ANKARA’NIN İLK İMAR PLANI!

23 Temmuz 1932 Tarihi…

Alman mimar, “Hermann Jansen’in hazırladığı Ankara Planı…” onaylanıyor!

Ankara, 1928 yılında “Başkent” ilan edildikten sonra,

“Şehir Planlama Yarışması…” açılır.

Bu yarışı, Alman Mimar  “Hermann Jansen…” kazanacaktır.

1932 tarihinde, ‘onaylanan’ bu plan,

1934 tarihinde de, “uygulamaya…” konacaktır!

Jansen, 1938 tarihine kadar Ankara’da kalacaktır…

***                  ***

Garip bir tecellidir, “TRT’nin Kuruluş Yıllarında…”

Almanya’dan,  “eğitim” ve “teknolojik destek” istenecektir!

Almanya’dan gönderilen ‘bağış cihazlarla’ ilk TRT stüdyoları kurulur.

Bu hibe cihazları, “PAL sisteme uyumlu” olduğu için,

Türkiye’de, böylelikle PAL sistemine geçmiş oluyordu!

***                  ***

Söze Almanya ile başladık…

Biz Almanya’ya, 31 Ekim 1961 tarihinde imzalanan;

“Türk İşgücü Anlaşması” ile ilk olarak,

“sirkeci garından…” 2 bin 500 insanımızı çalışmaya gönderdik!

Bugün günümüzde bu sayı, “3 milyonlarla…” ifade edilir…

Türkler, Almanya’da “ekonomik bir güçtür…”

Ali Akbaş’ın o ünlü ‘göç’ şiiri birçok şeyleri anlatır;

“Sirkeci’den teren gider/ Ona binen verem gider//

Sirkeci’den tiren gider/ Evim barkım viran gider//

Sirkeci’den teren gider/ Varım yoğum törem gider//

Sirkeci’den teren gider/ Bir yaldızlı Kur’an gider”

***                  ***

En Fazla İhracatımız, Almanya’ya…

Türkiye’nin 2015 Yılı,  01 Ocak-30 Haziran Toplam İhracatı;

“66 milyar 698 milyon 823 Dolar”

Aynı Dönem içerisinde, Almanya’ya yaptığımız Toplam İhracatımız;

“6 milyar 404 milyon 928 Dolar”

Takriben, ihracatımızın, “yüzde 10’larını Almanya” oluşturuyor!

Almanya’yı, “Birleşik Krallık, Irak, İtalya, Birleşik Devletler;

Fransa, İspanya, İran, Rusya, Suudi Arabistan, BAE, Mısır”  takip ediyor!

Bütün bunlar,  “artısı ve eksisiyle” bizim fotoğrafımız!

***                  ***

22 TEMMUZ 1821- MORA İSYANI VE TÜRK KATLİAMI!

Düne karşı, “hafızamız çok zayıf!”

Bu durum karşısında, “hayıflanıyoruz!”

Açın tarih kitaplarını,

1821 Yılı Mora İsyanını, bir daha okuyunuz;

“Monemvasia şehrini ele geçiren Yunanlılar;

3 bin Türk’ü katlederler…”

Gerek Balkanlar da olsun,

Ve gerekse Kafkaslar da,  “tarihi bir yıkım”

Bu millete karşı, “imha politikası…” uygulanmıştır!

Hafızamızı biraz daha yoklayalım;

Yunan Bağımsızlık Savaşı’nda;

“Tripoliçe Katliamı’nda”

“10-15 bin arasında sivil katledilmiştir!”

Bizler, Balkanlar için “Evlad-ı Fatihan Yurdu” dedik!

Adaletle, “5 asra yakın bir süre” bu coğrafyada kaldık!

Kimselerin, “burnu bile kanamadı”

Ama sonrasında onlar ne yaptılar;

Bu coğrafyanın ismini değiştirdiler!

Farklı bir tanım getirdik; “Gözyaşı Coğrafyası!”

Günümüzde de, bu isim/ veya sıfat “değişmedi!”

Ancak, bu milletin “tarihi misyonuna uygun…

Güçlü iradesiyle” o isim/ veya sıfat değişebilir.

Onu birlikte istemek ve arzulamak niyetine bağlı…

***                  ***

23 TEMMUZ 1939 TARİHİ;

“HATAY PARLEMANTOSU, TÜRKİYE’YE KATILMA KARARI ALIYOR”

Atatürk’ün, “Asım Us” adıyla; 22-26 Ocak 1937 tarihlerinde;

“Vakit Gazetesi’nde”

“Türk-Fransız İlişkilerini”

“Hatay Meselesini” içeren yazılar yazdığını biliyor muydunuz?

Şunu gayet iyi biliyoruz ki,

“29 Haziran 1939 günü devletin yasama organı olan;

22 Üyesi Türk olan 40 Üyeli Hatay Devleti Millet Meclisi’nin aldığı karar gereği…”

Türkiye’ye katılmış ve “Hatay İli” olmuştur!

Bu tarihi irade karşısında,  “Fransa!” ancak susacaktır.

Bu milletin iradesi o kadar önemlidir ki,

Bizler, o iradeyi “Musul” da tecelli ettiremedik!

Gerçekten de, tarih derslerle dopdolu…

Tarihi inkâr edenler, “doluya…” tutulmuşlardır.

***                  ***

Önceliğimizde Selam; sonrasında Kelam!

Önce “Refik” yani ‘yol arkadaşı’

Sonrasında, “Tarik” yani “yol”

Bizlerde arkadaş ile ilgili birçok sözler kullanılmıştır;

“Kişi, arkadaşının yolu/ veya aklı üzerinedir”

“Bana arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim”

Bizlerde, önemli bir örf niteliğinde söylenir;

“Önce komşu al…”

Sonrasında, “ev…”

Her zaman için söyleriz, “öncelikler önemlidir!”

YORUM EKLE