En vakarlı cevabı,
O yürekten gelen ‘seslerden’ alırsınız!
*** ***
TEHCİR BİZİM KÜLTÜRÜMÜZDE VAR!
Medine İslam Devletinde, ilk antlaşmayı bozan Yahudiler,
“Kaynukaoğulları…” Medine’den çıkarılmışlardır!
Zulmün karşısında, ‘susmayacaksınız!’
Zalime müsamaha da göstermeyeceksiniz!
Zulmün yaktığı ateş gün gelir sizi de yakar…
Medine ve oradaki yapıtaşları,
Bu milletin, “olmazsa olmazı!” olmuştur!
Kâh Rusları,
Kâh Fransızları arkasına alarak,
Başta Van olmak üzere, “toplu katliamlar yapan…”
Ermeniler elbette, “tehcir edilecektir…”
İnsan Hak ve Hürriyetlerinden bahsediyorsanız;
O Hak ve Hürriyetleri nasıl koruyacaksınız?
Dün, “milleti sadıka” olanlar;
Gün gelir, bu millete karşı ‘sabıkalı’ duruma düşerse!
Bu millete, onarılması imkânsız düşmanlık beslerse,
Tarihi karar nedir?
“Huzurun ve Barışın Sağlanması…” yolunda adımlar atacaksınız!
Bu adımlar atılmıştır!
Bu insanlar, ‘güven ve korumalı…’ olarak coğrafyanın bir yerinden,
Bir başka yerine nakledilmişlerdir!
*** ***
HINÇAK CEMİYETİNİ İNCELEDİNİZ Mİ?
Faaliyet alanı, Doğu anadolu’dur!
Cemiyet prensiplerini, “Karl Mark’ın Kominist Manifesto’sundan”
Esinlenerek hazırlamıştır!
1887 Tarihinde Kafkasyalı bir Ermeni, Avedis Nazarbeg tarafından kurulmuştur!
Üyelerinin çoğunluğunu, “Rusyalı Ermeniler” oluştururlar!
Nihai hedeflerinde, “Büyük Ermenistan” vardır!
Tarihi Kumkapı (1890), Bab-ı Ali (1895) olaylarını bunlar örgütlemişlerdir!
Taşnaklar’da, aynı hedefler peşinde koştular!
Osmanlı Coğrafyasında, Sason’da (1894)
“yönetime karşı silahlı bir direnişi” örgütledi…
Amaç, Avrupa devletlerinin ilgisini çekerek,
“Uluslar arası bir baskı…” urmaktı!
Nisan-1915 tarihinde Van’da başlatılan Ermeni İsyanını,
Taşnaklar tarafından örgütlenmiştir!
Rusya’nın Doğu Anadolu’yu işgalinde; Rus Ordusu içerisinde;
“Dört gönüllü Ermeni alayı…” Taşnak mensupları tarafından idare ediliyordu!
İşte, “tarihi cinayetler…”
Ve mazlum bir millet tanımı isteniyorsa;
Onun ismine, “Anadolu İnsanı…” diyebilirim!
O dağa ve taşa şöyle bir nazar ediniz;
“Sabır Taşları…” yüreğinizi hoplatır!
Onlar bu coğrafya’da, ‘metanet duvarlarını’ örmüşlerdir!
Çin Seddinden, ‘daha sağlam’
Ondan, ‘daha duyarlı’ bir örgü!
*** ***
MARAŞ’TA FRANSIZLARA KARŞI DİRENİŞ BAŞLIYOR!
30 Ekim 1918 Tarihinde, Mondros Antlaşması imzalanıyordu!
Bu antlaşmayı gerekçe gösteren Fransızlar,
Güzelim Maraş’ı, ‘işgal’ edeceklerdi!
Fransızlar, Sömürgeci İşgalci Güçler burada da,
“Ermenilerle birlikte” hareket edeceklerdi!
Tarihi bir olay ibrete şayandır;
Fransız Komutan’ın dansa davet ettiği Ermeni Kızı,
“Sizinle dans etmekten mazurum. Kendimi esarette hissediyorum.
Kalede Türk Bayrağı dalgalandığı sürece, sizinle dans edemem”
Bakınız, ‘kim kiminle dans eidyor!’
“Kahraman” Maraş ile hafızalara ilk gelen,
O mücadelenin öncüsü, ‘Sütçü İmamdır…”
Ve tarihten ders alacağımız, ‘olaylardır’
*** ***
“ÖĞRETİCİ FİLM!”
20 Ocak 1936 Tarihinde,
TBMM’den çıkarılan “Yasa…”
Bizlere o kadar şeyleri anlatıyor ki!
Günümüzden 81 yıl öncesinde;
“Sinemaların esas filmle beraber bir de,
‘Öğretici Film’ gösterme zorunluluğu getirmesi…”
Sinema gibi bu önemli teknolojiyi,
Kendi insanımızın, ‘hizmetine’ ne kadar verebildik!
Bu milletin, ‘kültürüyle…’
Sinemayı ne kadar bütünleştirebildik!
Günümüzde de, “düşünme-eğlen” modası hâkim oldu!
Gençlerimizi, ‘magazin kültürüne’ teslim ettik!
“20 Ocak 1936” tarihinde çıkarılan;
O ‘Yasa’nın ne kadar büyük bir ihtiyaç olduğunu,
“24 Nisan 2015” tarihinde daha iyi anlıyorum!
*** ***
SADECE REVAN BİLE!
4. Murat’ın tarihi Revan Seferini (1635) bilirsiniz?
Revan, şimdiki adıyla da, “Erivan” o dönem tarihi bir Türk Şehridir!
Ermeniler, bu şehri sadece “Erivan” yapmadılar;
İsmi ile müsamma, “mum kimin erittiler” güzelim Revan’ı!
Tarihini, Kültürünü, bütün dokusunu; “yaktılar, yıktılar ve yok ettiler!”
O çarpık zihniyet, günümüzde ne ‘mayasını’ ve ne de ‘genetiğini’ değiştirmedi!
Farklı isim ve sıfatlarla; “karalamaya, yakmaya ve yıkmaya…” devam ettiler!
Günümüzde, aynı üslubu devam ettiriyorlar!

 

YORUM EKLE